V Jihlavě pokračovali práce na obnově požárem poškozeného opláštění skladového boxu, v Jesenici u Prahy jsme dokončili montáž novostavby administrativní, servisní a skladovací haly. Překladiště, sklad a administrativní prostory vyrostly z ocelových konstrukcí LLENTAB také v Příbrami. V Mníšku pod Brdy jsme v září postavili novou skladovou halu. V Brně-Medlánkách jsme předali nové jízdárny pro koně, realizované v rámci modernizace výcvikového střediska Policie ČR.

CZ1420 ENVIROPOL BOXY OBNOVA II – obnova skladového boxu (Jihlava-Hruškové Dvory)

Společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě, pokračovala v obnově části konstrukce a opláštění skladového boxu, poškozeného požárem na konci roku 2018. První etapa obnovy byla zahájena v červenci loňského roku, letos následovala další fáze. V jejím průběhu jsme kromě demontáže poškozené části a výměny konstrukce a opláštění zesílili konstrukce skladu, doplnili dělící požární stěny (typ 4FI) s plechem VP45 a vnější neizolované stěny. Objekt o půdorysu 50,5 x 30,5 m a celkové výšce 10 m se na úrovni +4,8 m přistřešil ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Stejný materiál jsme použili i na obnovu poškozeného opláštění skladového boxu.

LLENTAB obnova střecha - enviropol

CZ1378 TESTA – administrativní, servisní a skladovací hala (Jesenice u Prahy)

Novostavbu administrativní, servisní a skladovací haly pro společnost Testa s.r.o. z Jesenice u Prahy jsme dokončili v září. Novostavba má půdorys 10,7 x 20,2 m (délka x šířka) a její vnitřní světlá výška je 4,1 m. Střecha je sedlová se sklonem 7°, izolované opláštění střechy typ 5, tvořené dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací (150 mm minerální vlny) a parozábranou, plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Na stěnové opláštění a dělící příčku jsou použity vodorovně kladené sendvičové panely. Hala je „po vodě“ napojena štítovou stěnou na stávající objekt. Přístup do vnitřních prostor objektu zajišťují elektricky ovládaná sekční vrata o velikosti 4 000 x 3 500 mm (1 ks) a 3 500 x 3 500 mm (1ks). Ve vnějším plášti a dělící příčce jsou dvoukřídlé dveře 1 800 x 2 550 mm (1 ks) a 1 500 x 2 100 mm (1 ks). Prosvětlení interiéru je řešeno pětidílnými okny v plastovém rámu o velikosti 5 000 x 1 000 mm (5 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy je R15, střešního pláště EI15 DP1, opláštění stěn EW15 DP3 a obvodových sloupů R15.

LLENTAB hala - TESTA

CZ1273 LPB PPL Depo – překladiště, sklad a administrativní část (Příbram-Brod)

Objednatelem ocelové haly depa přepravní společnosti PPL byl Logistický park Brod s.r.o. se sídlem v Příbrami. Nový objekt vyrostl na ploše o rozměrech 20,1 resp. 30 m (šířka) x 60 resp. 15 m (délka) a jeho vnitřní světlá výška je 4,3 resp. 4 m. Sedlová střecha má sklon 7° resp. 4°. Střecha je dvouplášťová, izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z ocelového pozinkovaného trapézového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Střešní plášť je taktéž na bočním přístavku 15 x 10 m. Stěnové opláštění s obloženou nosnou konstrukcí je společně s použitým pohledem typ 2 unikátním řešením systému LLENTAB a investorovi nabízí ‚čistý‘ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Použitá skladba stěn a podhled současně zajišťují zvýšenou požární odolnost konstrukce. Na hale je celkem 28 sekčních vrat o rozměrech 2 750 x 3 000 mm (4 ks) a 1 600 x 2 200 mm (24 ks). Přístup personálu zajišťují dvou a jednokřídlé dveře o rozměrech 1 800 x 2 200 mm (1 ks), 1 100 x 2 200 mm (3 ks). Na stěnách haly je 11 jedno a dvoukřídlých plastových oken různé velikosti – 1 800 x 1 200 mm (5 ks), 1 000 x 1 200 mm (1 ks) a 600 x 900 mm (5 ks). Hala má zvýšenou požární odolnost – u nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů R30, u střešního pláště EW 30 DP1 a opláštění stěn EI 30 DP1.

