hybridní primární konstrukce hal

Navrhneme optimální stavebně konstrukční řešení

Hybridní primární konstrukce

Slider hybridní primární konstrukce hal LLENTAB
Hybridní primární konstrukce

Spojujeme výhody konstrukčních materiálů

Na základě našich zkušeností z více než 1 500 dokončených projektů v České republice vám zdarma navrhneme optimální stavebně-konstrukční řešení právě pro váš projekt. Primární nosnou konstrukci je možné navrhnout z ověřeného systému žárově zinkovaných ocelových profilů LLENTAB nebo lze tyto profily kombinovat s alternativními materiály primárních nosných konstrukcí (železobetonové sloupy, či sloupy z válcované oceli).

Válcované ocelové sloupy a střešní příhradové vazníky LLENTAB

válcované sloupy llentab vazníky

Využití konstrukce

Ideální volba pro výrobní haly
s požadavkem na individuální
tvarové řešení hal
v návaznosti na
potřeby technologie. Ocelové
konstrukce umožňují následné
modifikace a doplňování dalších
médií a technologií.

Kombinované materiály

Příhradové vazníky LLENTAB vyrobené
z pozinkované oceli a sloupy z válcovaných profilů ošetřených
nátěrovým systémem případně zinkováním dle náročnosti prostředí.

Statika a požární odolnost

Efektivní statický
návrh systému pro tvarově
náročné a různorodé projekty.
Požární odolnost je řešena výpočtem
dle Eurokódu nebo požárním
nátěrem
.

Vybrané reference

Železobetonové
sloupy a střešní příhradové vazníky LLENTAB

železobetonové sloupy llentab vazníky

Využití konstrukce

Vhodné řešení
pro velkoplošné skladové
haly s požadavkem na
vyšší skladovací
výšku
využívající
opakované modulární
konstrukce.

Kombinované materiály

Příhradové vazníky LLENTAB
 vyrobené z pozinkované oceli
a železobetonové sloupy.

Statika a požární odolnost

Modulární statický systém
s neomezeným opakováním s roztečí sloupů
např. 12×24 m. Při využití kombinace požárních
bezpečnostních  zařízení,
systém splňuje nejvyšší
požadavky na požární odolnost.

Vybrané reference

Ocelové průvlaky z válcovaných profilů a stropnic z LLENTAB profilů

llentab stropnice

Využití konstrukce

Prověřené řešení pro
nosnou konstrukci pater
,
především pro administrativní
budovy a vestavby do
stávajících objektů, umožňující
realizovat větší rozpony
mezi nosnými sloupy.

Kombinované materiály

Stropnice LLENTAB vyrobené z pozinkovaných profilů a průvlaky z válcovaných profilů ošetřených nátěrovým systémem případně zinkováním dle požadavku projektu.

Statika a požární odolnost

Průvlaky a stropnice navržené v jedné rovině zajišťují malou konstrukční výšku nosného stropu / patra. Konstrukce podlahy může být tvořena pororošty, plošnými dřevěnými materiály nebo ocelobetonovou deskou  provedenou do nosného trapézového plechu. Požární odolnost je řešena v výpočtem dle Eurokódu, podhledy, obklady, nátěry.

Vybrané reference

Součástí optimálního návrhu je:

  • optimalizace projektu s využitím hybridních konstrukcí – tvar, rozměry, materiály,
  • objemové nacenění daného konstrukčního řešení pro předběžný rozpočet,
  • dodání základních výkresů haly — půdorysu, řezů, pohledů, modulového uspořádání,
  • statické a požárně bezpečností řešení,
  • předání 2D a 3D výstupů v aplikaci Autodesk Revit pro užití v BIM.

revit 3D

V případě zájmu o vypracování projektu můžete nezávazně kontaktovat LLENTAB technickou podporu:

Ing. Jaroslav Kosinka

Vedoucí oddělení projekce LLENTAB
tel: +420 606 400 600
jaroslav.kosinka@llentab.cz

Výhody kombinace železobetonových sloupů a ocelových vazníků se projevily i v nové hale společnosti PREFA PECINA

Výrobní halu (projekt č. CZ001665) dokončila společnost LLENTAB v červnu 2022. Jejím objednatelem a investorem byla společnost PREFA PECINA s.r.o. z obce Paseka v Olomouckém kraji, která se zaměřuje na výrobu a prodej betonových výrobků. PREFA PECINA se zabývá výrobou transportbetonu a betonových výrobků, [...]

