Tento měsíc je výjimečný a umožňuje nám podrobně otestovat veškeré naše procesy. Nejenže rozjíždíme další náročné projekty, ale vzhledem k celosvětové situaci a vyhlášenému nouzovému stavu, veškeré projekty běží v procesu zvýšené bezpečnosti a dohledu. Zároveň jsme neplánovaně rozšířili portfolio našich produktů, jelikož většina našich obětavých kolegyň vyrábí ochranné roušky, tak abychom dostáli všech svých závazků a nadále tak poskytovali klientský servis.

V březnu začínáme stavět nové haly ve Frýdku-Místku, kde se děti a mládež již těší na basketbalovou halu, novou prodejnu produktů pro stolaře, truhláře a výrobce nábytku včetně skladu kování montujeme v Hradci Králové. Dvě nové haly a nové zastřešení realizujeme v Rosicích nad Labem, v Havířově zahajujeme také montáž přístavby haly pro nový sklad. Dvě přístavby stávajících skladových hal jsme začali montovat v Havlíčkově Brodě. A v Říčanech u Prahy začínáme oplášťovat stávající třípodlažní buňkoviště.

CZ1138 BASKETPOINT F-M

Objednatelem nové basketbalové haly pro děti a mládež a venkovního přístřešku je stavební společnost STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. z Ostravy, investorem Basketpoint Frýdek – Místek z.s. Za basketbalovým sdružením stojí frýdecko-místecký podnikatel Zdeněk Navrátil, který také výstavbu nové basketbalové haly spolufinancuje. Začátkem března byly ukončeny hloubkové práce, při nichž bylo do země vyraženo 183 velkoprůměrových hlubokých pilotů a hned nato započaly betonářské práce. V té době už byly na staveništi i první dodávky ocelových konstrukcí LLENTAB, z nichž budou nová hala a venkovní přístřešek postaveny. Hala má půdorys 33,3 x 43,4 m a její minimální světlá výška je 7 m. Střecha haly je sedlová a má sklon 6°. Krytina jednoplášťové střechy je vyskládána ze střešních sendvičových panelů s výplní PIR (160 mm). Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků.

výstavba hal v březnu

Na stěnách haly budou vodorovně kladené stěnové sendvičové PIR panely s tepelnou izolací 120 mm. Venkovní přístřešek má plochu 4,8 x 6,3 m a jeho vnitřní výška je 2,9 m. Střešní i stěnové opláštění je, podobně jako u haly, z PIR panelů (na střeše včetně PVC). Střecha je pultová a má sklon 2°. Hala tělocvičny bude napojena na zděné zázemí o délce 38,7 m. Součástí dodávky je stavební připravenost haly pro dveře a okna. Dveře budou mít velikost 2 700 x 2 260 mm (1 ks) a 1 300 x 2 260 mm (3 ks), rozměry oken budou 5 162 x 2 200 mm (8 ks) a 2 550 x 2 200 mm (3 ks).

CZ1160 DŘEVO TRUST HRADEC (prodejna)

Objednatelem nové prodejny se skladem kování v Hradci Králové byla společnost Dřevo Trust – prodej, a.s., která patří mezi dlouholeté zákazníky LLENTAB. Nová prodejna pro královehradeckou pobočku Dřevo Trust má půdorys 21,8 x 48,6 m, vnitřní světlá výška skladu a 1.NP prodejny je 3,5 m, 2.NP prodejny má vnitřní výšku 3 m. Střecha skladu je sedlová se sklonem 4°, sedlová střecha s atikou (sklon 2°) je na části vyhrazené prodejně. Dvouplášťový střešní plášť skladu typ 2LF omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. Střešní krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech, tepelnou izolací je 200 mm vrstva minerální vlny.

U prodejny je střešní krytinou vodotěsná PVC-P krytina, i v tomto případě je střecha tepelně izolována (160 mm minerální vlny). Nosnou vrstvou střešního pláště je pozinkovaný trapézový plech. Opláštění stěn celého objektu tvoří vodorovně kladené stěnové sendvičové panely. Součástí vnějšího pláště jsou sekční vrata, dveře a cca 50 oken různých rozměrů. Na střeše skladu je navíc obloukový světlík vč. větracích klapek (6 000 x 5 000 mm). V prodejně je vestavěné patro o velikosti 18,9 x 21,9 m a nosností 250 kg/m2 a betonové schodiště se zábradlím. Požární odolnost střešního pláště je EI 30 DP1 / R 30 DP1, obvodové sloupy s SDK obkladem a nosná konstrukce patra mají odolnost R 30. U opláštění stěn je odolnost EI 30 DP1.

