Spojujeme výhody konstrukčních materiálů

Na základě našich zkušeností z více než 1 500 dokončených projektů v České republice vám zdarma navrhneme optimální stavebně-konstrukční řešení právě pro váš projekt. Primární nosnou konstrukci je možné navrhnout z ověřeného systému žárově zinkovaných ocelových profilů LLENTAB nebo lze tyto profily kombinovat s alternativními materiály primárních nosných konstrukcí (železobetonové sloupy, či sloupy z válcované oceli).

Válcované ocelové sloupy a střešní příhradové vazníky LLENTAB

válcované sloupy llentab vazníky

Využití konstrukce

Ideální volba pro výrobní haly
s požadavkem na individuální
tvarové řešení hal
v návaznosti na
potřeby technologie. Ocelové
konstrukce umožňují následné
modifikace a doplňování dalších
médií a technologií.

Kombinované materiály

Příhradové vazníky LLENTAB vyrobené
z pozinkované oceli a sloupy z válcovaných profilů ošetřených
nátěrovým systémem případně zinkováním dle náročnosti prostředí.

Statika a požární odolnost

Efektivní statický
návrh systému pro tvarově
náročné a různorodé projekty.
Požární odolnost je řešena výpočtem
dle Eurokódu nebo požárním
nátěrem
.

Vybrané reference

Železobetonové
sloupy a střešní příhradové vazníky LLENTAB

železobetonové sloupy llentab vazníky

Využití konstrukce

Vhodné řešení
pro velkoplošné skladové
haly s požadavkem na
vyšší skladovací
výšku
využívající
opakované modulární
konstrukce.

Kombinované materiály

Příhradové vazníky LLENTAB
 vyrobené z pozinkované oceli
a železobetonové sloupy.

Statika a požární odolnost

Modulární statický systém
s neomezeným opakováním s roztečí sloupů
např. 12×24 m. Při využití kombinace požárních
bezpečnostních  zařízení,
systém splňuje nejvyšší
požadavky na požární odolnost.

Vybrané reference

Ocelové průvlaky z válcovaných profilů a stropnic z LLENTAB profilů

llentab stropnice

Využití konstrukce

Prověřené řešení pro
nosnou konstrukci pater
,
především pro administrativní
budovy a vestavby do
stávajících objektů, umožňující
realizovat větší rozpony
mezi nosnými sloupy.

Kombinované materiály

Stropnice LLENTAB vyrobené z pozinkovaných profilů a průvlaky z válcovaných profilů ošetřených nátěrovým systémem případně zinkováním dle požadavku projektu.

Statika a požární odolnost

Průvlaky a stropnice navržené v jedné rovině zajišťují malou konstrukční výšku nosného stropu / patra. Konstrukce podlahy může být tvořena pororošty, plošnými dřevěnými materiály nebo ocelobetonovou deskou  provedenou do nosného trapézového plechu. Požární odolnost je řešena v výpočtem dle Eurokódu, podhledy, obklady, nátěry.

Vybrané reference

Součástí optimálního návrhu je:

  • optimalizace projektu s využitím hybridních konstrukcí – tvar, rozměry, materiály,
  • objemové nacenění daného konstrukčního řešení pro předběžný rozpočet,
  • dodání základních výkresů haly — půdorysu, řezů, pohledů, modulového uspořádání,
  • statické a požárně bezpečností řešení,
  • předání 2D a 3D výstupů v aplikaci Autodesk Revit pro užití v BIM.

revit 3D

V případě zájmu o vypracování projektu můžete nezávazně kontaktovat LLENTAB technickou podporu:

Ing. Jaroslav Kosinka

Vedoucí oddělení projekce LLENTAB
tel: +420 606 400 600
jaroslav.kosinka@llentab.cz