Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSKzahájila v závěru roku 2023 provoz nového centra technicko-hygienické údržby vlaků ve slovenském městě Nové Zámky. Nové servisní středisko zajistí špičkové podmínky pro údržbu, čistotu a bezpečnost vlaků a bylo realizováno jako pilotní projekt, který bude pro tohoto slovenského národního dopravce sloužit jako vzor pro podobná servisní centra, připravovaná v dalších slovenských městech. Veškeré haly pro toto středisto dodávala společnost LLENTAB, generálním dodavatelem projektu byla společnost Metrostav a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. je největším osobním železničním dopravcem na Slovensku, přičemž denně provozuje 1 763 vlaků, z toho 269 dálkových vlaků a 1 486 regionálních a příměstských spojů. Zastavuje v 721 stanicích a zastávkách a jezdí na linkách po 2 935 kilometrech tratí ve všech regionech Slovenska. V novém středisku ve městě Nové Zámky bude probíhat čištění exteriéru i interiéru vlaků, ale i jejich údržba (malé opravy, technické prohlídky a připravenost k jízdě). Zároveň se zvýší komfort práce pro zaměstnance. Výstavba začala v září 2021 a na konci listopadu 2023 bylo středisko předáno do užívání.

Moderní prostory pro technicko-hygienickou údržbu zaručí včasné vykonávání potřebných činností a zároveň zvýší komfort práce zaměstnanců železnic

Doposud byly poskytované služby realizovány na několika pracovištích, navíc byly ve velké míře omezeny povětrnostními podmínkami, protože šlo o otevřený prostor nebo prostor přímo na kolejišti, přičemž některé potřebné činnosti se musely odsouvat. Díky vybudování nové haly provozního ošetření souprav, myčky vozů, kolejí pro čištění toalet, nových rozvodů inženýrských sítí, jakož i nezbytných nových technologií pro údržbu a čištění se všechny uvedené činnosti budou nyní odehrávat na jednom místě.

Přesnou a rychlou montáž ocelových konstrukcí LLENTAB kladně hodnotil i hlavní inženýr projektu

Podle Ing. Gabriela Šimona, hlavního inženýra projektu ze společnosti REMING CONSULT, a. s., která byla generálním projektantem centra, se projektová dokumentace střediska Nové Zámky tvořila od roku 2014 i vzhledem ke skutečnosti, že středisko bylo pilotním projektem investora Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.. Ještě před startem projekčních prací, tj. ve stadiu přípravy projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení generální projektant uvažoval nad využitím typizovaných ocelových halových objektů. K jejich zařazení do projektu je přivedla skutečnost, že se jedná o vysoce přesnou a rychlou montáž konstrukcí. Projektová dokumentace byla zpracována ve více stupních až po projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, při které byl tým pracovníků ze společnosti LLENTAB Slovakia generálními projektantovi střediska intenzivně nápomocen a pracoval v těsné součinnosti.

 Příprava projektu zahrnovala koordinaci úprav původního návrhu na využití ocelových konstrukcí LLENTAB. Bylo potřeba zvolit vhodný typ opláštění v závislosti na projektu požární ochrany a požadavcích na tepelně-technické parametry střešního a stěnového pláště. V objektu provozního ošetření souprav se nacházejí podél celé haly servisní lávky a poloportálové jeřáby, ze kterých lze provádět potřebné servisní zákroky na vlakových soupravách při dodržení požadovaných BOZP předpisů.

hala nové zámky
hala nové zámky
hala nové zámky

 “Naším úkolem bylo včas postavit halu, složenou ze čtyř objektů, určených pro provozní ošetření souprav, kolej na čištění vlaků, pořadačový sklad a administrativu. Všechny objekty jsou navzájem propojeny a tvoří jeden celek s plochou 7500 m2. Kromě nich jsme ještě v Nových Zámcích montovali halu stabilního myče (700 m2) se zázemím (180 m2).

Dušan Bernaťák, Technical Director of LLENTAB Slovakia