Hybridy nejsou trendem jen v oblasti elekromobility, ale i ve stavebnictví. Primární nosnou konstrukci je možné navrhnout s využitím pouze ověřeného systému žárově zinkovaných ocelových profilů LLENTAB, nebo lze tyto profily efektivně kombinovat s alternativními materiály primárních nosných konstrukcí (železobetonové sloupy či sloupy z válcované oceli).

Příkladů vhodného využití hybridních konstrukcí LLENTAB je bezpočet. Obecně se se jedná o kombinace válcovaných ocelových sloupů a střešních příhradových vazníků LLENTAB. Tato kombinace je například ideální volbou pro výrobní haly s požadavkem na individuální tvarové řešení hal v návaznosti na potřeby technologie. Ocelové konstrukce umožňují následné modifikace a doplňování dalších médií a technologií. Kombinace železobetonových sloupů a střešních příhradových vazníků LLENTAB představuje díky využití opakované modulární konstrukce vhodné řešení pro velkoplošné skladové haly s požadavkem na vyšší skladovací výšku a požární ochranu. Ocelové průvlaky z válcovaných profilů a stropnic z LLENTAB profilů pak nabízí prověřené řešení pro nosnou konstrukci pater, především pro administrativní budovy a vestavby do stávajících objektů, umožňující realizovat větší rozpony mezi nosnými sloupy.

Zařazení alternativních konstrukčních materiálů do produktové nabídky LLENTAB umožňuje našemu projekčnímu týmu návrh optimálního stavebně konstrukčního řešení, bez ohledu na použití konstrukčních materiálů. Více o hybridních halách LLENTAB se dozvíte zde.

hybridní primární nosné konstrukce LLENTAB