Jedna z českých pranostik říká „Červenec – úrody blíženec“  – obrazně platila její slova i pro výstavbu hal LLENTAB – zatímco v červenci si řada lidí bere dovolenou, naši realizační pracovníci nezastavili práce a kromě jiných předali investorům další nové zajímavé haly. Na začátku měsíce to byla hala kovoobrábění pro společnost GMC Tech s.r.o. z Frýdku-Místku, v závěru pak skladová hala v Lutíně pro firmu ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. a přístavek skladu a reprezentační prostory třeboňské společnosti U+M Servis s.r.o.

CZ0864 GMC Baska – hala kovoobrábění (Frýdek Místek, dokončeno 8. 7. 2019)

Stavební společnost Navláčil stavební firma, s.r.o. ze Zlína si u nás objednala realizaci haly kovoobrábění, realizované v rámci I. etapy výstavby sídla a provozovny společnosti GMC Tech s.r.o. v obci Baška u Frýdku-Místku. Tato strojírenská firma se zabývá obráběním se specializací na výrobu ozubení. Nový objekt má půdorys 25,7 x 47,8 m (šířka x délka) a světlou výšku 5 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °. Krytina jednoplášťové střechy je vyskládána ze střešních sendvičových panelů s výplní PIR a nosnými prvky jsou vaznice, které budou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. U stěnového opláštění jsou použity také PIR panely a byly montovány vodorovně, přímo na nosné sloupy konstrukce, přičemž nosná konstrukce je viditelná. Hala je „po vodě“ napojena na sklad a čistírny, expedici odlitků a administrativní část budov.

CZ1263 ROUČKA SLÉVÁRNA Lutín – skladová hala (Lutín, dokončeno 30. 7. 2019)

Objednatelem skladové haly byla olomoucká stavební společnost TOMA Olomouc, s.r.o., investorem pak tradiční dodavatel odlitků pro armatury a čerpadla, firma ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. s výrobními závody v Olomouci a Lutíně. A právě v Lutíně jsme v závěru července dokončili realizaci nové skladové haly o rozměrech 16,5 x 113,2 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výškou 5,5 m. Sedlová střecha má sklon 7 ° a podobně jako stěny haly je bez tepelné izolace. Krytinu střechy a opláštění stěn tvoří ocelový trapézový plech. Ve vnějším plášti jsou umístěna vrata 3 600 x 4 300 mm, ve vnitřní vyzděné dělící stěně (požární odolnost REI 180 DP1) je textilní požární roletový uzávěr (požární odolnost EW15 DP1) stejné velikosti jako vrata. Součástí dodávky byla i stavební připravenost pro dveře 1 000 x 2 100 mm (2 ks) a světlíky 1 300 x 52 050 mm (4 ks).

CZ1206 UM Servis – přístavek skladu a reprezentační prostory (Třeboň, dokončeno 31. 7. 2019)

Třeboňská společnost U+M Servis s.r.o. je autorizovaným prodejcem zemědělské techniky a importérem a distributorem dalších zahraničních značek strojů a technologií pro zemědělství. V Třeboni jsme pro ni dokončili stavbu přístavku skladu a reprezentačních prostor (showroom, vstup, sklad A a sklad B). Celý komplex má velikost 12,3 / 9,1 m x 37 / 16 m (šířka x délka) a světlou výšku 4,8 m u showroomu, 2,7 m u vstupu a 4,9 m v obou skladech. Střecha je pultová se sklonem 2 °. Střešní plášť tvoří PVC folie, izolací je 120 + 80 mm polystyren a 2×30 mm Fesco desky, u stěn jsou použity vodorovně kladené stěnové panely s minerální vlnou. Součástí dodávky je také vestavba patra. Čtveřice hal je vzájemně propojena do tvaru písmene „L“  a je napojena na stávající halu. Uprostřed je umístěn vstup, z čelního pohledu jsou na pravé straně oba skladové prostory a po levé straně pak showroom firmy.