Společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě, se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Loni v prosinci vypukl v jejím areálu požár, samotný provoz sice nebyl zasažen, ale poškozen byl jeden ze skladových boxů, určených k uložení vstupního materiálu – jednalo se o halu dodanou společností LLENTAB (č. projektu CZ0279 ENVIROPOL HALA 4). Přestože má ENVIROPOL jednu z nejmodernějších linek na zpracování EEZ v Evropě, zpracování elektroodpadu je ze své podstaty náchylné k požárům – v boxu o půdorysu cca 3 300 m2 je uskladněno několik desítek tun vysloužilého drobného elektra a k požáru stačí zkrat na jednom z tisíců uložených akumulátorů.

Největší lokalizované poškození nosné konstrukce, vyžadující výměnu konstrukce zastřešení objektu i části opláštění, vzniklo přímo nad zdrojem požáru. který byl mezi příčnými osami 14-15 a štítovými osami A2 – A3. (viz výkres). Od tohoto zdroje došlo k vystavení nosných konstrukcí zastřešení (vazníky, vaznice vč. stabilizačních a pomocných prvků) mezi příčnými osami 12-15 a štítovými osami A1-A4 přímým, nebo tepelným účinkům požáru, jejich ožehnutí a zahřátí nad teploty přes 450°C, kdy už dochází k nevratným materiálovým změnám oceli nosné konstrukce, šroubů, jednotlivých styčníků, deformacím konstrukce a následnému přetížení konstrukce jako celku a v neposlední řadě poškozením povrchové úpravy (vrstvy zinku). Díky těmto poškozením bylo nutné zmiňované části konstrukce a opláštění vyměnit.

Projektanti společnosti LLENTAB tak přesně stanovili rozsah a postup výměny poškozených částí, kdy například u výměny konstrukce zastřešení bylo nutné podepřít konstrukci na 3 místech – jednou pod vrcholem a dvakrát symetricky vždy v sedmém styčníku od vrcholu horního pasu na obě strany vazníku. Oprava byla zahájena v červenci a její plánované dokončení je v srpnu tohoto roku.

Poškozená hala společnosti Enviropol

Přípravné práce podepření poškozené konstrukce