V listopadu jsme kromě jiných dokončili například nový neizolovaný přístřešek v Horní Cerekvi, nedaleko Litomyšle jsme pro společnost BOHEMIATEX, výrobce materiálů ze skleněných vláken, dokončili pětilodní skladovou halu s expedicí. V Šitbořicích u Hustopečí jsme pro výrobce plastových a hliníkových oken a dveří PRAMOS realizovali skladovou halu, na severu Moravy v Třinci jsme pro firmu JAP INDUSTRIES, operující v oblasti železnou a neželeznou metalurgii, dokončili mezioperační sklad. V Děčíně jsme pro ARMEX Holding dostavěli skladovou halu, společnost Alfa Air Frymburk může od listopadu začít na letišti ve Frymburku využívat nový hangár s ocelovou konstrukcí LLENTAB. Pro společnost HAUK s.r.o. z Police nad Metují jsme v jejím výrobním areálu dokončili dodávku a montáž dodatečného opláštění dvou stávajících přístřešků.

CZ1037 IBK – přístřešek (Horní Cerekev, dokončeno 9. 11. 2018)

Rok a dva měsíce po dokončení skladové haly s přístavbou jsme letos v listopadu dokončili v balírně a pražírně společnosti Ing. Bohumil Kratochvíl – IBK TRADE v Horní Cerekvi nový přístřešek. Ten má rozměry 10,1 x 31/20,4 m (šířka x délka), světlá výška je 4,45/4,2 m. Přístřešek ve tvaru L má pultovou střechu konstrukce P7HR. Střešní krytinu i opláštění stěn tvoří ocelový trapézový plech, střecha ani stěny nejsou tepelně izolovány. Realizace tohoto přístřešku byla zahájena letos v srpnu a po třech měsících byl nový objekt předán investorovi.

CZ1073 BOHEMIATEX VERTEX  – pětilodní skladová hala s expedicí (k.ú. Pohodlí, dokončeno 12. 11. 2018)

Objednatelem a investorem nové ocelové haly byla společnost BOHEMIATEX, s.r.o. z Litomyšle a v listopadu jsme pro ni dokončili velkou pětilodní skladovou halu s expedicí. Tato ryze česká firma má dlouholeté zkušenosti ve výrobě materiálů ze skleněných vláken. Ročně zpracuje v procesech texturování, skaní, družení, spirálového vinutí, pletení, tkaní a mykání více než 2.000 tun skleněných vláken a své produkty dodává zákazníkům z celého světa. Velká část produkce je určena pro automobilový průmysl a stavebnictví. Nová skladová hala s expedicí má půdorys 124,5 x 80 m (šířka x délka) a minimální vnitřní světlá výška je 10,7 m. Hala s více hřebeny konstrukce typu MS3HR5 se sklonem multisedlové střechy 3° je rozdělena do pěti lodí, v jedné z nich jsou instalovány dvě vestavby patra. Tato pátá loď je od ostatních oddělena dělící zděnou požární stěnou. Střešní krytinou je 1,5 mm PVC folie, střecha je tepelně izolována dvěma vrstvami minerální izolace o celkové tloušťce 200 mm. Opláštění stěn tvoří vodorovně kladené stěnové minerální panely s minerální izolací 150 mm třídy požární odolnosti DP1. Vzhledem k velikosti a typu haly nepřekvapí množství sekčních vrat různých velikostí – 3 000 x 3 200 mm (8 ks) a 2 250 x 3 200 mm (1 ks). V dělící zděné stěně je požární roleta STÖEBICH s požární odolností EW45 DP1 a velikosti 4 000 x 3 000 mm. Nakládací můstky mají rozměry 3 000 x 3 200 mm (8 ks, z toho sedm je v provedení STANDARD, jeden je LOW DECK). Dveře jsou v opláštění haly i v dělící požární stěně. Světlo do interiéru přivádí okna a světlíky. Plastová okna mají velikost 2 500 x 1 150 mm (24 ks), 3 000 x 1 500 mm (1 ks) a 1 500 x 1 500 mm (1 ks). Na střeše jsou umístěny fixní obloukové světlíky o rozměrech 4 000 x 4 000 mm (2 ks), 8 000 x 4 000 mm (3 ks) a 2 000 x 2 000 (6 ks). V páté lodi jsou ve dvou úrovních vestavěny patra – první ve výšce 4,65 m, druhé ve výšce 7,95 mm. Obě vestavby mají stejnou konstrukci i velikost. Vrchní vrstvu tvoří betonová deska (100 mm), pod ní je trapézový plech (45 mm), průvlak HEA 450 (450 mm) a stropnice C360 (360 mm). Plocha každé z obou vestaveb je 1 208 m2, jsou umístěny po kratší podélné stěny haly (80 m) a mají šířku 15,1 m). Hala má zvýšenou požární odolnost – zděná požární stěna REI 90 DP1, požární pásy obvodových stěn REI 45 DP1.

