V Modřišicích u Turnova jsme dostavěli přístavbu výrobní haly, montáž zatepleného zastřešení a opláštění stávající ocelové konstrukce jeřábové dráhy (a tím i nový sklad) jsme dokončili v srpnu v Berouně. Zateplená skladová hala a patrová administrativní přístavba stojí od srpna v Klášterci nad Ohří. Logistický sklad z ocelové konstrukce LLENTAB jsme od dubna do srpna stavěli v Českých Budějovicích. Nezateplený, částečně otevřený skladovací přístřešek jsme předali investorovi v Lubné u Rakovníka.

CZ1525 PASCHAL – zateplené zastřešení a opláštění stávající ocelové konstrukce (Beroun)

Objednatelem zatepleného zastřešení a opláštění stávající ocelové konstrukce jeřábové dráhy byla stavební společnost Spektra PRO spol. s r.o. z Berouna, investorem pak společnost PASCHAL s.r.o. z Prahy. Nový objekt má velikost 17,8 x 31,4 m (šířka x délka) a světlou výšku 5,8 m. Sedlová střecha se sklonem 7° je opláštěna skládaným střešním pláštěm LLENTAB typ 5, který tvoří ze strany krytiny i spodní části oboustranně lakovaný a pozinkovaný ocelový trapézový plech. Izolací je 150 mm silná vrstva minerální vlny. Stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely s tepelnou izolací ze 100 mm vrstvy minerální vlny (LLENTAB typ 7). Součástí dodávky byla i stavební připravenost pro roletový textilní požární uzávěr s požární odolností EI 15-C DP1. Investor bude využívat nové prostory jako sklad.

CZ1418 SINCON – přístavba výrobní haly (Modřišice u Turnova)

Přístavbu výrobní haly v Modřišicích u Turnova jsme v srpnu dokončili pro objednatele a investora, společnost SINCON Technology, s.r.o. z Turnova. Nová výrobní hala navazuje na již existující objekt jednou ze svých štítových stěn, a už ve fázi jejího projektu se počítalo s budoucí přístavbou přístřešku. Nový objekt v areálu firmy má půdorys 15,5 x 31,2 m (šířka x délka) a jeho světlá výška je 7,7 m. Sedlová střecha se sklonem 2° má střešní plášť LLENTAB typ SPI, tvořený vodotěsnou PVC-P krytinou, 100 mm vrstvou EPS, izolací z minerální vlny (2 x 30 mm) a oboustranně lakovaným a pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem. Stěny haly jsou z vodorovně kladených sendvičových panelů s povrchovou úpravou polyesterovým lakem (LLENTAB typ 7).

CZ1536 HOPI – sklad a administrativa (Klášterec nad Ohří)

Objednatelem zateplené skladové haly a patrové administrativní přístavby byla stavební společnost PETROM STAVBY, a.s. z Prahy, investorem HOPI Real Estate s.r.o. Skladová hala má půdorys 60,5 x 51 m a její vnitřní výška je 7 m. Sedlová střecha se sklonem 4° je opláštěna skládaným střešním pláštěm LLENTAB typ 5, izolací je 150 mm silná vrstva minerální vlny. Stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely s tepelnou izolací ze 160 mm vrstvy minerální vlny (LLENTAB typ 7). Patrová administrativní přístavba stojí na ploše 6,3 x 9,2 m a její vnitřní výška je také 7 m. Pultová střecha se sklonem 4° je opláštěna stejně jako skladová hala (LLENTAB typ 5), stěnové opláštění na tento objekt nebylo předmětem plnění. Součástí patrové administrativní přístavby je vestavba patra o velikosti 6,4 x 25 m (160 m2) a užitnou nosností 250 kg/m2. Vestavba je ve výšce 4 m a tvoří ji nosná ocelová konstrukce (360 mm), nosný trapézový plech (45 mm), betonová zálivka (50 mm), kročejová izolace (20 mm) a betonová podkladní vrstva (50 mm).

CZ1537 LAŠEK D1 – sklad (České Budějovice)

Objednatelem a investorem logistického skladu v Českých Budějovicích byla společnost LAŠEK spol. s r.o., která kromě jiných aktivit provozuje několik logistických areálů o celkové manipulační ploše 85 000 m², z toho 45 000 m² tvoří kryté skladové prostory. Nový sklad stojí na ploše 34,5 x 118 m (šířka x délka) a jeho světlá výška je 11 m. Střecha skladu je sedlová a má sklon 7°. Skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF je tepelně izolováno minerální foukanou izolací, umístěnou mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F je oboustranně opláštěn ocelovým trapézovým plechem, který je lakovaný a pozinkovaný s izolací 150 mm vrstvy minerální vlny. Součástí předmětu díla je vnitřní příčka, uvažována jako požárně-dělící příčka s opláštěním LLENTAB typ 4F. Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R30, střešní a obvodový plášť mají požární odolnost EW 30 DP1.

CZ1563 PINIE LUBNA – skladovací přístřešek (Lubná u Rakovníka)

Nezateplený, částečně otevřený skladovací přístřešek stojí od srpna v obci Lubná u Rakovníka a jeho investorem byla společnost PINIE Lubná, spol. s r.o., největší výrobce dřevěných truhlářských hoblíků na světě. Skladovací přístřešek má velikost 37 x 20 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška je 4 m. Sedlová střecha se sklonem 7° je nezateplená, krytinou je oboustranně lakovaný a pozinkovaný ocelový trapézový plech. Ocelový trapézový plech tvoří i opláštění jedné kompletní podélné a větší část jižní štítové stěny, opláštění druhé kompletní podélné stěny, menší část jižní štítové stěny a jednoho požárního pásu délky 1,2 m je z konstrukce LLENTAB typ 4 (svisle kladený, ocelový trapézový plech na vnitřní a vnější straně, parozábrana a tepelná izolace ze 150 mm vrstvy minerální vlny). Požární odolnost této konstrukce je EW 45 DP1.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.