Společnost DŘEVO TRUST patří mezi ty zákazníky společnosti LLENTAB, kteří své prodejny opakovaně staví z ocelových konstrukcí. Letos v létě dokončená skladová hala s přístřeškem je přesto něčím specifická – pro konstrukci haly byla použita kombinace železobetonové sloupy s ocelovými vazníky, kompletně dodaná firmou LLENTAB. Důvody tohoto řešení a další specifika nové skladové haly osvětluje autor projektu Ing. Michal Koval a jeho kolega z projekční kanceláře Ing. Marek Pavel.

DŘEVO TRUST nabízí ve svých prodejnách široký sortiment, který zahrnuje především plošný materiál, nábytkové a stavební kování, nábytková dvířka, kuchyňský program, chemii, stavebně-truhlářské výrobky, stroje a nástroje a spoustu dalšího. Zkrátka veškerý sortiment, který souvisí s výrobou nábytku. Nejinak je tomu u nové skladové haly s přístřeškem v Lipníku nad Bečvou. Uvnitř haly je instalován automatický zakladačový systém, který byl spolu s nároky na vysokou požární odolnost klíčovým faktorem, jenž projekt a výstavbu haly ovlivňoval.

Pro skladovou halu s přístřeškem v Lipníku nad Bečvou, kterou jste projektovali pro společnost DŘEVO TRUST a.s., dodával LLENTAB konstrukční řešení postavené na kombinaci železobetonových sloupů a ocelových příhradových vazníků. Jaký byl důvod pro toto provedení?

Ing. Marek Pavel: Hlavním důvodem byl požární faktor a požární odolnosti stanovené pro určité části konstrukcí. Řešili jsme dvě varianty – hala rozdělená na dvě poloviny nebo hala jako celek. V rozdělení haly na dvě poloviny jsme z požárního hlediska narazili na těsné oddělení obou částí od sebe, protože s „vláčkem“, který v hale se zakladačovým systémem nepravidelně jezdí, byl problém udělat požární uzávěr. Z toho důvodů vznikla hala o ploše 4 059 m2, pro kterou byly z hlediska požární odolnosti vhodnější železobetonové sloupy. Samozřejmě jsme mohli použít i obklad ocelových sloupů, ale při požadované požární odolnosti 45 minut by to bylo finančně náročnější a pravděpodobně by se prodloužila i doba realizace.

Ing. Michal Koval: LLENTAB na tuto situaci ohledně požadované požární odolnosti pružně zareagoval a kromě svých ocelových příhradových vazníků, opláštění stěn a střechy a výplní otvorů zajistil v rámci projektu i dodávku železobetonových sloupů. Součástí sloupů byly i základové prahy, které oddělují vnějšek haly od vnitřních prostor. Součástí dodávky bylo samozřejmě jako u všech projektů LLENTAB i statické řešení a kromě něj realizoval projekční tým LLENTAB i požárně bezpečnostní řešení.

Jaká byla z vašeho pohledu specifika této skladové haly, v čem byla pro vás jako projektanta kombinace železobetonové sloupy s ocelovými vazníky?

Ing. Michal Koval: Prioritou byl automatický zakladačový systém a rozmístění regálů v hale. Tomu se musela hala naprosto přizpůsobit v osové vzdálenosti včetně vnitřních sloupů. Ten již zmiňovaný „vláček“ projíždí z pole do pole, a některé sloupy se tak musely vypustit. Vše ovlivňovala technologie, která navíc kladla extrémní nároky na přesnost při výstavbě. Ne nadarmo se říká, že zatímco strojaři měří v milimetrech, stavbaři v centimetrech. Projekt může být na milimetr přesný, ale stavba takovéto velikosti snadno „uhne“ a rozdíl několika centimetrů by už byl problém. Sloupy se kvůli tomu po osazení geodeticky zaměřovaly, aby nedošlo k chybě v jejich rozteči a nenastaly komplikace při osazování technologie zakladačového systému. Obecně se hala vždy snáz přizpůsobuje technologii než naopak.

