V obci Sulice na Praze – Východ jsme o týden později dokončili montáž nové zateplené skladové haly. V druhé polovině měsíce jsme investorům předali v Kolíně administrativní halu, sklady a terminál a v Pelhřimově pak přístavbu pro sklad a přístřešek, navazující na stávající halu.

CZ1215 TAMA BOHEMIA – skladová hala (Sulice, dokončeno 11. listopadu 2019)

Zateplenou skladovou halu si u nás objednala společnost S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. z Prahy, investorem byla společnost TAMA Bohemia s.r.o. z Jesenice. Ta dodává průmyslové vyšívací stroje japonské firmy Tajima, vyšívací nitě Marathon, software, laserové stroje SEIT a služby pro firmy z oboru strojního vyšívání. Nová skladová hala má rozměry 10,2 x 38 m a světlou vnitřní výšku 4 m. Izolovaná střecha LLENTAB typ 4 používá střešní vaznici zároveň jako distanční profil. Opláštění stěn typ 4F tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, tepelnou izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Vnitřní stěny ve dvou místnostech skladu jsou opláštěny svisle kladenými sendvičovými panely. Součástí dodávky prací jsou kromě vrat, dveří, oken, stěnových a střešních prosvětlovacích pásů i plachtové těsnící límce o velikosti 3 500 x 3 750 x 600 mm (1 ks) a hydraulický nakládací můstek pro nakládku a vykládku kamionů a dodávkových vozidel (1 ks).

CZ1296 DEK KOLÍN – administrativní budova, sklad a terminál (Kolín, dokončeno 20. listopadu 2019)

Objednatelem byla společnost DEK stavební s.r.o., pro kterou stavíme objekty po celém území ČR. Tentokrát se jednalo o dodávku materiálu a montáž ocelové konstrukce administrativní budovy, skladové haly a terminálu v Kolíně.  U administrativní budovy a skladové haly jsme dodávali sekundární ocelové konstrukce (sekundární profily, atikové sloupky a sekundární profily – výměny).

Terminál, který je na administrativu a sklad napojený, má půdorys 15,9 / 18,6 x 39,7 m a vnitřní světlou výšku 6 m. Střecha je sedlová se sklonem 4 °, střešní plášť z ocelového trapézového pozinkovaného plechu je bez tepelné izolace. Opláštění stěn nebylo součástí předmětu díla.

CZ1285 Interiér Vysočina dostavba – prodloužení stávající haly (Pelhřimov, dokončeno 22. listopadu 2019)

Objednatelem a investorem prodloužení stávající haly pro sklad a přístřešek byla společnost Interier Vysočina, s. r. o. se sídlem v Pelhřimově. Firma se zaměřuje na kompletní realizaci interiérů pro zdravotnictví, domovy sociální péče, kanceláře, hotely, prodejny, školy a bytovou výstavbu. Poskytuje veškeré služby od poradenství, 3D návrhu (projektu), rozpočtu, zajištění výroby, expedice, dopravy a montáže. Nová přístavba navazuje na stávající halu LLENTAB (CZ0397) a její velikost je 30 / (23,4 + 6,6) m x 26,7 / (18 + 8,7) m. Vnitřní světlá výška je 5 m, střecha je sedlová se sklonem 7 °. U střechy se počítá s technologickým přitížením od instalované FVE elektrárny. Střešní izolace LLENTAB typ 2LF na části haly pro sklad nabízí unikátní řešení – izolace je uložena na podhledu z ocelového trapézového pozinkovaného plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Tepelná izolace je z 200 mm vrstvy minerální vlny. Část haly, určená pro přístřešek, je kryta ocelovým trapézovým pozinkovaným plechem a není tepelně izolována. Opláštění stěn skladu tvoří svisle kladený ocelový trapézový pozinkovaný plech, opláštění je tepelně izolováno (150 mm minerální vlna). Samotný přístřešek je bez stěnového opláštění.