V prosinci se nám podařilo dokončit 6 projektů,  den před svátkem svaté Lucie jsme dokončili stavbu nové skladové haly v Plzni. V poslední předvánočním týdnu bylo dokončeno i zastřešení manipulační plochy ve Vejprtech a zastřešení házenkářského hřiště v Přerově-Žeravicích. Nová výrobní hala vyrostla v prosinci 2019 i ve Žďáru nad Sázavou a nové skladové haly mají k dispozici i investoři z Kelčan u Kyjova či Hradce Králové.

CZ1288 WEBTIP – skladová hala (Plzeň, dokončená 12. prosince 2019)

Objednatelem nové skladové haly byla společnost WEBTIP Development z Plzně. Hala má velikost 38,1 x 78,4 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 6 m. Konstrukce S4HR1 má sedlovou střechu, horizontální dolní pas a jednu řadu vnitřních sloupů. Požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště plní dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace 150 mm) a parozábrana. Izolované opláštění stěn 4F představuje řešení, které v průběhu let LLENTAB neustále zlepšuje a přizpůsobuje novým požadavkům klientů a i díky tomu stále nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). Vnitřní dělící stěny jsou opláštěny ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem a izolovány 150 mm vrstvou minerální vlny. Hala je osazena vraty a dveřmi, prosvětlení interiéru zajišťuje fixní stěnové prosvětlení polykarbonátovými komůrkovými deskami v hliníkovém rámu o velikosti 5 000 x 1 200 mm (5 ks) a pevné střešní prosvětlení kombinací trapézového plastu a komůrkového polykarbonátu o velikosti 20 550 x 2 300 mm (6 ks).

CZ1128 Weizel – zastřešení manipulační plocha (Vejprty, dokončené 16. prosince 2019)

Zastřešení manipulační plochy si objednala společnost Weizel – výroba elektrotechnických zařízení s.r.o. z Vejprt. Nová hala je napojena na dva stávající zděné objekty na jedné štítové a jedné podélné straně. Půdorys plochy je 7,4 / 22,1 (šířka) x 14,9 / 37,2 m (délka), střecha je sedlová a pultová. Střešní opláštění je bez tepelné izolace, krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech. U stěnového opláštění je část stěn neizolovaná, část je s tepelnou izolací. U všech je pro vnější opláštění použit pozinkovaný ocelový trapézový plech. Součástí dodávky jsou dva nosníky z hutních profilů pro dráhy řetězových kladkostrojů s nosností 2 x 3 500 kg. V nové hale jsme realizovali i vestavbu patra s užitnou nosností 250 kg / m2.

CZ1085 HÁZENÁ – zastřešení hřiště (Žeravice, dokončeno 18. prosince 2019)

Zastřešení hřiště si u nás objednala společnost SPORT Construction a.s. z Prahy, investorem byl Sportovní klub Žeravice. Sportovní areál SK Žeravice se nachází v klidném prostředí místní části Přerov – Žeravice, vzdálené od okresního města 5 km. Areál zahrnuje hlavní a tréninkové venkovní hřiště, dětské hřiště a sportovní halu s ubytovnou a restaurací. Právě na ploše současného hlavního hřiště vyrostla v průběhu necelých tří měsíců ocelová konstrukce LLENTAB, která je základem nové kryté haly pro házenkářský oddíl. Rozměry haly jsou 32 x 46,8 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 8 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °. Dvouplášťová střecha je tepelně izolována (225 mm minerální vlny), krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Stejný materiál je použit na opláštění stěn typu 4F. Kombinace opláštění stěny typ 4 s podhledem typ 2 je unikátním řešením systému LLENTAB. Tato kombinace nabízí ‚čistý‘ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Tato skladba stěn a podhled zároveň zajišťují požární odolnost konstrukce. Na stěnách haly jsou instalována plastová čtyřdílná okna o velikosti 6 400 x 1 500 mm (12 ks).

CZ1213 VAMAFIL VÝROBA – výrobní hala (Žďár nad Sázavou, dokončeno 18. prosince 2019)

Novou výrobní halu jsme v závěru prosince dokončili pro společnost VAMAFIL, spol. s r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Hlavní pobočka a dva výrobní provozy tohoto významného dodavatele vláken a přízí jsou situovány ve Žďáře nad Sázavou, obchodní kancelář je v Holandsku. V současné době zaměstnává firma více než 100 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Nová výrobní hala má šířku 29,4 m a délku 84,4 – 95,8 m a vnitřní světlou výšku 4 m. Sedlová střecha má sklon 10 ° a podobně jako opláštění stěn je tepelně izolována. U střechy je kalkulováno technologické přitížení solárními panely. Střešní krytinou je 1,5 mm vodotěsná krytina PVC-P, tepelná izolace má 200 mm. Jedna podélná stěna je opláštěná horizontálně kladenými sendvičovými panely, zbývající stěny pak skládaným opláštěním s pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem s obloženou nosnou konstrukcí. Hala je napojena stávající objekty 8741 (skladová hala z roku 2007) a CZ0468.

CZ1326 EKOBRIKETY – skladová hala (Kelčany u Kyjova, dokončená 18. prosince 2019)

Objednatelem nového skladu pilin je stavební společnost Kala, spol. s r.o. z Kyjova, investorem pak firma EKOBRIKETY s.r.o., která má svůj areál v Kelčanech u Kyjova, kde provozuje dvě výrobní linky a při nepřetržitém provozu tady každoročně vyrobí cca 11000 tun dřevěných briket. Nový sklad pilin má velikost 15,6 / 30,6 m x 43 / 2,9 + 37,1 + 6,2 m. Výška je 5 m. Střecha i stěny jsou nezateplené, konstrukce S7HR napovídá, že na objektu je sedlová střecha se sklonem 7 °. Součástí haly je i stěna s požární odolností, kterou tvoří skládané opláštění typ 4F s obloženou nosnou konstrukcí a ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem na vnější i vnitřní části konstrukce. Součástí dodávky je i pevné střešní prosvětlení v rovině střechy.

CZ0951 DŘEVO TRUST HRADEC 2 etapa I. – skladová hala (Hradec Králové, dokončená 20. prosince 2019)

Objednatelem a investorem nové skladové haly v Hradci Králové byla společnost Dřevo Trust – prodej, a.s. se sídlem v Praze. Společnost s více než 20letou tradicí staví své objekty s ocelovými konstrukcemi LLENTAB a i nová skladová hala v Hradci Králové, jejíž stavba byla zahájena v říjnu loňského roku, není výjimkou. V prosinci 2019 jsme v rámci 1. etapy dokončili polovinu skladové haly o velikosti 29,2 x 69,2 m a světlou výškou 10,8 m. Základem konstrukce jsou železobetonové sloupy, pultová střecha má sklon 4 ° a je neizolovaná, opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Součástí prací byla i realizace dělící požární stěny z panelů LLENTAB WOOL 150. Hala bude v rámci 2. etapy napojena „po vodě“ na druhou polovinu skladu. Ve vnějším opláštění jsou osazeny sekční vrata o velikosti 5 000 x 4 500 mm (2 ks) a dveře 1 100 x 2 150 mm (2 ks), na střeše jsou umístěny světlíky z fixního trapézového laminátu o velikosti 1 200 x 5 250 mm (16 ks) a 1 200 x 4 350 mm (4 ks).