Zemědělství stojí a padá s evropskými i národními dotacemi, dotační politiku však zemědělci mohou jen těžko předvídat. Přesto mají v rukou nástroje k růstu produktivity a snižování provozních nákladů ve svých podnicích. Klíčovou roli v této oblasti hrají moderní technologie a inovativní postupy. Ty se dnes uplatňují i při řešení halových prostor pro živočišnou i rostlinnou výrobu.

Pozitivní vliv na české zemědělství by měla mít i koncepce Ministerstva zemědělství, která počítá do roku 2030 se zvýšením soběstačnosti českého zemědělství v základních komoditách. Podle ní by mělo ubýt žlutých lánů s řepkou a nahradit je mají ovocné sady, pole se zeleninou či pastvy pro zemědělská zvířata. Prosperita českého zemědělství je důležitá i pro společnost LLENTAB, ostatně zemědělci se v posledních letech stali významnou klientelou, která haly systému LLENTAB využívá například k ustájení jalovic, vepřů, drůbeže, skladování zemědělských plodin, hnojiv a dále jako seníky, garáže pro zemědělskou techniku, jízdárny a pro další zemědělské účely. V České republice už LLENTAB dokončil téměř 50 zemědělských hal, tou největší s plochou 10 489 m2 byla v roce 2011 hala v Meclově na Domažlicku.

Fyzické i právnické osoby podnikající v zemědělství oceňují u ocelových hal LLENTAB kvalitu dodávaných materiálů, optimální provedení montáže a včasné dokončení projektů. Výhodou je také flexibilita hal – konstrukce může být stavěna v několika oddělených etapách a může tak být přizpůsobena individuálním podmínkám a potřebám. Zemědělské haly LLENTAB jsou prověřeny náročnými severskými klimatickými podmínkami, už standardní řešení s dvouplášťovou střechou nabízí výborné tepelně izolační vlastnosti, těsnost střešního pláště a nadprůměrnou odolnost proti korozi. Používané typy opláštění současně nabízejí mnoho variant tvarů a barev, sendvičové panely nabízí firma v tloušťkách minerální vlny 100-240 mm a v několika variantách profilování vnějšího plechu.

Vybrané LLENTAB zemědělské referenční haly naleznete zde.