Hybridní konstrukce LLENTAB – ještě více možností a bezpečnosti

Existují odvětví, ve kterých je riziko požáru velmi vysoké. Ke splnění jejich potřeb byly navrženy hybridní konstrukce LLENTAB. Vyhoví nejvyšším požadavkům na protipožární ochranu, ale mají i jiné unikátní vlastnosti, čímž se stávají praktickým řešením pro další rozmanitá využití. Haly LLENTAB [...]

Zkušenosti generálního projektanta s hybridním řešením primární konstrukce

Při realizaci projektů pro společnost MATRIX jsou využívána nejen ucelená konstrukční řešení LLENTAB, ale i hybridní konstrukce, kombinující ocelové konstrukce s jinými systémy – například válcovanou ocel s ocelovými konstrukcemi LLENTAB apod. Ing. František Velínský, jednatel společnosti AG ATELIER s.r.o., využil výhody optimalizovaného hybridního konstrukčního řešení při návrhu haly [...]

Na prvním místě je flexibilita a tu požadujeme i od dodavatelů

Společnost MATRIX a.s. byla založena jako dřevařská firma se zaměřením na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva a ostatních surovin. Tyto aktivity byly koncentrovány do divize WOOD. Postupem času se předmět podnikání rozšiřoval o aktivity v oblasti automobilového průmyslu – divizi AUTOMOTIVE, která je dodavatelem nářadí a [...]

Železobetonové sloupy a ocelové vazníky – ideální kombinace pro vysoké haly

Skladovací halu CZ0950 s přístřeškem realizoval LLENTAB v říjnu 2020 v Plzni. Objednatelem a investorem byla společnost ZDP – DŘEVOPRODEJ, s.r.o. Jednalo se o opakovaný projekt, na kterém byl použit osvědčený a již dříve vyzkoušený hybridní konstrukční systém. Podobný byl použit v roce 2018 na skladové hale v Lipníku [...]

Stereotypní přístup nemá u nás ani u našich dodavatelů uplatnění

DŘEVO TRUST, a.s. je dodavatel materiálu pro výrobu nábytku s největší sítí prodejen v ČR a více než dvacetiletou tradicí. Nabízí nejrůznější typy plošných materiálů, hran, nábytkového kování a dalších 20 000 produktů. Jako jediný dodavatel v ČR má skladem všech 228 dekorů laminovaných desek EGGER a to včetně [...]

Hybridní konstrukce LLENTAB

Hybridy nejsou trendem jen v oblasti elekromobility, ale i ve stavebnictví. Primární nosnou konstrukci je možné navrhnout s využitím pouze ověřeného systému žárově zinkovaných ocelových profilů LLENTAB, nebo lze tyto profily efektivně kombinovat s alternativními materiály primárních nosných konstrukcí (železobetonové sloupy či sloupy z válcované oceli). [...]

Železobetonové sloupy s ocelovými vazníky se doplňují v Lipníku nad Bečvou

Společnost DŘEVO TRUST patří mezi ty zákazníky společnosti LLENTAB, kteří své prodejny opakovaně staví z ocelových konstrukcí. Letos v létě dokončená skladová hala s přístřeškem je přesto něčím specifická – pro konstrukci haly byla použita kombinace železobetonové sloupy s ocelovými vazníky, kompletně dodaná firmou LLENTAB. Důvody tohoto řešení a [...]

Přejít nahoru