LLENTAB hala - LPB PPL Depo

CZ1238 IBS ROKAL STAVEBNINY – skladová hala (Mníšek pod Brdy)

Objednatelem nezateplené skladové haly byla společnost IBS-ROKAL, s.r.o. se sídlem v Černošicích, investorem ROKAL Praha, a.s., velkoobchod i maloobchod stavebního materiálu. Nová skladová hala v Mníšku pod Brdy má velikost 12,3 x 43 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 3 m. Střecha je sedlová se sklonem 21° a střešní krytinu, podobně jako u stěn, tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Přístup do haly zajišťují sekční vrata 4 000 x 3 500 mm (2 ks) a dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks). Pro prosvětlení stěn je použito pevné stěnové prosvětlení trapézovým sklolaminátem o velikosti 750 x 3 340 mm (14 ks).

CZ0962 PCR SO01 JÍZDÁRNA – modernizace výcvikového střediska (Brno)
CZ1360 PCR SO02 KRUHOVÁ – kruhová jízdárna pro koně (Brno)

Zadavatelem veřejné zakázky pro výstavbu zastřešené jízdárny, otevřené jízdárny, lonžovacího kruhu a kolotoče pro koně pro Oddělení hlídkové služby Policie ČR v Brně-Medlánkách bylo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně. Celou modernizaci stavebně zajišťuje společnost PSK Group, spol. s r.o. z Brna, pro kterou LLENTAB zajišťuje v rámci subdodávky výrobu, dodávku a montáž hlavní a kruhové haly (jízdárny) včetně opláštění stěn a střechy, klempířských prvků, výplní otvorů a vnitřní patrové vestavby se schodištěm. V Brně-Medlánkách je umístěno středisko policejní výuky psovodů a policistů na koních a modernizace tohoto střediska umožní zkvalitnit přípravu stávajících i budoucích příslušníků oddělení služební hipologie Policie ČR.

Hlavní jízdárna má půdorys 26,1 x 65,2 m (šířka x délka), její vnitřní světlá výška je 5 m. Střecha je sedlová a má sklon 11°. Střecha a stěny jsou bez tepelné izolace, opláštění tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Ve vnějším plášti jsou posuvná vrata (2 ks) s dvířky, velikost stavebního otvoru je 5 000 x 5 000 mm. Pro personál jsou určeny dveře o velikosti 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Podélné stěny jízdárny jsou prosvětleny pevným prosvětlením z trapézového laminátu o velikosti 65,2 x 3,2 m (2 ks). Na vnější straně stěn jsou posuvná křídla do stran o velikosti 3 000 x 1 400 mm (16 ks). Trapézovým laminátem jsou prosvětleny i štítové stěny jízdárny. V rovině střechy je pevné střešní prosvětlení z trapézového laminátu 23,2 x 1 300 mm (8 ks). Součástí dodávky je i vestavba patra o velikosti 97 m2 (3,3 x 29,3 m – šířka x délka) s užitnou nosností 250 kg/m2. Na nosné ocelové konstrukci o síle 360 mm je ocelový trapézový plech a na něm je 50 mm vrstva betonové zálivky, 20 mm kročejová izolace a 50 mm silná betonová podkladní vrstva. Podhled patra je ze sádrokartonu.

Kruhová jízdárna s konstrukcí S11HR je 12hranná a její šířka i délka jsou 18,8 m, přičemž osová vzdálenost sloupů je 18 m. Vnitřní světlá výška jízdárny je 4 m a střecha i stěny jsou neizolované. Střecha je sedlová se sklonem 11°, střešní krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech je i na stěnách jízdárny. Přístup do jízdárny zajišťují skládací vrata o velikosti 4 200 x 2 700 mm (1 ks). Na stěnách je po celém obvodu pevné prosvětlení trapézovým laminátem o velikosti 4 500 x 1 500 mm (11 ks) a v místě vrat 4 500 x 800 mm (1 ks).

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.

LLENTAB jízdárna - PČR