Tepelně izolované skladové haly jsme dokončili v Ostrově pro firmu CZECH-CONT s.r.o. a v obci Rokytno pro společnost SlideWood s.r.o. z Pardubic. Neizolované skladové boxy budou od října sloužit kovošrotu Barko s.r.o. ze Zastávky u Brna. Firma DK BOHEMIA s.r.o. z Ralska má od října novou tepelně izolovanou výrobní halu se zázemím a její nová nástrojárna navázala „po vodě“ na již existující výrobní halu LLENTAB. Dvě nové skladové haly jsme dokončili pro společnost JTH Idea a.s. z Teplic. Soubor zemědělských hal, spojovacího koridoru, provozního objektu a seníku od října funguje v areálu firmy SCHROM FARMS spol. s r.o. z Velkých Albrechtic. A pro dvě nové výrobní haly společnosti ABYDOS s.r.o. z Hazlova jsme dodávali a montovali primární a sekundární nosné ocelové konstrukce střechy včetně rozpěr a zavětrování.

CZ001390 CZECH-CONT, Ostrov, skladová hala

Objednatelem zateplené jednolodní skladové haly je stavební společnost bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. ze Sokolova, investorem firma CZECH-CONT s.r.o. se sídlem v Ostrově v Karlovarském kraji. Skladová hala má velikost 25,3 x 113 m (šířka x délka), se spojovacím krčkem se délka prodloužila na 115,1 m. Vnitřní světlá výška haly je 10,5 m. Pultová střecha má sklon 4°, střešní plášť LLENTAB typ SPI je tvořený PVC fólií, 170mm vrstvou EPS, izolací z minerální vlny (2 x 40 mm) a oboustranně lakovaným a pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem. Střešní konstrukce je stavebně připravena na montáž jeřábových drah pro čtyři mostové jeřáby s nosností 5 000 kg. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z vodorovně kladených sendvičových PIR panelů s tepelnou izolací 160 mm. Takto opláštěna je jedna podélná a jedna štítová stěna, obvodový plášť druhé podélné a štítové stěny je z vodorovně kladených sendvičových panelů s tepelnou izolací z 200mm vrstvy minerální vlny. Sloupy haly jsou z ocelových válcovaných profilů. Nová hala je napojena na tu stávající. Nad úrovní střešního pláště jsou instalovány lávky s podlahou z pozinkovaného roštu a s trubkovým oboustranným zábradlím.

CZ001554 SCHROM FARMS, Velké Albrechtice, haly pro chov drůbeže, spojovací koridor, provozní objekt, seník, kafilerní box, přesypové místo

Objednatelem těchto objektů je stavební společnost Středomoravské stavby s.r.o. z Přerova, investorem společnost SCHROM FARMS spol. s r.o. se sídlem ve Velkých Albrechticích. Společnost existuje na trhu od roku 1994. V současné době hospodaří na sedmi farmách s celkovou kapacitou cca 160 tis. ks nosnic v rozmnožovacích chovech. Roční produkce společnosti činí 37 mil. násadových vajec, která jsou dodávána do líhní v celé České republice, na Slovensko a do Polska.

Největší z nových objektů je hala určená pro chov drůbeže. Má velikost 16,5 x 92,3 m (šířka x délka). Konstrukce S7HR má sedlovou střechu se sklonem 7°, její vnitřní světlá výška je 4 m. Střešní plášť LLENTAB typ 0 je tepelně neizolovaný a tvoří jej ocelový trapézový pozinkovaný a lakovaný plech. Na střeše haly se počítá s umístěním fotovoltaických panelů. Spodní vrstvu střešního pláště (podhled) tvoří sendvičové PIR panely s 80mm tepelnou izolací. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 je z vodorovně kladených sendvičových panelů. Šest vnitřních částí haly A je ve štítové stěně propojeno spojovacím koridorem (pro obsluhu těchto šesti částí), který navazuje na nový provozní objekt.

CZ001714 + CZ001715 JTH Kasarna Bilina hala A + B, Bílina, skladové haly

Objednatelem dvou nových skladových hal byla stavební společnost Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o., investorem pak firma JTH Idea a.s. z Teplic. Větší z obou hal má velikost 59,4 x 166 m a její světlá vnitřní výška je 10,2 m. Hala má vestavěné patro s celkovou plochou 654 m2 a užitnou nosností 250 kg/m2. Druhá menší hala vyrostla na půdorysu 39,6 x 89,5 m (šířka x délka) a její světlá vnitřní výška je také 10,2 m. Sedlová střecha konstrukce LLENTAB S4HR1 má sklon 4°. Střešní plášť LLENTAB typ 5 tvoří u obou hal ocelové plechy a minerální vlna (200 mm), nosná konstrukce je z ocelových vazníků a vaznic. Obvodový plášť obou skladových hal LLENTAB typ 4F je ze svisle kladeného, oboustranně pozinkovaného a lakovaného ocelového trapézového plechu, tepelnou izolací je 150mm vrstva minerální vlny.

CZ001679 ABYDOS, Hazlov, výrobní haly

Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea z Hazlova realizuje společnost Metrostav a. s., divize 9, zajišťuje stavební práce spojené s výstavbou dvou nových výrobních hal P a O, které vznikly na místě odstraněných a nevyužitelných hal J a K. LLENTAB dodával a montoval na obě haly primární a sekundární nosné ocelové konstrukce střechy včetně rozpěr a zavětrování. Hala P s konstrukcí LLENTAB MS3HR1 má velikost 36,5 x 61,1 m a vnitřní světlou výšku 6 m, fóliová střecha je sedlová se sklonem 3°. Opláštění stěn je ze svisle kladených panelů. Druhá hala O je konstrukčně stejná, liší se jen velikostí – hala má rozměry 36,5 x 24/30 m, vnitřní světlá výška je 6 m.

Na další dokončené haly se můžete podívat zde.