Prosinec je měsícem vánočních svátků a pracovních dnů je v něm o něco méně, než v jiných měsících. Přesto jsme i tento měsíc dokončili několik zajímavých objektů. Na začátku prosince to byly nové dílny pro Školní statek v Chebu a otevřený přístřešek pro společnost PARS v Děčíně. V druhé polovině prosince jsme v Popůvkách u Brna dokončili novou skladovou halu pro společnost BV Blavit z Brna. Nová je také přístavba tělocvičny v Novém Městě nad Metují. V posledním předvánočním týdnu byla objednateli předána i ocelová konstrukce skladu a zkušebny akreditované laboratoře velmi vysokého napětí v Praze a v Blovicích na Plzeňsku pak tři nové objekty pro porážku a stáje společnosti Maso Brejcha.

CZ0917 Školní statek Cheb – dílny  (Cheb, dokončeno 5. 12. 2018)

Objednatelem byla stavební společnost bss Báňská stavební společnost s.r.o. ze Sokolova, investorem nových dílen pak Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p.o..  Toto dlouholeté vzdělávací zařízení v Chebu poskytuje již více než 50 let výukové zázemí pro žáky zemědělských a technických oborů v chebském regionu, zároveň se také zabývá zemědělskou výrobou. Zateplená hala LLENTAB s patrovou částí projektu se začala stavět v červenci a po dokončení bude sloužit jako nové dílny pro rostlinnou výrobu. Hala má půdorys 20 x 33 m (šířka x délka), její světlá výška je 6 m. Nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště plní izolace LLENTAB typ 5 se dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací (minerální vlna tloušťky 150 mm) a parozábranou. Vnější opláštění tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Součástí řešení je i vestavba patra s nosností 250 kg/m2 o půdorysu 8,2 x 20 m (šířka x délka) s plochou 164 m2, která je umístěna ve výšce 3,6 m. Ve vnějším plášti jsou osazena sekční vrata o rozměru 5 600 x 5 600 mm (1x s integrovanými dveřmi a 2x bez integrovaných dveří). Světlo do interiéru přivádí jednodílná (23 ks), čtyřdílná (2 ks) a šestidílná (3 ks) plastová okna, na střeše je obloukový světlík 8 100 x 3 500 mm (1 ks). Požární odolnost opláštění stěn je EI 15 DP1, obvodových sloupů ve 2.NP R15 a v 1.NP R30. Nosná konstrukce patra má požární odolnost R30.

CZ1058 PARS Děčín – otevřený skladový přístřešek (Děčín, dokončeno 5. 12. 2018)

Objednatelem a investorem nového skladu hutního materiálu byla společnost PARS Děčín spol. s r.o., která vyrábí a dodává inženýrským organizacím a dodavatelům investičních celků zařízení, potrubní systémy a technologické celky. PARS dodává také hotové součásti strojírnám, výrobcům zařízení a montážním organizacím, hutní materiál pro další zpracování pak odebírají nástrojárny, strojírny a drobní odběratelé. Otevřený přístřešek má půdorys 16,8 x 36,7 m (délka x šířka), světlá výška je 6,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 7° a není tepelně izolovaná. Opláštění tvoří svisle kladený ocelový trapézový plech. Součástí střešního pláště je prosvětlení trapézovým plastem 25 x 1,3 m (2 ks).

CZ0777 BV BLAVIT HALA 2 – skladová hala (Popůvky u Brna, dokončeno 17. 12. 2018)

Novou skladovou halu jsme v Popůvkách u Brna dokončili v prosinci pro společnost BV BLAVIT spol. s r.o. z Brna. Pro tohoto investora jsme skladovou halu dokončili už v roce 2016 a v prosinci 2018, v rámci další etapy výstavby administrativně-skladového areálu firmy, jsme úspěšně realizovali další. Nová hala je napojena na zděnou administrativní budovu a má půdorys ve tvaru písmene „L“ s rozměry 29,6/18,6 m x 16,8+22,9 m (šířka x délka), světlá výška je 6,5 m. Hala je izolovaná, sedlová střecha má sklon 4°. Izolovaný střešní plášť s 200 mm minerální vlny (typ 2LF) zajišťuje vysokou požární odolnost střešní konstrukce (R45). Tepelně izolovány jsou také stěny haly (150 mm minerální izolace), které tvoří svisle kladený ocelový trapézový plech (požární odolnost EW 45 DP1). Zvýšenou požární odolnost mají i obvodové sloupy (R45). Ve vnějším plášti jsou umístěna sekční vrata s elektrickým pohonem o velikosti 4 000 x 5 000 mm (1 ks). Osvětlení zajišťují plastová okna 2 400 x 800 mm (8 ks).

