Začátkem měsíce jsme dokončili montáž nového zemědělského skladu v Kamenném Újezdu, další čtyři nové realizace jsme předali zákazníkům v průběhu posledního červencového týdne. Zastřešení plochy před stávající halou včetně opláštění jedné štítové a jedné podélné stěny jsme realizovali v Liberci. Novou tělocvičnu a krček jsme dokončili v městysu Liteň, dvě nové haly a zastřešení třetí jsme v závěru měsíce dostavěli v Rosicích nad Labem. Nové zastřešení haly jsme předali i investorovi v Jihlavě.

CZ1355 JANAS – zemědělský sklad (Kamenný Újezd)

Novou skladovou halu pro zemědělského podnikatele jsme postavili v Kamenném Újezdu nedaleko Českých Budějovic. Rozměry haly jsou 20 x 50 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 5,6 m. Tepelně neizolovaná sedlová střecha s krytinou z ocelového trapézového plechu má sklon 14°, sklon horizontálního spodního pasu je 7°. Opláštění stěn je s výjimkou jedné části, kde byla požadována zvýšená požární odolnost, tvořené ocelovým trapézovým plechem, u skladu motorových vozidel na jihozápadním rohu haly je izolované opláštění LLENTAB typ 4F. V opláštění stěn jsou vrata o velikosti 5 000 x 4 500 mm (2 ks) a pevné neizolované prosvětlení stěn z trapézového laminátu o velikosti 26 100 x 4 050 mm (1 ks) a 6 300 x 4 050 mm (1 ks).

CZ1394 MAGNA zastřešeni hala 101 – zastřešení plochy (Liberec)

Objednatelem zastřešení plochy před stávající halou byla společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. z Liberce. Zastřešena je plocha o velikosti 12,4 x 29 m, vnitřní světlá výška pod průvlak je 5,7 m, pod vazník 7,1 m. Pultová střecha s paralelním spodním pásem má sklon 6°. Neizolovaný střešní plášť LLENTAB typ 0 s pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem TP 46 zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, vnitřní strana plechu je pokryta vrstvou proti odkapávání sražených par pro redukci kondenzace. Součástí dodávky bylo i opláštění jedné štítové a jedné podélné stěny přístřešku. I tady je pro opláštění použit pozinkovaný ocelový trapézový plech.

CZ1322 Městys Liteň – tělocvična a spojovací krček (Liteň)

Novou tělocvičnu a krček jsme v červenci dokončili v městysu Liteň. Objednatelem byla společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. ze Zlína, investorem Městys Zlín. Stavební práce byly součástí přestavby bývalého učiliště na základní školu a LLENTAB tady v rámci etapy C dodával ocelové konstrukce pro velkou tělocvičnu a spojovací krček. Tělocvična má půdorys 20,2 x 32,7 m a světlou výšku 7 m. Sedlová střecha má sklon 7° a její střešní plášť typ 5 plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci – tvoří jej dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace 150 mm) a parozábrana. Spodní vrstva střešního pláště je provedena s perforovanými stojinami jako akustické opatření. Opláštění stěn tělocvičny tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Ve vnějším plášti jsou vrata 1 700 x 2 100 mm (1 ks) a okna o velikosti 5 200 x 1 500 mm (8 ks). Spojovací krček se zázemím a šatnami má velikost 20,3 x 10,8 / 13,3 m a vnitřní světlou výšku 6,2 m. Sedlová střecha má sklon 2° a střešní krytinou je vodotěsná PVC-P krytina. Stěny krčku jsou podobně jako u tělocvičny opláštěny sendvičovými panely.

CZ1290 Runcorn – dvě skladové haly a zastřešení třetí haly (Rosice nad Labem)

Dvě nové haly (sklad potravin) a zastřešení třetí jsme v závěru července dokončili v Rosicích nad Labem pro Investora Runcorn corp. s.r.o.  z Prahy. První hala má rozměry 12,3 x 41 m, vnitřní světlou výšku 9,4 m a sedlovou střechu, druhá je menší a její půdorys je 10,2 x 12,2 m, vnitřní světlá výška je 7,2 m a její střecha je pultová. Střešní a stěnové opláštění je u obou objektů stejné – střešní plášť typ 2LF tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech s tepelnou izolací 200 mm, u stěnového opláštění typ 7 jsou sendvičové panely montovány vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce. U třetího objektu s půdorysem 11, x 11,6 m a vnitřní světlou výškou 4,3 m jsme dodávali zastřešení, střešní konstrukce S11HR má sedlovou střechu se sklonem 11° a krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Na opláštění stěn byl použit svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. První hala a zastřešovaný objekt jsou napojeny „po vodě“ na stávající halu.

CZ1224 ENVIROPOL H5 – zastřešení haly (Jihlava)

Investorem zastřešení haly v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě byla společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy. Zastřešená plocha má velikost 15,7 x 47,8 m a je realizováno pultovou střechou se sklonem 4°. Světlá výška je 6,6 m, střešní krytinu tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech je v kombinaci s vodorovně kladenými stěnovými sendvičovými panely použit na opláštění stěn. Ocelová konstrukce je kotvena na podlaze nebo na zdivu ve výšce 4,3 m.