Důkazem toho, že se jezdectví u nás daří, je i fakt, že na tuzemských pastvinách a lesních cestách byli i letos stále více vidět jezdci na koních. Momentálně je v zemi chováno asi 86 tisíc koní. S růstem počtu koní souvisí i potřeba prostor pro jejich chov a trénink – a v této oblasti mají co říct právě jezdecké haly LLENTAB.

Z hlediska čistě historického jsou doby, kdy byl kůň nezbytným a nepostradatelným pomocníkem v hospodářství, pochopitelně nenávratně pryč. Současné početní stavy koní je zcela nemožné srovnávat například s počtem koní, kteří byli chováni na území nynější České republiky například před sto lety. K drastickému úbytku koní došlo zejména v padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy se koně náhle stali nepotřebnými.

Čísla ve 21. století jsou o něco optimističtější. Zatímco v roce 2003 se podle údajů Ústřední evidence koní chovalo v ČR cca 43 000 koní, v roce 2017 už to je přibližně 86 000 koní, což je dvojnásobek! Zájem o jízdárny a jezdecké haly se samozřejmě přímo odrazil také u společnosti LLENTAB. Příkladem úspěšných realizací jezdeckých hal LLENTAB může být jezdecká hala v olomouckém areálu Equine Sport Center (4 285 m2), kde zároveň LLENTAB dodával i halu pro ustájení koní o celkové ploše 924 m2. Právě v tomto areálu se každoročně koná významný mezinárodní závod v parkurovém skákání. Oceňovanou výhodou systému LLENTAB je možnost stavby rozponu haly až 70 m bez vnitřních opěrných sloupů a neomezené délky, což výrazně zvyšuje komfort dodávaných jezdeckých hal.

Více informací o jezdeckých halách LLENTAB naleznete na https://www.jezdeckehaly.cz/, případně související reference na https://www.llentab.cz/reference/jezdecke-haly/