Ve Vysokém Mýtě jsme dokončili montáž administrativní nástavby na stávající halu a výstavbu spojovacího koridoru. V Šumperku jsme pro prodejnu DEK Stavebniny dodávali materiál (sekundární profily) pro objekty administrativní budovy a skladové haly a z ocelových konstrukcí LLENTAB a nosných sloupů z válcované oceli stavěli nový terminál. V Mladé Boleslavi – Bezděčíně vyrostla z našich konstrukcí nová výrobní hala, v Berouně jsme montáží zatepleného zastřešení a opláštění ocelové konstrukce zrealizovali nové skladové prostory.

CZ001530 CARRIER – administrativní nástavba a spojovací koridor (Vysoké Mýto)

Objednatelem realizace administrativní nástavby haly M1 a přestavby stávající klempírny na spojovací koridor mezi dvěma halami byla stavební společnost IMOS Brno, a.s. se sídlem v Brně, investorem pak společnost Carrier Transicold Česká republika, spol. s r.o. se sídlem ve Vysokém Mýtě. Předmětem podnikání firmy Carrier Transicold jsou řešení pro přepravu zboží s kontrolovanou teplotou prostřednictvím kompletní řady produktů a služeb, určených pro chladírenskou přepravu. Po více než 45 let drží Carrier Transicold vedoucí postavení v oboru a poskytuje zákazníkům na celém světě vyspělé, energeticky efektivní a ekologické chladicí systémy pro návěsy a nákladní a dodávková vozidla.

administrativní nástavba Carrier

Administrativní nástavba vznikla na ploše 11,9 x 100,6 m a její vnitřní světlá výška je 8,2 m. Pultová střecha má sklon 1° a je opláštěna PVC fólií (LLENTAB typ SPi). Stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely s tepelnou izolací z 200 mm vrstvy minerální vlny (LLENTAB typ 7)

Součástí nástavby je vestavba patra, která má plochu cca 1 200 m2 (11,9 x 100,6 m) a užitnou nosnost 250 kg/m2. Výška úrovně podlahy je 5,6 m. Přístavba stávající klempírny, která bude sloužit jako spojovací koridor, má velikost 6,05 x 43,3 m a její výška je 4,9 m. Koridor není tepelně izolován a na střeše i stěnách je ocelový pozinkovaný trapézový plech.

CZ1407 DEK Šumperk – administrativní budova, sklad, terminál (Šumperk)

Prodejna pro dům a zahradu DEK Stavebniny v Šumperku je dalších z řady příkladů spolupráce společností DEK STAVEBNINY a LLENTAB. I tady LLENTAB dodával materiál a montáž ocelové konstrukce (sekundární profily) pro objekty administrativní budovy a skladové haly, terminál je konstrukčně řešen jako kombinace sloupů z profilů válcované oceli, antikorozně ošetřených na prostředí C3, a ocelové konstrukce LLENTAB. Terminál vyrostl na půdorysu 25 / 27,3 x 39,3 m a jeho vnitřní světlá výška je 6 m. Sedlová střecha má sklon 4°.

CZ0993 Bělohuby Bezděčín – výrobní hala (Mladá Boleslav – Bezděčín)

Novou výrobní halu jsme v červnu dokončili v Mladé Boleslavi – Bezděčíně pro podnikatele – autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb Ing. Pavla Bělohubého z Mladé Boleslavi. Hala má půdorys 18,2 x 40,8 m a její světlá výška je 5,2 m. Střecha je pultová a má sklon 4°. Skládané opláštění střechy LLENTAB typ 5 se skládá z minerální izolace (200 mm) a vzduchové mezery mezi dvěma oboustranně lakovanými a pozinkovanými ocelovými trapézovými plechy. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

výrobní hala LLENTAB

CZ001525 PASCHAL – zateplené zastřešení a opláštění ocelové konstrukce pro sklad (Beroun)

Objednatelem zatepleného zastřešení a opláštění stávající ocelové konstrukce jeřábové dráhy byla stavební společnost Spektra PRO spol. s r.o. z Berouna, investorem pak společnost PASCHAL s.r.o. z Prahy, která má v Berouně centrální sklad bednění. A právě tady jsme pro ni upravovali stávající ocelovou konstrukci. V průběhu prací jsme realizovali zateplené zastřešení a opláštění současné ocelové konstrukce jeřábové dráhy. Nově vzniklé prostory bude investor využívat jako sklad. Nový objekt má velikost 17,8 x 31,4 m (šířka x délka) a světlou výšku 5,8 m. Sedlová střecha se sklonem 7° je opláštěna skládaným střešním pláštěm LLENTAB typ 5, který tvoří ze strany krytiny i spodní části oboustranně lakovaný a pozinkovaný ocelový trapézový plech. Izolací je 150 mm silná vrstva minerální vlny. Stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely s tepelnou izolací ze 100 mm vrstvy minerální vlny (LLENTAB typ 7). Součástí dodávky byla i stavební připravenost pro roletový textilní požární uzávěr s požární odolností EI 15-C DP1.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.