CZ1290 RUNCORN

Dvě nové haly (sklad potravin) a zastřešení třetí montujeme i v Rosicích nad Labem pro Investora Runcorn corp. s.r.o.  z Prahy. První hala má rozměry 12,3 x 41 m, vnitřní světlou výšku 9,4 m a sedlovou střechu, druhá je menší a její půdorys je 10,2 x 12,2 m, vnitřní světlá výška je 7,2 m a její střecha je pultová. Střešní a stěnové opláštění je u obou objektů stejné – střešní plášť typ 2LF tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech s tepelnou izolací 200 mm, u stěnového opláštění typ 7 jsou sendvičové panely montovány vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce. U třetího objektu s půdorysem 11, x 11,6 a vnitřní světlou výškou 4,3 m montujeme zastřešení, střešní konstrukce S11HR má sedlovou střechu se sklonem 11° a krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Na opláštění stěn bude použit svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. První hala a zastřešovaný objekt jsou napojeny „po vodě“ na stávající halu.

CZ1310 HRAS (přístavba)

Přístavbu haly pro nový sklad si u nás objednala společnost HRAS-zařízení hřišť, s.r.o. z Havířova – Dolní Datyně. HRAS navrhuje, vyrábí a staví venkovní dětská hřiště. Pro jeho hřiště jsou charakteristické stabilní a trvanlivé konstrukce, kvalitní materiály a nevtíravý vzhled. Hlavním materiálem konstrukcí je kvalitní masivní dřevo, své důležité místo však mají u firmy i ocelové prvky, zejména nerezavějící ocel, která se se dřevem skvěle doplňuje. Přístavba haly má půdorys 10,1 x 32,2 m, vnitřní světlá výška se pohybuje v rozmezí od 3,7 do 4,4 m. Střecha je sedlová a má sklon 7°. Opláštění střechy a stěn není tepelně izolované, na stěnách i střeše haly je použit ocelový pozinkovaný trapézový plech. Přístřešek je napojen ke stávající hale pomocí mezistřešního žlabu. V rovině střechy je pevné střešní prosvětlení z trapézového laminátu o velikosti 850 x 5 250 mm (2 ks).

CZ1367 + CZ1368 FUTABA PRODLOUŽENÍ A + FUTABA PŘÍSTAVBA B

Objednatelem dvou přístaveb u stávajících skladových hal je stavební společnost NEST.HB spol. s r.o. z Havlíčkova Brodu, investorem Futaba Czech, spol. s r.o. se sídlem v Havlíčkově Brodě (Baštínov), přední výrobce částí karosérií, podvozků a výfukových systémů pro automobilový průmysl. Prodloužení stávající skladové haly A je součástí první etapy, přístavba skladové haly B pak bude realizována ve 2. etapě. Prodloužení skladové haly má rozměry 18,3 x 56,1 m a vnitřní světlá výška je 5,6 m. Střecha je pultová se sklonem 7°. Střešní plášť i opláštění jsou bez tepelné izolace, povrch střechy i stěn tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Nové prodloužení je „po vodě“ napojeno na stávající halu (CZ0380) a částí podélné stěny též na stávající halu. Stejný typ střechy, střešního pláště a opláštění stěn bude mít v rámci 2. etapy realizovaná přístavba haly B, která se bude stavět na půdorysu 16,2 x 60,1 m a jejíž vnitřní světlá výška bude 7 m.

CZ1383 HOPI (buňky)

Objednatelem opláštění buněk byla společnost HOPI Reality s.r.o. se sídlem v Klášterci nad Ohří, samotné třípodlažní buňkoviště se realizuje od března v Říčanech u Prahy. Velikost buňkoviště je  12,8 x 12,9 m a celková výška po atiku je 9 m, přičemž každé podlaží má vnitřní světlou výšku 2,5 m. Střecha s atikou je plochá a má sklon 1°. Střecha typ SPHI je foliová, krytinou je folie Fatrafol, tepelnou izolaci zajišťuje 160 mm vrstva polystyrénu a 2×30 mm minerální vlny. Stěny buňkoviště jsou opláštěny svisle kladenými sendvičovými panely. Ve stěnách buňkoviště se počítá s okny o velikosti 1 800 x 1 100 mm (29 ks), 1 500 x 1 100 mm (3 ks) a 600 x 600 mm (3 ks).

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících