Společnost LLENTAB byla založena v roce 1972 ve švédském Kungshamnu a již od samého začátku dopad na životní prostředí byl nedílnou součástí její strategie. Velmi nás tak těší, že jsme měli možnost se podílet na významném projektu firmy Renahav, který bude mít pozitivní dopad na životní prostředí přímo v místě naší mateřské společnosti.

Potravinářský průmysl je a po dlouhou dobu byl důležitou oblastí podnikání v oblasti Sotenäs na západním pobřeží Švédska. Nacházejí se zde některé z největších švédských závodů na zpracování ryb, mimo jiné např. Orkla (Abba), Lerøy a Marenor.

To vše samozřejmě představuje poměrně vysoké zatížení životního prostředí, protože tyto továrny produkují velké množství zbytkových biologických produktů a znečištěnou procesní vodu. Přestože má Švédsko již dnes velmi vysoké požadavky na čistotu a emise, stále je i zde samozřejmě prostor ke zlepšení.

Zařízení společnosti Renahav bude kromě čištění odpadních vod vyrábět ve vyhnívací komoře bioplyn, který lze poté přeměnit na teplo, chlazení a elektřinu, která bude poté zpětně hned využita. Kromě toho lze z biologického odpadu extrahovat dusík, fosfor a draslík, které lze poté použít jako biologické hnojivo v místním zemědělství.

Podívejte se na videa uvedená níže. Zde je vysvětleno, jak čistění probíhá. Pochopíte, jak krásně v tomto regionu může být i přes stále rostoucí produkci.

Zde si můžete poslechnout názory Morgana Anderssona, technika ve firmě Renahav, který krátce informuje o tom, co probíhá v různých budovách a čeho se snažíme dosáhnout.
Zde Morgan prezentuje ještě podrobnější informace o tom, jak funguje sanace procesní vody a odpadů z čištění ryb a dále přeměna na plyn a později na energii.
Video o budovách, které jsme postavili pro Renahav. Jen těžko lze najít krásnější místo pro stavbu, pokud máte na jedné straně most Smögenbron a na druhé straně plavební dráhou přímo pod ním, vedoucí ke kanálu Sotekanalen.