Polská pobočka skupiny LLENTAB dokončila v Polsku již téměř 2 000 hal. Doposud to byly výrobní a skladovací haly, sportovní objekty, maloobchodní a nákupní střediska, showroomy, hangáry, garáže nebo zemědělské haly. Nedávno však pracovníci společnosti LLENTAB sp. z o.o. čelili zcela nové výzvě – výstavbě nového depa pro Metro Warszawskie (Varšavské Metro), provozovatele metra v polském hlavním městě.

V návaznosti na nedávné rozšíření linky metra M2 a nákup nových vlaků se Varšavské metro rozhodlo postavit nové depo na konci modré linky M1 v jižním cípu Varšavy, ve čtvrti Kabaty. Důvodem pro stavbu objektu byla ochrana odstavených vlaků před nepříznivými povětrnostními vlivy a zlepšení podmínek pro servisní pracovníky, pracující na údržbě a opravách vozů. Návrh projektu byl zadán společnosti Metroprojekt, která pracovala na plánech varšavského metru už v padesátých letech minulého století (reálná výstavba však začala až v 80. letech).

Nová výzva

Při přípravě projektu nového depa se společnost Metroprojekt rozhodla pro řešení formou ocelové pozinkované konstrukce, která zajistí správnou ochranu proti korozi. Po výběrovém řízení zvolila návrh řešení společnosti LLENTAB – ocelovou halu z pozinkovaných profilů ohýbaných za studena a  vyrobených z vysokopevnostních ocelí. Ta byla atraktivní nejen z hlediska ceny, ale i svojí flexibilitou, díky které mohla vyhovět velmi specifickým potřebám a požadavkům projektu. „Hlavním problémem, který jsme museli vyřešit, bylo uspořádání sloupů depa. Ty musely být navrženy tak, aby nekolidovaly s rozchodem kolejí a současně umožňovaly vytvořit dostatečný prostor pro vozy metra,” vysvětluje Paweł Chaciński, obchodní zástupce společnosti LLENTAB. „Sloupy ocelové konstrukce nemohly být umístěny ani naproti kolejí u zadní stěny depa, protože v případě selhání brzd nebo strojvedoucího by náraz nebržděného vlaku mohl sloupy poškodit a tím oslabit konstrukci budovy.”

Velikost depa byla určena dostupným prostorem. Při zohlednění lokálních požárních předpisů a blízkosti dalších zařízení, silnic a tratí byl na pozemku k dispozici prostor pro stavbu o délce 132,7 metrů a šířce 67,3 metru (včetně přístavby na severní straně o šířce 6,1 metru, která slouží jako administrativní a technické centrum). Základem konstrukce sedlové střechy jsou příhradové vazníky, umístěné na dvou řadách sloupů s roztečí cca 22 metrů. Budova má kapacitu pro 14 vlaků, které vjíždějí do depa ze západní strany přes posuvný traťový uzel, který dvě koleje dělí do 14 samostatných tratí. V přízemí jsou umístěny výpravčí a skladovací prostory, dílny a sociální zařízení, stejně jako podzemní vodní nádrž pro hasiče s objemem 100 m3. Užitná výška skladu mezi podlahovou plochou a spodním nosníkem je 5,5 metru (v přístavbě 3,7 metru).

Funkce navíc

Již na začátku projekčních prací se Varšavské metro rozhodlo rozšířit funkčnost depa tím, že přidá možnost provádět interní kontroly a opravy podvozku vlaků. Pro tento účel byl pro všech 14 kolejí navržen zapuštěný pracovní prostor s hloubkou cca 1,4 metru pod úrovní koleje, šířkou přibližně 1 metr a délkou 120 metrů. S přihlédnutím k existenci inspekčních šachet (ale také z bezpečnostních důvodů) je „třetí napájecí kolejnice“ uvnitř depa zavěšena na nosných vaznicích.

V konstrukcích LLENTAB mají všechny prvky dostatečnou rezervu v únosnosti, ale instalace napájení v horní části depa způsobila, že projektanti nemohli počítat se sekčními vraty. Na výběr tak měli pouze posuvná a skládací vrata. Nakonec zvolili skládací vrata, které mohou mít silnější izolaci a které jsou ve srovnání s posuvnými vraty lehčí. Vzhledem k velkému počtu požadovaných vrat byla pro volbu rozhodující právě ta skutečnost, že skládací vrata jsou relativně lehká. Stěna byla vyztužena konstrukčně plochými pevnými prvky tak, aby byla dostatečně tuhá a odolná proti větru.

Ale tím to nekončí…

Společnost LLENTAB úspěšně realizovala celou zakázku, a příprava projektu, realizovaná ve spolupráci s firmou Metroprojekt, nebyla jedinou fází, v rámci které se uplatnila její kompetence. Po dokončení projektu byla vyhlášena další soutěž na stavbu ocelové haly, která přilákala téměř 30 generálních dodavatelů. Mohli použít buď hotový projekt, nebo představit své vlastní “alternativní řešení”. Vítěz výběrového řízení předložil svůj vlastní návrh; nakonec se však rozhodl použít řešení, které navrhla firma LLENTAB. Stavební práce začaly v polovině října 2015 a ocelová konstrukce depa se začala stavět o dva měsíce později. Celý objekt byl uveden do provozu koncem roku 2016. Skutečnost, že práce trvaly tak krátce, je zásluhou především technologie LLENTAB. Ta je založena na perfektně sladěných prvcích, montovaných pouze pomocí šroubů, což – na rozdíl od svařovaných spojů – zajišťuje, že celá ocelová konstrukce má nesrovnatelně vyšší kvalitu, je odolná proti korozi a navíc může být postavena i při teplotách pod bodem mrazu.

„Na naši spolupráci s firmou LLENTAB vzpomínám s velkým potěšením. Byli vždy dobře připravení, což byl také důvod, proč každá etapa, od návrhu až po stavbu, probíhala velmi hladce.”

Ryszard Misiurek , Metroprojekt
Hala má 14 vjezdových bran a stejný počet parkovacích a kontrolních stání, do kterých se vlaky metra dostanou přes posuvný traťový uzel, který dvě koleje dělí do 14 samostatných tratí.

Na severní straně je přístavba, která slouží jako administrativní a technické centrum.

Základem konstrukce sedlové střechy jsou příhradové vazníky, umístěné na dvou řadách sloupů s roztečí cca 22 metrů.

Na zadní straně haly nejsou uprostřed tratí žádné sloupy, protože v případě selhání vlaku nebo strojvedoucího by mohly být poškozeny a konstrukce haly by tak byla oslabena.

V hale postaveném pro Varšavské metro má horní pás příhradových vazníku sklon 4 °. Střešní konstrukce je chráněna vrstvou proti odkapávání sražených par.

Kvůli zavěšeným napájecím lištám je hala vybavena skládacími vraty. Tyto vrata mohou mít, ve srovnání s posuvnými vraty, silnější vrstvu izolace.