V roce 1987 otevřel LLENTAB první pobočku mimo Švédsko v norském Bergenu. Poté následovaly pobočky v Polsku, Německu, České Republice, Dánsku, na Ukrajině a Slovensku. V současnosti tak působí skupina LLENTAB v osmi evropských zemích. Všechny dceřiné společnosti jsou součástí rodiny LLENTAB, sdílejí stejné hodnoty a pracují na společném cíli, a to být první volbou klienta při výběru dodavatele ocelové haly. Platí to i pro pobočku LLENTAB Ukrajina, která působí na ukrajinském trhu od roku 2006.

 

Kyjevská obchodní kancelář však začala pracovat už před 14 lety (v roce 2003) a hned další rok realizovala nedaleko Kyjeva svůj první úspěšný projekt – výrobní budovu (3500 m2) s vestavěnou kanceláří a sklady. Později tentýž zákazník objednal druhou a třetí budovu s celkovou plochou téměř 12 000 m2. V roce 2006 byla založena dceřiná společnost LLENTAB Ukrajina, dnes je LLENTAB na Ukrajině zavedeným dodavatelem ocelových hal, o čemž svědčí cca 70 realizovaných objektů o celkové ploše 250.000 m2.

 

Organizační struktura je obdobná jako v jiných zemích, kde LLENTAB působí – i LLENTAB Ukrajina má své vlastní oddělení obchodu, projekce a montáže. Společnost zaměstnává 46 zaměstnanců, cca čtvrtina (12 lidí) jsou obchodníci a projektanti, 34 pracovníků pracuje v oddělení montáže. Centrála je v Kyjevě, další obchodní kancelář má LLENTAB na západní Ukrajině ve Lvově. Typickým zákazníkem ukrajinské pobočky LLENTAB je středně velká až velká ukrajinská výrobní společnost s národním nebo zahraniční kapitálem. Nejčastěji se pro ně staví skladovací a výrobní haly, ocelové haly pro maloobchod a servis, výrobu a skladování potravin, zemědělství a sport.

 

Ekonomika Ukrajiny náleží k chudším v Evropě, v rámci sbližování Ukrajiny s Evropskou unií však probíhá proces politických i hospodářských reforem, které mají situaci zlepšit. A že to je potřeba, dokládají i fakta – HDP na hlavu se v roce 2016 pohyboval pouze na úrovni cca 2200 dolarů (v ČR to bylo za rok 2016 přes 18.000 dolarů), což z Ukrajiny činí druhou nejchudší zemi Evropy (po Moldávii). Klíčové místo v ukrajinské ekonomice zaujímá těžba železa a oceli, průmyslová a zemědělská výroba. V zemi sice není stabilní investiční klima, což je také pro naši společnost největší brzdou růstu, na druhé straně se ukrajinský vývoz přeorientovává na trhy EU, a to znamená implementaci evropských norem a nových technologií. To může vést k novým investicím do zlepšení výrobních prostor místních společností a usnadní to i příchod nových podniků na Ukrajinu. Levná a přitom kvalifikovaná pracovní síla přitahuje také nové investice, a to jak lokální, tak i nadnárodní. Pro LLENTAB a jeho ocelové haly mluví i obliba ocelových konstrukcí a sendvičových panelů na Ukrajině – ocelové konstrukce patří mezi nejvýhodnější a nejoblíbenější materiál pro zdejší objekty.

Velmi zajímavým projektem byla velká slepičí farma AvangardCo. v Chersonské oblasti, dokončená v roce 2014. Celkem jsme tady postavili osm ocelových hal, každou o ploše 3 744 m2, takže celková plocha hal LLENTAB byla téměř 30 000 m2. Haly mají rozměry 24 x 156 metrů (šířka x délka) a výšku 9, 7 metrů, střecha má sklon 7°. V každé z nich je přitom umístěných až 450.000 nosnic, chovaných za účelem produkce vajec.

Konstantin Ivanov, ředitel LLENTAB Ukrajina