Hned zkraje měsíce jsme v Jihlavě dokončili obnovu konstrukce skladového boxu, poškozeného požárem. V rámci nového administrativně – skladového areálu v Popůvkách u Brna jsme postavili novou skladovou halu. Dva objekty (garáže a halu se spojovacím krčkem) spojené „po vodě“ jsme v říjnu dokončili v Mirošovicích u Prahy.

CZ1233 ENVIROPOL HALA 4 – obnova konstrukce skladového boxu (Jihlava, dokončeno 2. 10. 2019)

Investorem byla společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě. Firma se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Předmětem realizace byla obnova konstrukce skladového boxu po požáru na konci března loňského roku. Použitá konstrukce LLENTAB S7HF se sedlovou střechou a příhradovými sloupy má rozměry 38,1 x 55,2 m (šířka x délka), výška je 9 m. Dvouplášťová střecha je tepelně izolovaná (200 mm minerální vlny), stěny jsou opláštěné izolovanou konstrukcí LLENTAB 4F se 150 mm vrstvou tepelné izolace. Vnější i vnitřní opláštění stěn tvoří svisle kladený trapézový plech. O probíhajících opravách, které jsme díky ocelové konstrukci LLENTAB mohli provést pouze tam, kde to bylo nutné, jsme podrobněji psali v našem červencovém článku.

CZ1067 BLATNY H3 – skladová hala (Popůvky u Brna, dokončeno 11. 10. 2019)

Objednatelem nové skladové haly byl podnikatel Radim Blatný z Brna-Ivanovic a v rámci nového administrativně – skladového areálu v Popůvkách u Brna jsme pro něj dokončili výstavbu zateplené skladové haly o velikosti 28,5 x 35,5 m se světlou vnitřní výškou 6,5 m. Sedlová střecha má sklon 5 ° a je dvouplášťová, přičemž izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu (IP18), který je montovaný pod spodní pás příhradové konstrukce. Stěnové opláštění je z trapézového plechu na vnějším i vnitřním opláštění, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Hala je napojena na zděný objekt administrativy a má zvýšenou požární odolnost. U nosné konstrukce střechy a střešního pláště je díky pohledu LLENTAB typ 2LF R45 (nosná konstrukce) a EW45 DP1, stejnou požární odolnost má i opláštění stěn.

CZ0451 APP Media – garáže a hala s krčkem (Mirošovice, dokončeno 17. 10. 2019)

Objednatelem dvou objektů v Mirošovicích byla stavební společnost Fastav Bau, s.r.o. z Prahy, pro kterou jsme v říjnu dokončili výstavbu temperované haly (garáže) jako nástavby II.NP na monolitické železobetonové konstrukci I.NP (objekt 1) a netemperované haly a spojovací krček (objekt 2). Tato hala je „po vodě“ napojená na objekt 1. Investorem byla společnost APP MEDIA s.r.o. z Prahy. Ta nabízí služby v oblasti multimediálních technologií, slaboproudých systémů, jejich projektování a integrace v realizaci. První temperovaná hala má rozměry 20,7 a 18,77 m (šířka x délka) a světlou výšku 2,2 m, její střecha je dvoupultová a má sklon 2 °. Foliová bezvaznicová střecha LLENTAB typ SPH používá trapézové plechy s vysokým profilem a její použití je výhodné právě u střech s malými sklony. Stěnové opláštění tvoří vodorovně kladené sendvičové panely, těmito panely je opláštěna i ŽB monolitická konstrukce I.NP.  Hala je osazena bodovými světlíky 1 000 x 1 000 mm (2 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R15, opláštění stěn má požární odolnost EW15 DP1. Objekt 2, tj. netemperovaná hala a spojovací krček se zázemím, má rozměry 18,4 a 3,5 m x 22,7 a 18,7 m (šířka x délka) a vnitřní výška je 7,0 a 2,7 m. I tato hala má dvoupultovou střechu se stejným sklonem a typ střešního pláště, jako objekt 1. Součástí celkové plochy střešního pláště je plocha střechy spojovacího krčku 3,5 x 18,7 m. I u této haly tvoří opláštění stěn vodorovně kladené sendvičové panely. Přístup do haly zajišťují sekční vrata, světlo do interiéru přivádí složená trojdílná okna a světlíky.