Od roku 1972 do roku 2007, tj. celých 35 let, řídil Leif Lindblad v roli majitele každodenní chod firmy LLENTAB. Společnost za tu dobu značně vyrostla a z malé rodinné firmy se stala nadnárodní skupina LLENTAB Group, jejíž obrat v té době překonával hranici jedné miliardy švédských korun. Rodina Lindbladových si však majetkovou kontrolu nad společností ještě ponechala. O pět let později, v roce 2012, se však v důsledku rychlého růstu a generační změny v manažerském týmu firmy rozhodla rodina prodat 50% podíl investiční společnosti Nordstjernan. A právě Nordstjernan se stal v roce 2016 jediným majitelem celé skupiny LLENTAB Group. Nová vlastnická struktura přináší společnosti LLENTAB nové příležitosti k rozvoji a možnost soustředit se na vytváření dlouhodobého růstového potenciálu.

Nordstjernan je skandinávská rodinná investiční společnost, která prostřednictvím aktivního vlastnictví rozvíjí ziskovost a dlouhodobě zvyšuje čistou hodnotu aktiv společnosti. Nordstjernan má v současné době podíl ve více než 20 skandinávských firmách, mezi nimi jsou jak společnosti kótované na burze ve Stockholmu (např. NCC, Nobia, Bonava a další), tak i firmy s nekótovanými akciemi. Společnosti vlastněné investiční společností Nordstjernan vykazují tržby vyšší než 100 miliard SEK a zaměstnávají přibližně 60 000 pracovníků. Kořeny firmy sahají až do 19. století – v roce 1890 založil loďařskou společnost Nordstjernan Axel Johnson (1844 – 1910) a ta se díky rychlému růstu stala už počátkem 20. století jednou z největších loďařských firem ve Švédsku. Jeho syn – Axel Ax:son Johnson (1876-1958) v díle svého otce pokračoval. Jeho první podnikatelské kroky nebyly snadné, ale jeho vizionářské myšlení začalo brzy přinášet ovoce. Společnost Nordstjernan se například stala průkopníkem při přechodu zaoceánských plavidel od páry na dieselový pohon. Nové technologie fungovaly v historii firmy vždy jako významný akcelerátor růstu a nejinak je tomu i v současnosti.

Jako investor a majitel je současná investiční společnost Nordstjernan dlouhodobým akcionářem – například NCC, jedna z největších stavebních a realitních společností ve Skandinávii, patří firmě už od roku 1928. Hlavním úkolem společnosti Nordstjernan je poskytnout každému podniku, ve kterém má majetkovou účast, kompetentní a profesionální představenstvo, které podporuje exekutivní vedení společnosti. Ve společnostech, kde je Nordstjernan významným vlastníkem, je v představenstvu minimálně jeden zástupce majitele a společnost tak vždy přispívá k řízení svými zkušenostmi, znalostmi a kompetencemi (při současném respektu k práci managementu) a také kapitálem pro hlavní rozvojové projekty a pro doplňkové akvizice. Díky své rozsáhlé obchodní síti může společnost Nordstjernan propojovat své činnosti a  „otevírat si vzájemně dveře“ na nové trhy. Nordstjernan vytváří růst akvizicí  rozvojem svých společností a úspěch této strategie potvrzují i současné pozitivní výsledky LLENTAB Group.