Na základě spolupráce na projektu CZ0866 TJ Kobylisy,  jsme požádali Ing. arch. Vítka Duška o jeho pohled na přípravu projektu týkajícího se sportovní haly. Níže se můžete inspirovat co vše byste měli vzít v úvahu pokud se rozhodnete úspěšně postavit právě takovou halu.

1. Projekt musíte dělat rádi

Ne vždy se to podaří, ale pokud investor nemá z projektu radost je to první krok k tomu, aby projekt nedopadl úplně dobře. I my jako projektanti chceme mít z projektu radost, těší nás, když se podaří vyřešit problémy a když z objektu vykoukne zajímavá tvář.

 2. Projekt potřebuje správné vedení.

Existují zkušení investoři, kteří opakovaně realizují projekty, ale většina investorů je nováčky a potřebují někoho, kdo je celou stavbu provede všemi procesy (od sestavení záměru, výběru projektanta, zajištění povolení, výběru dodavatele až po zprovoznění stavby). U menších projektů postačí zodpovědný architekt, u větších je žádoucí zapojit zkušeného manažera projektu, který zorganizuje celý tým i všechny procesy.

 3. Nejdůležitější je správný záměr

Již při tvorbě záměru je pro investora užitečné spolupracovat s architektem. To je profese připravená řešit problém komplexně. Pomůže zvážit velikost i umístění objektu, pomůže sestavit stavební program, odhadne předběžně náklady. Nicméně role investora je nenahraditelná, investor se musí nadchnout pro nápady, zjistit skutečné potřeby a posoudit finanční možnosti. Dobrý architekt vám těmi zásadními rozhodnutími pomůže projít.

Pro architekta je zase důležité, aby naslouchal budoucímu uživateli. Některé typy staveb jsou v průběhu povolování kontrolovány schvalujícími orgány i po provozní stránce vysoce odborně. U sportovních staveb je ale tato úloha především na investorovi. Přípravě záměru je důležité věnovat dost času – je vhodné vypracovat několik koncepčních variant.

 4. Sportovní hala je stavbou pro veřejnost

Není možné rezignovat na vnější vzhled stavby ani na její interiéry. Jedná se o prostory, které jsou reprezentativnější, než se zdá. Všichni sportovci jsou veřejností, stejně jako návštěvníci – diváci. Stavba je mnohdy na urbanisticky významném místě. Pokud náhodou není příliš exponovaná, je nutné si uvědomit, že svou velikostí se vždy významnou stane. Pokud je to jen trochu možné, měla by plnit i funkci sociální – měla by umožnit setrvání sportovců a diváků nad rámec vlastního sportu, například u občerstvení a měla by do jisté míry propojovat venkovní prostor s provozem haly.

 5. Jakýkoli objekt, i sportovní hala musí především provozně fungovat

Stavba musí splňovat provozní požadavky. Sportoviště musí mít správné rozměry a orientaci včetně vedlejších ploch, zázemí pro sportovce by mělo být koncipováno jako šatnový filtr. Diváci musí mít vyhrazené plochy, oddělené od sportovišť a s dobrou viditelností. Je vhodné myslet jak na využití pro sportovní utkání, tak pro tréning i rekreační a mládežnický sport. Jen průběžně využité sportoviště je dlouhodobě ekonomicky udržitelné.

 6. Objekt musí zajišťovat vhodné klimatické prostředí

Nejedná se jen o vytápění. V dnešních sportovních stavbách je nutné řízené větrání s rekuperací. Jsou sporty, které vyžadují velmi specifické prostředí. Například badminton, nebo některé lední sporty. Jedním z nejdůležitějších faktorů je akustická pohoda. Prostory hal jsou velmi citlivé a sportovní povrchy akusticky nepřívětivé. Zajistit dobrou srozumitelnost, slyšitelnost a současně eliminaci hluku z kolektivních sportů nebo projevů diváků je velmi důležité. V systému LLENTAB velmi užitečně pomohlo použití perforovaných dílů střešního pláště. Díky odborné technické podpoře se tak podařilo úspěšně eliminovat nákladné akustické podhledy. Neméně důležité (ale snáze dosažitelné) je rovnoměrné osvětlení. Naopak složitější je chránit prostory před oslněním, odlesky nebo přehříváním tepelnými zisky od oslunění.

7. Výběr dodavatele není jen o ceně

Kdyby nepodléhala stavba sportovních hal velmi často režimu veřejných zakázek, určitě bych uvedl, že hlavním kritériem by mělo být doporučení – reference od důvěryhodné osoby (jiného investora). Není úkolem tohoto článku analyzovat pravidla zadávání veřejných zakázek. Pokud, ale dodavatel bude v tomto režimu vybírán, je vhodnější většinu proměnlivých parametrů smluvního vztahu (jako termín, záruky lhůty a sankce) stanovit pevně a nikoli jako hodnotící kritéria.

8. Kontrola

Celý proces je nejlepší, když probíhá ve vzájemné důvěře a jistotě, že nikdo nevykonává své dílo ve snaze ostatní účastníky poškodit. Nicméně kontrola je tím nejvhodnějším prvkem pro budování důvěry. Kontrola záměru investora projektantem, kontrola projektu manažerem nebo jiným projektantem, kontrola zadávacího rozpočtu, kontrola nabídek, kontrola prací na stavbě vedením stavby, kontrola kvality technickým dozorem, kontrola fakturace, kontrola dokončeného díla.

9. Dost výdrže k odstranění nedostatků

Stejně jako závod končí až po proběhnutí cílem, stavba je dokončená až po úplném odstranění nedostatků a to i těch, které ukáže začátek provozu. Rezignace nad některými nedostatky je selháním, se kterým by se investor, který chce mít z díla radost, neměl smířit.

 10. Tým

Všichni výše uvedení účastníci výstavby by měli být na jedné straně hřiště a po celou dobu by se tak měli cítit. Budu citovat jednoho kolegu: „Žádné sankce ještě žádnou stavbu nepostavily“. My jsme důvěru při stavbě haly v Kobylisích ze strany investora dostali a velmi si toho vážíme.