Martin Haertl, jednatel LLENTAB

Martin Haertl, jednatel LLENTAB

Za okny zuří léto, lyže a snowboardy odpočívají ve sklepích, a přesto je v dnešních dnech pro investory nejvyšší čas zamyslet se nad investičními akcemi, které plánují na příští rok. Podle dat z projektů, které jsme realizovali v uplynulých 5 letech, trvá příprava projektu průmyslové montované haly průměrně 150 dní. To znamená, že pokud investoři chtějí mít na jaře hotovo, je teď z našeho pohledu nejvyšší čas začít dělat konkrétní kroky.

Po každých letních prázdninách čelíme náporu investorů, kteří chtějí svou stavbu dokončit do konce roku. Když zjistí, že projekt není v tomto termínu možné stihnout, mnozí z nich se odmlčí a znovu se s nimi setkáme, když je k myšlenkám na stavbu přivedou první jarní dny. Jejich projekt se realizuje v létě nebo na podzim dalšího roku, tedy opět v měsících, kdy jsou kapacity schopných stavebních firem i dodavatelů stavebních materiálů nejvytíženější.

Kumulace aktivit a dokončování projektů před koncem roku je obecně přirozený jev a jsou obory, které nemají jinou možnost, než se tomuto stavu podřídit (např. kapra nebo vánoční jedli byste v únoru prodávali stěží). Jsem ale přesvědčený, že v našem oboru, ve stavebnictví, tuto volbu máme. Přitom pravidelnější rozložení vytížení kapacit by bylo prospěšné pro všechny zúčastněné strany.

Ze statistik naší společnosti za posledních 5 let vyplývá, že:

  • hodnota projektů dokončených v posledním čtvrtletí roku je čtyřnásobná proti hodnotě projektů dokončených v prvním čtvrtletí;
  • hodnota projektů dokončených v prosinci je dvakrát vyšší než hodnota projektů dokončených v kterémkoliv z ostatních měsíců roku.

Odmítnout klienta je pro mě i po dvaceti letech ve stavebnictví jedno z nejtěžších rozhodnutí, a i když se s kolegy koncem každého roku snažíme najít způsob, jak všem klientům vyhovět, očekávání části z nich nejsme bohužel schopni z kapacitních důvodů splnit.

Nejčastějším argumentem investorů, proč nezahajovat nové projekty „na zimu“, je počasí a nepředvídatelnost zimy s tím, že mají obavy o kvalitu stavby. Na rozdíl od jiných druhů výstavby ovlivní počasí výstavbu našich montovaných ocelových hal LLENTAB pouze ve fázi zemních prací. A ještě by mohlo mít účinek na betonáž podlahy halových objektů. Obě tyto činnosti jsou sice zásadní, ale z hlediska spotřebovaného času a nákladů jsou to menšinové položky celého projektu. Mimochodem, s dnešními technologiemi a mechanizací jsou v zimě efektivně a kvalitně realizovatelné i tyto činnosti.

Když se mě tedy investor v létě zeptá, proč je pro něj dobré stavět v zimě, řeknu mu:

  • Všechny stavební firmy si váží práce na zimu a budou vstřícnější při sjednávání smluvních podmínek včetně ceny.
  • Projektanti, stavbyvedoucí i projektoví vedoucí budou vašemu projektu věnovat více času, jelikož ho nebudou muset dělit mezi jiné projekty a shánění dárků na Vánoce.
  • Nedostatek času na práci ovlivňuje kvalitu práce víc než povětrnostní podmínky.
  • Určitě vás během vánočních svátků nebudou odvolávat na stavbu.

A právě z výše uvedených důvodů jsme se již toto léto rozhodli podpořit klienty v rozhodnutí stavět v zimních měsících a připravili jsme pro ně speciální nabídku s názvem „STAVÍME OCELOVÉ HALY I V ZIMĚ, A JEŠTĚ VÝHODNĚJI“.

Martin Haertl
jednatel LLENTAB