Kromě nosných konstrukcí dodává LLENTAB řešení pro sekundární konstrukce. Veškeré žárově zinkované profily tvarů „C“ a „Z“ jsou vyráběny ve Švédsku a jsou jednoduše kombinovatelné se všemi typy nosných konstrukcí (železobetonovými, ocelovými i dřevěnými).

Profily jsou určeny převážně pro realizaci střešního opláštění, výměn pro světlíky, odvody kouře a tepla, vzduchotechnických jednotek a rozvodů. Na stěnových pláštích mají profily využití jako podpůrné konstrukce pro stěnové pláště, rámy pro okna, vrata a dveře, případně ochranné konstrukce v úrovních podlahy. Díky svému modulovému uspořádání se profily často používají pro konstrukci technologických mostů a tras a podpůrných konstrukcí pro rozvody médií. Samostatnou kapitolou je potom využití profilů pro stropy nosných pater v administrativních budovách a skladovacích a výrobních halách, případně pro konstrukci tribun ve sportovních halách.

Běžnou součástí dodávky sekundární konstrukce LLENTAB je statický výpočet a návrh požární odolnosti podle Eurokódů. Standardní prvky jsou skladem a běžná dodací lhůta u specifických projektů je 2 týdny od zadání.

Více technických informací o systému LLENTAB naleznete zde.

sekundární konstrukce - střecha
Sekundární konstrukce - patro
Sekundární konstrukce - technologické mosty