Divize 8 společnosti Metrostav, a. s. ve Sdružení s firmami Železničné stavby, a. s. a DOPSYS, s. r. o. staví centra Technicko-hygienické údržby (THÚ) železničních kolejových vozidel v Nových Zámcích a v Humenném. Nová servisní střediska se postarají o čistotu vlaků národního dopravce. Investorem je Železničná spoločnost Slovensko, a. s. (ZSSK), generálním projektantem center THÚ je společnost REMING CONSULT, a. s.

Zdroj: Metrostav, a. s.

Moderní prostory pro Technicko-hygienickou údržbu zajistí včasné vykonávání potřebných činností a zároveň zvýší komfort práce zaměstnanců železnic. Dosud byly poskytované služby THÚ realizované na několika pracovištích uzlových stanic. Navíc byly ve velké míře omezeny povětrnostními podmínkami, neboť se jednalo o otevřený prostor nebo prostor přímo na kolejišti železničních stanic. Některé potřebné činnosti se tak musely odsunout na později.

Nové pracoviště infrastruktury THÚ Nové Zámky bude vybudováno v prostorách současného lokomotivního depa. Pro vybudování zdejšího kompletního a funkčního střediska je zapotřebí realizovat výstavbu různých objektů a provozních souborů.

SK000363_ZSR_NZ_SO3401_DJI_0435_foto_Metrostav

Zdroj: Metrostav, a. s.

SK000363_ZSR_NZ_SO3401_DJI_0414_foto_Metrostav

Zdroj: Metrostav, a. s.

Mezi danými objekty jsou:

– vjezdová a výjezdová kolejiště přímo spojená se železniční sítí,

– hala provozního ošetření souprav,

– koleje s prohlídkovým kanálem,

– čisticí a fekální koleje s kanály a zařízeními pro odsávání,

– stabilní halová myčka, ruční myčka,

– zařízení pro manipulaci s fekáliemi a s tuhým odpadem,

– testovací a posunovací zařízení.

LLENTAB SLOVAKIA DODÁVÁ SVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO NOVÉ OBJEKTY THÚ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

LLENTAB Slovakia, spol. s r. o. v rámci svého projektu SK000363 ZSR NZ SO 3401 dodává v Nových Zámcích ocelové konstrukce pro nové objekty Technicko-hygienické údržby železničních kolejových vozidel.

„Naším úkolem je včas navrhnout, dodat a zrealizovat dva samostatné objekty. Objekt SO 3401 se skládá ze čtyř částí o celkové zastavěné ploše 7 445 m2: část pro provozní ošetření souprav, fekální kolej, zakladačový sklad a zázemí. Všechny části jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. Objekt SO 3402 se skládá ze dvou částí – stabilní myčka se zázemím o celkové zastavěné ploše 890 m2,“ říká Dušan Bernaťák, technický ředitel LLENTAB Slovakia.

Ing. Dušan Bernaťák, technický ředitel LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

Stručný popis dle technické specifikace LLENTAB:

Střešní plášť objektu SO 3401 je tvořen minerální izolací a vzduchovou mezerou mezi dvěma ocelovými plechy TP46 (izolovaná střecha LLENTAB typ 5).

Střecha fekální dráhy je bez tepelné izolace a je vyrobena z ocelového pozinkovaného dvouvrstvého trapézového plechu (LLENTAB typ 0).

Střešní plášť objektu SO 3402 stabilní myčky se zázemím je tvořen sendvičovými panely z minerální vlny (LLENTAB typ 6).

Obvodový plášť stěny obou objektů je tvořen sendvičovými panely položenými vodorovně (LLENTAB typ 7) s izolací z minerální vlny.

Objekt fekální dráhy je bez obvodových stěn.

Osvětlení budov zajišťují střešní obloukové světlíky a v zázemí okna v obvodovém plášti stěny.

Konstrukce provozního ošetření je navržena na přitížení od pojezdu poloportálových jeřábů. Na obou podélných stěnách ji doplňují obslužné lávky o celkové délce 372 m.

Objekt SO 3402 (stabilní myčka) je navržen se zvýšenými požadavky na vnitřní korozní prostředí stěny C5 a střechy C4.

KONSTRUKCE A VELIKOSTI JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ:

OBJEKT SO 3401

  • Hala pro provozní ošetření (typ konstrukce S7HR, rozměry 25,1 x 199,5 m, výška 8,0 m)
  • Fekální kolej (typ konstrukce P7PR, rozměry 6,8 x 199,5 m, výška 7,9 m)
  • Zakladačový sklad (typ konstrukce P7PR, rozměry 6,8 x 60,6 m, výška 7,9 m)
  • Administrativa (konstrukce P7PR, rozměry 6,8 x 96,0 m, výška 3,1 m)

OBJEKT SO 3402

  • Hala stabilní myčky (konstrukce P6PR, rozměry 9,6 x 73,1 m, výška 7,4 m)
  • Zázemí (typ konstrukce P5PR, rozměry 5,9 x 31,1 m, výška 3,9 m)

Předpokládaný začátek užívání nového centra THÚ v Nových Zámcích je plánován na rok 2023.

Stejně jako všechny stavební firmy, i my jako dodavatel THÚ Nové Zámky čelíme výraznému nárůstu ceny vstupních materiálů, což v kombinaci s technickou složitostí a složitostí projektu vytváří opravdu velké výzvy,“ říká Pavel Václavik, zástupce zhotovitele.

SK000363_ZSR_NZ_SO3401_DJI_0440_foto_Metrostav

Zdroj: Metrostav, a. s./ vztyčení glajchy při příležitosti osazení posledního střešního vazníku ocelové konstrukce