Nová tělocvična začala vyrůstat v městysi Liteň, novou zemědělskou halu montujeme od září v obci Bor.

CZ1505 Městys Liteň – malá

Novou zateplenou tělocvičnu si u nás objednala společnost Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. ze Zlína, která je dodavatelem stavebních prací na sportovní hale pro základní školu v městysi Liteň. Tady jsme v rámci projektu CZ1322 zahájil práce už v únoru letošního roku, kdy se začala montovat nová větší sportovní tělocvična a spojovací krček. Nová „menší“ tělocvična, kterou od září v rámci projektu stavíme, navazuje „po vodě“ na spojovací krček a navyšuje kapacitu nových sportovišť. Tělocvična má rozměry 16,7 x 27,2 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 7 m. Sedlová střecha má sklon 7° a její střešní plášť typ 5 plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci. Spodní vrstva střešního pláště je provedena s perforovanými stojinami jako akustické opatření. Opláštění stěn tělocvičny tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Až na půdorys jsou tedy obě tělocvičny konstrukčně stejné. Ve vnějším plášti budou po dokončení vrata 1 700 x 2 100 mm (1 ks) a okna o velikosti 5 200 x 3 000 mm (3 ks).

CZ1515 AB Bor

Objednatelem nové zemědělské haly, která bude sloužit pro uskladnění a garáže, byla firma bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. se sídlem v Sokolově, investorem společnost AB Bor, s.r.o. se sídlem ve městě Bor (okres Tachov). Hlavním zaměřením farmy je chov masného plemene skotu skotský Highlander, harolaitský skot a přeštické prase.  Farmaří v kontrolovaném ekologickém zemědělství na loukách a pastvinách, které nejsou ošetřovány ani hnojeny průmyslovými hnojivy. Hala má půdorys 12,9 x 59,5 m a vnitřní světlou výšku 4,3 m. Střecha je pultová a má sklon 4°. Střecha je nezateplená, střešní krytinu tvoří pozinkovaný ocelový trapézový plech. Pozinkovaný ocelový trapézový plech je použit i na opláštění obvodových stěn, opláštění bude provedeno na jedné podélné straně a obou vnějších štítových stranách. Opláštěné stěny jsou izolovány 150 mm vrstvou minerální vlny. V části haly a u vnitřních štítových stěn budou z vnitřní strany před sloupy osazeny soklové prefabrikáty do výšky 1,5 m nad úrovní podlahy, které budou provedeny jako staticky nezávislé na konstrukci haly. Prefabrikáty bude dodávat objednatel. Ve vnějším plášti budou jednokřídlá a dvoukřídlá plná ocelová posuvná vrata se spodním vedením. Jednokřídlá vrata mají rozměr 5 500 x 4 200 mm (1 ks), stejně veliká jsou i dvoukřídlá vrata (3 ks).

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících

výstavba hal LLENTAB