AGRO CS a.s. je mateřskou společností výrobních a obchodních firem, které se věnují především pěstitelské, zahrádkářské a krajinotvorné oblasti. Akciová společnost se sídlem v Říkově v Královéhradeckém kraji patří mezi nejvýznamnější evropské firmy v oblasti výroby substrátů, hnojiv, travních směsí a travních koberců. Tyto aktivity spolu s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a krmiv pro domácí mazlíčky patří mezi klíčové činnosti celého holdingu. Jednou z divizí společnosti AGRO CS je i divize Zahradní, která si v roce 2017 objednala velkou skladovou halu.

Výrobní a obchodní program Zahradní divize je v současné době nejrozsáhlejší činností, kterou se společnost AGRO zabývá. Inovací sortimentu, zlepšováním systému dodávek a kvalitní výrobní a surovinovou základnou spolu s pružně fungující obchodní a distribuční sítí včetně vlastního e-shopu si Zahradní divize získala pověst solidního a spolehlivého partnera a tím vedoucí postavení na trhu v ČR i Evropě.

Skladová hala pro tuto divizi je typickou ukázkou konstrukčního řešení LLENTAB a dokazuje veškeré přednosti těchto ocelových hal. O důvodech jejího vzniku, o výběru dodavatele i dosavadních zkušenostech z provozu jsme si v Říkově povídali s ředitelem Zahradní divize AGRO CS a.s. Jaroslavem Zítkem a výrobním ředitelem Ing. Davidem Micákem.

Vaše společnost zažívá dlouhodobě období růstu a daří se jí nejen na tuzemském trhu. Jak je náročné ji posouvat stále dál?

Jaroslav Zítko: Silný růst firmy v posledních letech nás samozřejmě těší, ale vždy s sebou nese i požadavky na odpovídající kapacitu skladových prostor. Kolega Micák to popisuje jako cyklické střídání doby stability s obdobím „revolučních“ skokových nárůstů, které se opakují po dekádách. A když se podíváme na poslední roky, skutečně tomu tak je. I kolem roku 2015 jsme čelili enormně zvýšené poptávce, zvažovali jsme také novou technologii zpracování, a proto jsme také zahájili proces přípravy a výstavby nové skladové haly. Velkou potřebu skladů navíc vždy ovlivňovala a i dnes ovlivňuje také naše sezónnost – 60 % tržeb generujeme v průběhu tří měsíců. Tomu musíme přizpůsobit i naše skladové zázemí. Jen pro ilustraci: ta velká hala s plochou téměř 5 000 m2, o které se dnes bavíme, je čtyři roky stará a my už dnes víme, že nám do budoucna zdaleka stačit nebude.

Znamená to, že už nyní plánujete výstavbu dalších skladů?

David Micák: Ano, ale intenzivně zvažujeme, kde a jakou halu postavit. V posledních letech jsme rostli nejen na domácím trhu, ale naše mateřská společnost AGRO CS má pobočku i na Slovensku a letos jsme otevřeli nový závod v Rumunsku. Tyto lokální pobočky jsou schopny vyrábět substráty a mulče, ale všechna hnojiva a osiva vyrábíme u nás v Říkově. Jednou z možností je postavit velkou distribuční centrálu tady v Říkově a z ní zásobovat i tyto nové trhy. Druhou variantou je i cesta realizace menších hal na každém z těchto trhů. Rozhodnutí je na nás a v příštím roce se k jedné z variant určitě přikloníme.

Ještě před rozhovorem jsme se bavili o tom, že klíčový je pro vás český trh, i když řadu speciálních produktů vyvážíte do zahraničí, včetně náročných západních trhů. Jaký typ zákazníka používá vaše substráty, hnojiva či osiva a jak se na růstu vaší divize podílejí nové trhy, jako jsou Slovensko nebo Rumunsko?

Jaroslav Zítko: Největší část směřuje k široké veřejnosti a na balkony, zahrádky a zahrady u našich bytů a domů. Češi jsou v zahradničení v Evropě na špici, i když například ve srovnání s Rakouskem máme ještě co dohánět. V oblasti střední a východní Evropy jsme jako národ jednička: když spočítáme spotřebu hnojiv a osiv na hlavu, u nás je o 40–50 % větší než na Slovensku a o 150 % větší než v Rumunsku. Tuzemský trh je sice napřed, ale ty nové trhy mají velký potenciál a rostou velmi dynamicky. Platí to i v době současné pandemie, ale to v našem oboru zase tak velké překvapení není. My jsme obecně víc závislí na počasí než na ekonomice. V zahradnictví se traduje, že v krizi se mu daří, protože zatímco nákup auta či větší investice lidé v ekonomicky obtížnější době odloží, o svou zahrádku, trávník či pole se starat nepřestanou, naopak.

Jaroslav Zítko - skladové haly LLENTAB

Jaroslav Zítko

Ing. David Micák - skladové haly LLENTAB

Ing. David Micák

Vraťme se ještě pár let do minulosti k výstavbě stávající skladové haly, jsou to sice čtyři roky, ale vzpomínáte si ještě na výběrové řízení a kritéria, podle nichž jste vybírali dodavatele?

