Ocelové konstrukce se vyznačují rychlostí montáže a úspěšně nahrazují cihlové budovy. Využívají se v průmyslu, zemědělství, ale také ve službách. Není tak výjimkou, že se tyto konstrukce využívají i pro administrativní budovy.

Umístění kanceláře

Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví jsou pro všechny místnosti, kde se denně pohybují zaměstnanci, jasně dané. Kromě společných prostor, jako jsou např. šatny a jídelna, je potřeba rozhodnout, kam umístit kanceláře. Mají být v hale, nebo vedle ní? Na to neexistuje správná odpověď. Jde o individuální potřeby daného podniku, a tak záleží pouze na investorovi, které řešení se mu zdá vhodnější.

Požární ochrana

Kvůli požární ochraně je mnoho kanceláří a sociálních zařízení postaveno tradiční technologií. K hale je také možné postavit kancelář a sdílet s ní zeď. Samozřejmě v takovém případě je třeba dbát také na adekvátní ochranu budovy před požárem. Tyto předpisy budou tím přísnější, čím vyšší bude stupeň požární bezpečnosti. Obvykle stačí postavit omítnutou cihlovou zeď, která oddělí požární úseky pro kancelář a halu. Variant je spousta, stačí si jen vybrat.