CZ1074 PRAMOS PROFILY 2 – skladová hala (Šitbořice, dokončeno 12. 11. 2018)

Společnost PRAMOS, a.s. ze Šitbořic, český výrobce plastových a hliníkových oken a dveří, už má s ocelovými halami LLENTAB zkušenosti. V roce 2006 jsme pro PRAMOS realizovali zateplenou halu s přistřešením, v listopadu 2018 jsme pro tohoto výrobce dokončili skladovou halu profilů o velikosti 24 x 86 m (šířka x délka). Hala s konstrukcí S7HR se sedlovou střechou a požárními stěnami má vnitřní světlou výšku 6 m, sedlová střecha má sklon 7°. Konstrukce střechy není tepelně izolovaná, ale s dodatečnou izolací počítá. Technologické přitížení je dimenzováno i na fotovoltaické panely, umístěné na střeše haly. Součástí střešní konstrukce je také větraný hřeben v délce 85 m a šířce 100 mm. Na opláštění stěn je použitý svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech. Část stěn je požárních (EI 30 DP1), tepelnou izolací tvoří 150 mm minerální vlny. Hala je napojena na betonovou dělící požární stěnu, která byla součástí stavby. Pro přístup do haly slouží sekční vrata s elektrickým pohonem Hörmann o velikosti 8 000 x 4 000 mm a dveře 1 100 x 2 150 mm (5 ks). Světlíky z fixního trapézového laminátu v rovině střechy mají plochu 160 m2.

CZ1083 Mezioperacni sklad GE – mezioperační sklad (Třinec, dokončeno 21. 11. 2018)

Objednatelem a investorem nové ocelové haly byla společnost JAP INDUSTRIES s.r.o. z Bystřice. Díky úspěšným aplikacím výsledků vývoje a výzkumu jako např. impregnace grafitových elektrod, briketace odpadů, peletizace prachových odpadů se společnost stále rozšiřuje a navyšuje své výrobní kapacity. V posledních letech JAP INDUSTRIES s.r.o. také výrazně investuje do výrobních zařízení a rozšiřování výroby. Je vybudován nový výrobní areál na průmyslové zóně “Baliny” v Třinci – Konské, a to včetně výrobního zařízení. Právě tady jsme v srpnu 2018 začali stavět nový mezioperační sklad. I tento investor už halu LLENTAB užívá, loni v září jsme pro něj dokončili sklad hutního materiálu. V listopadu dokončená skladová hala má rozměry 37,2/8 m šířky (široká/úzká část) a 36/11 m délky. Světlá výška je 5 m. Střešní konstrukce S4HR1 má sedlovou střechu, která je, stejně jako stěnové opláštění, tepelně izolovaná. U střechy je použita izolace LLENTAB typ 5, která plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Tvoří ji dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace z minerální vlny (tloušťka 200 mm) a parozábrana. Opláštění stěn bylo realizováno se skladbou typu 3, která paždík konstrukce využívá jako distanční profil. Vnější pozinkovaný ocelový trapézový plech je montován přímo na paždík, a mezi vnitřní plech a paždík je vložen distanční profil pro přerušení tepelného mostu. Síla tepelné izolace je 150 mm a je z minerální vlny. Nová hala je „po vodě“ napojena na stávající halu, atypická je lichoběžníkovým tvarem, upoutá i velkorysým prosvětlením stěnového opláštění. To tvoří pevné prosvětlení polykarbonátem v hliníkovém rámu o rozměrech 9 000 x 2 500 mm (1 ks), 35 000 x 2 500 mm (1 ks), 5 350 x 2 500 mm (1 ks), 23 000 x 1 900 mm (1 ks) a 2 140 x 1 900 mm (1 ks.)