Jaroslav Zítko: Samotné výběrové řízení na dodavatele haly bylo organizováno ve spolupráci s projekční kanceláří ORGATEX-NÁCHOD. Oslovili jsme tři firmy a náš požadavek byl dán jednoznačně, a to že nechceme v hale žádné sloupy. Rozměry byly definovány také plochou, kterou jsme pro halu měli k dispozici.

David Micák: Hala vyrůstala na asfaltové ploše, která zabírala cca 50–60 % plochy současné haly. Ta původní asfaltová plocha zůstala zachována, my jsme demontovali pouze původní obvodové ohraničení, vymezující tehdejší sklad volně ložené rašeliny. Nový sklad je téměř dvakrát větší než původní skladová plocha, volili jsme proto poměrně specifický postup zpevnění ploch mimo stávající asfalt. Řešili jsme zejména velké zatížení podlahy: vysokozdvižné vozíky, které v hale jezdí, představují poměrně velkou zátěž na cm2 . Nakonec jsme štěrkové lože procementovávali. Vápno nebylo vhodné, protože prášilo a bylo méně šetrné k pozinkované konstrukci haly.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKTU CZ1003 AGRO CS:

„Pro areál v Říkově požadoval investor řešení pro halu půdorysných rozměrů 35 × 140 m, a to bez vnitřních sloupů. Tuto podmínku společnost LLENTAB splnila a zároveň předložila přijatelnou cenu. S LLENTABem jsme již realizovali 4 projekty a vždy využíváme jejich technickou podporu pro všechny stupně projektové dokumentace, především technické a projekční podklady systému LLENTAB pro zakládání staveb, požárně bezpečnostní řešení, architektonické řešení apod.“

Ing. Aleš Pfeifer, ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

Rozpon přes 35 metrů bez středových sloupů byl tedy hlavním požadavkem?

Jaroslav Zítko: Byla to naše priorita a díky dobré spolupráci s týmem LLENTABu se nám ji podařilo realizovat. Viděli jsme referenční stavby podobného typu, které odpovídaly tomu, co jsme si představovali, a kde to i u větších rozponů bez sloupů fungovalo. Určitě to byla velká výhoda nabídky, kterou LLENTAB předložil. V konečném důsledku však rozhodla výborná komunikace mezi námi a dodavatelem, to bylo pro náš výběr klíčové.

Jaké jsou vaše zkušenosti s fungováním haly?

David Micák: Hala funguje k naprosté spokojenosti. K té spolupráci s LLENTABem mám jednu vzpomínku už z doby užívání. Hala je vystavena poměrně velké zátěži ze strany východních a západních větrů, které tady převažují. Jednoho dne jsem si všiml, že část hřebenu střechy byla poškozena silným větrným poryvem. Požádal jsem e-mailem o nápravu a čekal jsem na reakci. Během dvou dnů jsem šel kolem a střecha již byla opravená. Rychlost vyřízení mne tenkrát opravdu příjemně překvapila.

Otázka na závěr se týká zhodnocení dosavadní spolupráce s firmou LLENTAB a vašeho pohledu na další možnosti uplatnění těchto ocelových konstrukcí při rozšiřování vašich skladových kapacit.

Jaroslav Zítko: O spokojenosti v době přípravy projektu haly, její výstavby i užívání jsme již mluvili. Obecně bych ocenil nejen kvalitu samotné pozinkované konstrukce, ale i poradenství a servis ze strany všech členů týmu LLENTABu – obchodníků, projektantů i montážních pracovníků. A budoucnost? Musíme se v nejbližší době rozhodnout, kterou z cest zvyšování skladové kapacity zvolíme. Ale mohu říct, že naše strategie v oblasti spolupráce s dodavateli je dlouhodobě konzistentní – své vyzkoušené partnery bezdůvodně neměníme. Určitě tak s LLENTABem budeme pracovat na přípravě dalších projektů

CZ1003_Agro_CS - skladové haly LLENTAB

Rozměr skladové haly činí 35,1 x 140 m

CZ1003_Agro_CS - skladové haly LLENTAB

Exteriér skladové haly AGRO CS

CZ1003_Agro_CS - skladové haly LLENTAB

Interiér skladové haly AGRO CS

„Při stávajících rozměrech a parametrech haly nebyl důvod kombinovat naši ocelovou konstrukci s jiným systémem. Jedná se o neizolovanou obdélníkovou halu bez dodatečné zátěže, např. jeřábovou dráhou, a běžné výšky s rozponem bez středových sloupů přes 35 m. Mimochodem tento rozpon není pro náš systém nikterak limitní. Mezi našimi referencemi běžně naleznete projekty s rozponem větším než 75 m. Vzhledem ke zmiňovanému rozponu bylo provedeno geometrické nadvýšení vazníku pro eliminaci deformací. Zároveň jsou jednotlivé sloupy navrženy na možnou budoucí přístavbu totožné haly v ose A (podélná stěna) mezi osami 9 a 24. Z toho důvodu je ve vrcholu sloupu upraven standardní detail pro jednoduché připojení budoucí přístavby.“

Ing. Petr DalíkIng Petr Dalík, Projektant LLENTAB