CZ1120 STAKO – tělocvična (Nové Město nad Metují, dokončeno 18. 12. 2018)

Objednatelem přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují byla stavební společnost STAKO společnost s ručením omezeným z Hradce Králové, investorem pak Nové Město nad Metují. Tělocvična má rozměry 14,3 × 24,9 m a po dokončení bude obsahovat dvě šatny a umývárnu přístupnou ze šatny. Nová tělocvična bude sloužit jak žákům školy ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují, tak rovněž pro veřejnost v odpoledních nebo večerních hodinách. Světlá výška je 6 m, střecha s atikou je sedlová a má sklon 4°. Nosnou vrstvou střešní izolace LLENTAB typ SP je pozinkovaný trapézový plech, opatřený polyesterovým lakem. Plech je uložen na vaznících s modulovou vzdáleností 1 500 mm. Jako tepelně izolační vrstva je použita minerální vata. Opláštění stěn LLENTAB typ 7 s vodorovně ukládanými sendvičovými panely je velmi efektivním řešením z hlediska nákladů na výstavbu. Panely v matném provedení v barvě pastelové šedé jsou montovány vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce a ve srovnání s ‚klasickým‘ skládaným opláštěním nabízejí elegantnější design. Hala je napojena na stávající objekty základní školy a z toho důvodů nemá opláštění na jedné podélné a jedné štítové straně. Přístup zajišťují dveře 2 000 x 2 200 mm (1 ks), stavebně je připraveno prosvětlení stěn o velikosti 24 x 2 m (1 ks). Konstrukce haly i opláštění má zvýšenou požární odolnost.

CZ0838 EGU-HV Laboratory – sklad a zkušebna (Praha, dokončeno 19. 12. 2018)

Objednatelem byl generální dodavatel stavebních prací, společnost RELBY, s.r.o. Praha, investorem EGU-HV Laboratory a.s. z Prahy, což je plně nezávislá a mezinárodně uznávaná akreditovaná laboratoř velmi vysokého napětí. Objekt nového skladu a zkušebny má půdorys 18 x 35,2 m (délka x šířka) a světlou výšku 8,9 m. Střecha je sedlová, střešní plášť i opláštění stěn jsou tepelně izolované, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Opláštění stěn tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech. Součástí konstrukce haly je i jeřábová dráha pro jeřáb o nosnosti 5 000 kg. Hala je napojena na stávající vysokou zkušební halu střechou a stěnami spojovacího krčku. Ve vnějším plášti jsou sekční vrata 3 000 x 3 500 mm (1 ks) a sekční vrata s integrovanými dveřmi 5 000 x 4 500 mm (1 ks), ve zděné stěně stávající haly jsou pak sekční vrata 3 000 x 3 500 mm (1 ks) a roletový textilní požární uzávěr stejné velikosti. Na stěnách jsou trojkřídlá plastová okna o velikosti 3 300 x 1 500 mm (2 ks) a pásové plastové okno 20 100 x 1 500 mm (1 ks). Stěnový plášť má požární odolnost EW 15, obvodové sloupy R15.

CZ1034 Brejcha porážka  (Hradišťský Újezd, dokončeno 19. 12. 2018)

V Blovicích na Plzeňsku jsme v prosinci předali tři objekty pro společnost MASO BREJCHA, což je v současné době významná značka na trhu masných a uzenářských výrobků, která přesahuje svými obchodními aktivitami hranice regionu. Objednatelem byla stavební společnost AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. ze Čkyně, která se zabývá komplexními dodávkami staveb a technologií pro zemědělské společnosti a energetický průmysl. Dodávali jsme dokonce ocelové konstrukce hned pro 3 objekty – 2 haly pro porážku jatečních zvířat, třetí hala je určena pro ustájení. Haly mají velikost 18,8 x 24,2 m, světlá výška 9,1 m (porážka A), 20 x 30 m, světlá výška 9 m (porážka B) a 20 x 44 m, světlá výška 5,5 m (stáje C). U hal A a B je sedlová střecha se sklonem 7°, u objektu C má sedlová střecha sklon 21°. V hale C jsou také konzoly pro umístění jeřábové dráhy s jeřábem o nosnosti 2 000 kg. Střešní plášť hal A a B tvoří ocelový trapézový plech, u haly C jsou na střeše PUR panely. Opláštění stěn nebylo předmětem dodávky společnosti LLENTAB, ale po dokončení by stěny měly tvořit PUR panely. V halách A a B jsou realizovány vestavby patra s užitnou nosností 1 000 kg/m2 o šířce 11,7 a 11,3 m a délce 29,3 x 42 m. Výška úrovně čisté podlahy je v obou objektech 5 m. Všechny tři objekty na sebe navazují a jsou uspořádány ve tvaru písmene „L“.