CZ1124 ARMEX hala T – skladová (Děčín, dokončeno 6. 11. 2018)

ARMEX HOLDING, a.s. je vlastníkem administrativně-průmyslové zóny v Děčíně a pro tuto společnost jsme od září do listopadu 2018 postavili nové skladové prostory. Hala má rozměry 17,8 x 12,2 m (šířka x délka) a vnitřní výšku 3,2 m. Střecha i stěny jsou tepelně izolovány, izolace LLENTAB typ 5 u střechy skladu (se dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací se 150 mm minerální vlny a parozábranou) splní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Použité stěnové opláštění LLENTAB typ 7 s horizontálně ukládanými sendvičovými panely je velmi efektivním řešením z hlediska nákladů na výstavbu. Panely jsou montovány vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce a ve srovnání s ‚klasickým‘ skládaným opláštěním nabízejí elegantnější design. V opláštění jsou instalována elektrická ovládaná sekční vrata velikosti 2 500 x 3 000 mm včetně integrovaných dveří (800 x 2 100 mm). Okna o rozměrech 1 500 x 1 000 mm (1 ks), 3 000 x 1 000 mm (3 ks) a 500 x 1 000 mm (1 ks) jsou osazena pozinkovanými okenními mřížemi.

CZ1131 Alfa air Frymburk – hangár (Frymburk, dokončeno 19. 11. 2018)

Pro společnost Alfa Air Frymburk s.r.o. jsme na letišti ve Frymburku dokončili nový hangár. Alfa Air patří ke špičce v oblasti poskytování služeb v leteckém oboru a má se čím chlubit.  Založena byla už v roce 1991 a v tuzemsku a zahraničí se od té doby prezentovala řadou skupinových akrobatických vystoupení. Hangár má velikost 22,5 x 35,5 m a vnitřní světlou výšku 4 m. Opláštěný je pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem, není tepelně izolován a chybí mu i prosvětlení. Dostatečně velká však musí být vrata, kterými se letadla budou dostávat pod střechu. V tomto případě se jedná o posuvná čtyřdílná vrata s horním vedením a spodní pojezdovou kolejnicí o velikosti 24 500 x 3 800 mm. Pevné prosvětlení ve střeše má rozměry 1 650 x 17 800 mm (4 ks).

CZ1162 HAUK – opláštění stěn (Police nad Metují, dokončeno 19. 11. 2018)

Pro společnost HAUK s.r.o. z Police nad Metují jsme v jejím výrobním areálu dokončili dodávku a montáž dodatečného opláštění podélné stěny u stávajícího přístřešku haly CZ0952 a nového otevřeného přístřešku haly CZ1088 (trapézovým laminátem a trapézovým plechem) a dodávku a montáž trapézového prosvětlení do štítové stěny haly CZ1088. Nezateplený přístřešek CZ0952 u skladové haly č. H5 byl dokončen v roce 2017 a jeho rozměry jsou 57 x 27 m. Stavbu otevřeného přístřešku P4 o půdorysu 58 x 11,6 m jsme zahájili letos v červenci. Zastřešení tohoto nezatepleného přístřešku je provedeno kombinací dvou kusů pultové (4°) a jedné sedlové (7°) střechy s vaznicovým systémem. Nově instalovaný trapézový laminát na opláštění je u toho přístřešku umístěn ve spodní části do výšky 4,6 m, nad ním je pak objekt opláštěn trapézovým plechem.