V ostré konkurenci 47 týmu z osmi univerzit z České republiky, Slovenska a Polska zvítězil tým ČOBEKA ve složení Petr Calta (Fakulta strojní ČVUT) a Miroslav Čáp (Fakulta stavební ČVUT). Jejich model vážil 323 gramů a zhroutil se při zatížení 29,87 kilogramu, dosažená efektivita byla 92,39. Speciální cenu – pětidenní stáž ve Švédsku od společnosti LLENTAB – si vylosoval tým Sprostý nosník ve složení Adam Babuljak (Fakulta stavební ČVUT) a Matěj Mayer (Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně).

Vyhlášení vítězů a předání cen vítězům se uskutečnilo ve čtvrtek 25. dubna 2019 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výsledné pořadí modelů bylo dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Prvních pět týmů bylo zařazeno do losování o speciální cenu – pětidenní stáž ve Švédsku v závodě společnosti LLENTAB, která je dodavatelem ocelových hal s vlastní projekcí, výrobou i montáží.

 I letošní ročník soutěže Hala roku Akademik 2019 byl určen studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhal pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Odborným garantem soutěže byla Katedra konstrukcí pozemních staveb. Vzhledem k velkému zájmu v předchozích dvou ročnících ji organizátoři poprvé vypsali jako mezinárodní.