Zateplenou sportovní halu montujeme pro TJ Lokomotiva Vršovice z Prahy, víceúčelovou výrobní halu jsme začali v listopadu stavět také pro společnost CLIA s.r.o. z Dolních Louček v okrese Brno–venkov. Malý nezateplený přístřešek z ocelových konstrukcí LLENTAB realizujeme pro investora Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. a zateplenou skladovou halu v Dobrovízi si u nás objednal Pneuservis PNEU PROCHÁZKA z Prahy. Z ocelových konstrukcí LLENTAB bude také skladová a výrobní hala společnosti VEMAG SERVIS BRNO z České u Brna. Zateplenou přístavbu haly stavíme pro rodinnou firmu pana Matušíka v obci Prostřední Bečva, novou karosárnu a lakovnu realizujeme pro prodejce automobilů Mercedes-Benz, společnost CENTRUM MORAVIA, spol. s r.o. v Olomouci.

CZ001259 TJ Lokomotiva Vršovice, sportovní hala, Praha

Objednatelem zateplené sportovní haly je společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., investorem Tělovýchovná jednota Lokomotiva Vršovice, z.s. se sídlem v Praze. Lokomotiva Vršovice hraje házenou od roku 1967. Mezinárodní házená se zde rekrutovala z oddílu české házené, která se v klubu hrála dokonce už v roce 1945.

Nová hala vršovické tělovýchovné jednoty má půdorys 26 x 45,9 m a její vnitřní světlá výška bude po dokončení 5,3 m. Konstrukce S17/11R má sedlovou střechu se sklonem 17°, střešní plášť LLENTAB typ 5 tvoří ocelové plechy a minerální vlna (200 mm), nosná konstrukce je z ocelových vazníků a vaznic. Skladba zateplení a vnitřního opláštění bude umístěna nad horní pásnicí příhradového vazníku a konstrukce střechy tak bude viditelná a bude vytvářet podhled. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z horizontálně kladených sendvičových panelů. Součástí předmětu díla je vodorovný profil pro uchycení výdřevy v interiéru nové haly. Kromě vrat a dveří se v obvodovém plášti počítá se dvěma stěnovými prosvětlovacími pásy (15 x 1,1 m) z komůrkového polykarbonátu.

Nyní to v areálu Lokomotiva Vršovice vypadá takto, za pár měsíců tu však už bude stát nová sportovní hala

CZ001546 PNEU PROCHAZKA DOBROVIZ II, skladová hala, Dobrovíz

Objednatelem a investorem zateplené skladové haly v Dobrovízi je pneuservis PNEU PROCHÁZKA z Prahy. Historie PNEU PROCHÁZKA se začala psát po revoluci, kdy Pavel a Petr Procházkovi začali podnikat v garáži svého domu v Šárecké ulici. Postupně se jejich profesionalita a dostupnost kvalitních zahraničních pneumatik, které u nás v té době nebyly obvyklé, mezi motoristy rozkřikla a firma otevřela novou provozovnu v Praze-Ruzyni. Od té doby jich vzniklo ještě několik.

Nová skladová hala v Dobrovízi má velikost 66,2 x 56,7 / 21,9 m (délka x šířka) a její vnitřní světlá výška bude 7,3 m. Vícehřebenová konstrukce s horizontálním spodním pasem a sedlovou střechou (MS4HR2) se sklonem 4° má střešní plášť LLENTAB typ 2LF, který je tepelně izolován 200mm vrstvou minerální vlny. Skladba zateplení střechy včetně podhledového ocelového trapézového plechu je umístěna pod spodní pásnicí příhradového vazníku. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z horizontálně kladených sendvičových panelů, izolační vrstvou je 200 mm minerální vlny. Hala bude propojena se stávajícím objektem dvěma propojovacími tunely. Ve vnějším plášti haly budou instalována elektricky ovládaná sekční vrata (celkem 7 ks různých velikostí, rozměry 2 600 x 4 500 mm, 2 750 x 4 500 mm, 4 000 a 4 500 mm a 3 000 x 3 250 mm). Součástí díla budou také nakládací hydraulické můstky (3 ks), nájezdové nárazníky (6 ks), plachtové těsnící límce (3 ks) a protipožární textilní uzávěry (5 ks). Přirozené světlo v interiéru haly zajistí okna a střešní obloukové pásové světlíky.

CZ001549 VEMAG Boskovice, skladová a výrobní hala

Objednatelem a investorem nové skladové a výrobní haly je společnost VEMAG SERVIS BRNO z České u Brna. Společnost spolu s firmou VEMAG BRNO ORGANIZAČNÍ SLOŽKA zajišťuje prodej, realizaci a servis strojů a zařízení pro potravinářský průmysl jejich mateřské firmy VEMAG MASCHINENBAU GMBH, která patří mezi největší a nejznámější výrobce strojních technologií v Evropě i ve světě pro oblast potravinářského průmyslu – v oborech zpracování masa, výroba masných výrobků, konzervárenství, výroba mlékárenských výrobků, zpracování ryb a pekárenství.

Nová hala má půdorys 37,8 x 42 m (délka x šířka) a její vnitřní světlá výška bude 7 m. Konstrukce S6HR má sedlovou střechu se sklonem 6°, střešní plášť LLENTAB typ 2LF je tepelně izolován 250 mm vrstvou minerální vlny. Obvodový plášť skladové haly LLENTAB typ 4F je ze svisle kladeného, oboustranně pozinkovaného a lakovaného ocelového trapézového plechu, tepelnou izolaci tvoří 200 mm minerální vlny. Štítová stěna v napojení na administrativní a stávající budovu bude provedena z vodorovně kladených sendvičových panelů s izolací z minerální vlny (150 mm).