Ing. Marek Pavel: Nestandardní byly např. požadavky na podlahu – na rozdíl od běžných hal se tady nedělala podlaha dilatovaná po šesti metrech, ale v jednotlivých polích o velikosti 35 × 28,5 m s vyššími nároky na rovinatost a únosnost. Bylo nutné navrhnout podlahu pro vysokou intenzitu provozu, s vysokými regály a s optimální tloušťkou betonu.

Jak jsou z hlediska požární odolnosti řešeny jednotlivé detaily konstrukce?

Ing. Michal Koval: Na betonových sloupech jsou ještě metrové ocelové nástavce, které jsou součástí dodávky střešního vazníku. Tyto nástavce bylo potřeba zabezpečit před požárem, takže ve výšce cca 11 metrů jsou obloženy sádrokartonem. Dvě části haly jsou od sebe odděleny kouřovou clonou, která je realizovaná formou příčky z minerálních panelů a je umístěná v hřebenu střechy. Ve střeše jsou pak osazeny ventilátory pro odtah tepla a kouře. Celá hala je zabezpečená elektronickým požárním systémem (EPS).

Jak dlouho již pracujete s konstrukcemi LLENTAB a jaké jsou podle vás největší přednosti této konstrukcí?

Ing. Michal Koval: Já osobně už od roku 2006, ta spolupráce má společného jmenovatele v podobě investora, tj. firmy DŘEVO TRUST, pro kterého již LLENTAB realizoval řadu hal po celé republice. My působíme lokálně v Přerově, Lipníku a okolí, a realizovali jsme tak celý zdejší areál, v němž stojí nová skladová hala. Na konstrukcích LLENTAB oceňuji jednoznačně rychlost stavby – v porovnání s přípravou základů roste samotná hala neuvěřitelně rychle. Pamatuji si, že stavba té první haly z roku 2006 byl doslova koncert. Obecně nám spolupráce vyhovuje, jelikož LLENTAB navrhne optimální řešení haly a naši projektanti ji zasadí do terénu a dořeší ostatní součásti projektu.

Další realizované projekty pro spoječnost DŘEVO TRUST naznete zde

Hala Dřevotrust - Michal Koval a Marek Pavel

Ing. Michal Koval a Ing. Marek Pavel (interiér skladové haly CZ1041 společnosti DŘEVO TRUST)

Skladová hala - kombinace železobetonových sloupů s ocelovými vazníky
Dílčí technické detaily haly:
Adresa: DŘEVO TRUST, a.s., Tyršova 1559, 751 31  Lipník nad Bečvou – Město
Dodavatel konstrukce a opláštění:  LLENTAB, spol. s r.o.
Generální projektant: Kompakta servis s.r.o.: Ing. Michal Koval, Ing. Marek Pavel
Projektant LLENTAB: Ing. Tomáš Čihák
Supervize LLENTAB: Ing. Michal Přibyl
Technik LLENTAB: Michal Hajzera
Rozměry: 57,5 × 76,7 m
Světlá výška: 10,7 m
Typ konstrukce: S4HR1
Stěnové opláštění: typ 7 – sendvičové panely
Střešní opláštění: typ 0 – neizolované opláštění
Ing. Michal Přibyl - projektant ocelových halLLENTAB

“Z pohledu naší firmy byly klíčové požadavky na požární odolnost a snaha zajistit investorovi maximální servis. Kombinací železobetonových sloupů, ocelových příhradových vazníků a opláštění stěn sendvičovými panely jsme všechny požadavky na dílčí část konstrukce splnili. Navíc se nám díky požárně bezpečnostnímu řešení podařilo dosáhnout požární odolnosti střechy 15 minut, i když to nebylo v požární zprávě požadováno.”

Ing. Michal Přibyl, projektant LLENTAB