V dubnu jsme kromě jiných dokončili pro firmu Nobilis Tibia z Krásné Lípy novou zateplenou výrobně – administrativní halu s vestavbou. Pro DEK Stavební jsme v Ostravě dokončili montáž ocelových konstrukcí pro administrativní budovu, skladovou halu, nakládací halu, sklad klempířských výrobků a venkovní mytí půjčovny. Pro Svatavské strojírny v okrese Sokolov jsme tento měsíc dokončili tři objekty – lakovnu, zámečnickou dílnu a expediční halu.

CZ1111 Nobilis Tilia – administrativní hala s vestavbou (Krásná Lípa, dokončeno 30. 4. 2019)

Nová zateplená výrobně – administrativní hala s vestavbou bude sloužit společnosti Nobilis Tilia s.r.o. z Krásné Lípy, která je investorem objektu. Objednatelem a zhotovitelem byla pražská Stavební společnost RBK a.s.. Nobilis Tilia je značka české certifikované přírodní BIO kosmetiky. Při výrobě svých přírodních produktů, určených k rozvíjení harmonie a krásy žen, mužů i dětí, čerpá inspiraci z přírody a tradičních historických zkušeností. Nová hala má půdorys 11,5 x 33 m (šířka x délka) a světlou výšku 5,5 / 2,8 / 2,2 m. Střecha je sedlová se sklonem 14 °. Střecha i opláštění stěn jsou tepelně izolované (izolací je minerální vlna), krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Na stěnách je plech kladený svisle. Část vnějšího opláštění tvoří vodorovně kladené sendvičové panely.

Hala je napojena na vedlejší objekt pomocí spojovacího krčku, spojovací krček je dodávkou stavby. Ve vnějším opláštění se v projektu počítá s vraty (4 ks) a dveřmi (2 ks). Vestavba patra má rozměry 11,4 x 5,7 m (šířka x délka) a je umístěna ve výšce 3,3 m. Užitná nosnost je 250 kg/m2. Součástí dodávky díla jsou i opatření pro zvýšení požární odolnosti konstrukce haly a opláštění – od R30 u nosné konstrukce střechy až po R120 u obvodových sloupů.

CZ1158 DEK Stavební – terminál a sklad klempířských výrobků – Ostrava, dokončeno 30.4.2019)

Objednatelem nakládací haly – terminálu a skladu klempířských výrobků v Ostravě byla společnost DEK Stavební s.r.o. U obou objektů se jednalo o ocelové konstrukce bez střešního trapézového plechu a opláštění stěn. Terminál má rozměry 26,5 x 131,5 m a výšku 8,5 m. Klempírna má půdorys 15 x 20 m (šířka x délka), výška je 3,6 m. Střechy obou objektů jsou sedlové, sklon střechy terminálu je 4 °, u klempírny má střecha sklon 2 °. Součástí dodávky pro objekt klempírny byla stavební připravenost pro sekční vrata o rozměru 5 000 x 3 000 mm (1 ks) a 2 500 x 3 000 mm (3 ks). Na střeše skladu je prostor pro světlíky 1 500 x 4 000 mm (3 ks). Tento objekt bude mít po dokončení foliovou střechu, opláštění stěn budou tvořit sendvičové panely.

CZ1163 DEK Stavební – administrativní budova, skladová hala, venkovní mytí  (Ostrava, dokončeno 30.4.2019)

I objednatelem těchto tří konstrukcí byla společnost DEK Stavební s.r.o. a podobně jako u realizace CZ1158 se jednalo o zázemí firmy DEK v Ostravě.

CZ0969 Svatavské strojírny – lakovna, zámečnická dílna, expediční hala  (Svatava, dokončeno 30.4.2019)

Objednatelem třech objektů v městysu Svatava v okrese Sokolov byla stavební společnost Jurica a.s. z Božího Daru, investorem byly Svatavské strojírny s.r.o. Strojírny se orientují na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí, zakázkovou výrobu a opravy strojních zařízení a na výrobu a opravy dílů železničních vozidel. V jejich výrobním areálu jsme dokončili montáž nové lakovny, zámečnické dílny a expediční haly.

Lakovna má velikost 11,7 x 55 m (šířka x délka) a světlou výšku 7,4 m. Střecha je pultová se sklonem 7°, střešní plášť i opláštění stěn jsou tepelně izolované. Použité střešní opláštění LLENTAB typ 5 splní díky dvěma vrstvám trapézového plechu, distančním profilům, tepelné izolaci 200 mm minerální vlny a parozábraně i nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Na opláštění stěn lakovny je použit svisle kladený ocelový trapézový plech, tepelnou izolací je 200 mm minerální vlny. Ve vnějším plášti je rám pro osazení ocelových vrat 4 000 x 4 000 mm (1 ks).

Stejný půdorys a výšku, typ střechy, střešního pláště i opláštění stěn má jako lakovna i druhý objekt – zámečnická dílna. Tento objekt má stavební připravenost pro jeřábovou dráhu o nosnosti 5 000 kg. Opláštění stě je provedeno pro obě štítové a jednu podélnou stěnu. Ve vnějším plášti je rám pro osazení sekčních vrat 5 000 x 4 650 mm (1 ks).

Třetí objekt – expediční hala – má půdorys 19,4 x 56 m a světlou výšku 8,5 m. Oba nižší objekty s pultovými střechami jsou s expediční halou propojeny. Střešní plášť expediční haly je stejný jako u lakovny a zámečnické dílny, u opláštění stěn je použit svisle kladený ocelový trapézový plech.