Zemědělci dobře ví, že teplý leden, k nouzi krok jen jeden. Pro stavitele hal jako je LLENTAB byl teplý leden naopak příležitostí pokračovat v projektech a dokončit je bez ohledu na datum v kalendáři. Další nové haly jsme tak dokončili v obci Želivec – zastřešení stání techniky, v Třebešově – hala s nezateplenou provozní částí a zateplenou galerií. Novou výrobní halu s přístřeškem a přístavkem jsme dokončili v obci Litultovice na Opavsku.

CZ1186 AGORA-SO05 – přístřešek (Želivec,  dokončeno 27. ledna 2020)

Objednatelem a investorem nového přístřešku byla společnost AGORA s.r.o.. Společnost provozuje kompostárnu v obci Želivec a během několika měsíců je to již druhý objekt, který jsme zde zrealizovali. Mimochodem v kompostárně Želivec jsme realizovali v květnu loňského roku i zastřešení prostoru pro kompostování projekt č. CZ0775. V závěru ledna 2020 jsme tady dokončili zastřešení stání techniky o velikosti 13,7 x 23,6 m (šířka x délka).  Vnitřní světlá výška je cca 4,7 m. Dvouplášťová střecha s izolací (200 mm foukaného minerálního granulátu) na podhledu „půdy“ je pultová, střešní krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech. Opláštění stěn objektu tvoří zděná část, na kterou navazuje nezateplené opláštění z pozinkovaného ocelového trapézového plechu.

přístřešek - zastřešení stání techniky

CZ1314 MATRIX NEZATEPLENÁ – nezateplená provozní hala a zateplená galerie (Třebešov,  dokončeno 31. ledna 2020)

Objednatelem haly s nezateplenou a zateplenou částí v Třebešově byla společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem firma MATRIX a.s. z Třebešova. Tato hala byla pro MATRIX již čtvrtou v pořadí, předchozí tři velké objekty stavěl LLENTAB v třebešovském areálu v letech 2014 až 2017 více o projektech naleznete zde. Ve dvou halách probíhá výroba, ve třetí je sklad. Rozměry nezateplené provozní části jsou 19,3 x 47,7 m a vnitřní světlá výška je 7,3 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °. Zateplená část na ni navazuje a má stejnou šířku (19,3 m), délka je 11,2 m. Typem konstrukce (S7HR) je tato část stejná jako nezateplená.

Druhá zateplená část objektu je výškově rozdělena pomocí vestavěného patra až na tři nadzemní podlaží. Krytinu střešního pláště tvoří ocelový trapézový plech, v zateplené části je použita střešní konstrukce typ 2LF s 200 mm minerální vlny. U nezateplené provozní haly jsou opláštěny jedna podélná a jedna štítová stěna, opláštění tvoří svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. V zateplené části jsou na opláštění stěn použity sendvičové panely. V obou částech se počítá s pevným střešním prosvětlením v rovině střechy. Vestavba patra v zateplené části má půdorys 19,3 x 11,2 m a výška úrovně čisté podlahy je 3,6 m. Součástí předmětu díla jsou nosníky pro osazení lávky galerie 3. NP.

Nezateplená provozní hala Matrix

CZ1243 UNIRON – výrobní hala, přístřešek a přístavek (Litultovice, dokončeno 31. ledna 2020)

Objednatelem výrobní haly, přístřešku a přístavku byla společnost UNIRON s.r.o. se sídlem v obci Hlavnice a provozovnou v nedalekých Litultovicích (okres Opava). Tato moderní strojírenská firma s více jak 20letou tradicí se zabývá zejména kovovýrobou pro automobilový, elektro a těžební průmysl a její specializací je tváření hliníkového materiálu. Nová výrobní hala má půdorys 30,8 / 17,7 + 13,1 x 35,4 / 28 + 7,4 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 4,5 / 5 m. Sedlová střecha má sklon 1 ° a střešní krytinu tvoří vodotěsná krytina PVC-P tl. 1,5 mm. Tepelnou izolací je 160 mm vrstva EPS a 60 mm minerální vlny. Spodní vrstva střešního pláště je z ocelového pozinkovaného trapézového plechu.

Opláštění stěn je z vodorovně kladených sendvičových panelů. Součástí výrobní haly je i stavební připravenost pro montáž jeřábové dráhy s jeřábem o nosnosti 3 200 kg. Přístavek k výrobní hala má půdorys 4,7 x 6,8 m a vnitřní výšku 4 m, jeho střecha je pultová a má sklon 4 °. Skladba střešního a stěnového opláštění přístavku je stejná jako u výrobní haly – u střechy je krytinou PVC-P, u stěn sendvičové panely. Nezateplený přístřešek má rozměry 30 / 16,6 + 13,4 x 28 / 19,7 + 8,3 m (šířka x délka) a vnitřní světlá výška je 5,1 – 6,1 m. Střecha je sedlová a má sklon 7 °. Střešní i stěnové opláštění je z ocelového pozinkovaného trapézového plechu. Výrobní hala je napojena na stávající objekt v jedné štítové a jedné podélné stěně a současně je napojena na nový přístřešek a přístavek.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.