V Hradci Králové jsme pro našeho dlouholetého zákazníka společnost Dřevo Trust dokončili 2. etapu skladové haly, v Přerově jsme v březnu předali investorovi firmě Precheza tři nové vzájemně propojené objekty – sklad, administrativu a spojovací chodbu. Na Frýdecko-Místecku jsme tento měsíc zrealizovali montáž ocelové konstrukce pro montážní halu s jeřábovou dráhou. Sekundární ocelové profily LLENTAB jsou použity i na nové prodejně DEK Stavebniny v Ústí nad Orlicí, nový zdejší terminál je pak kombinací železobetonových sloupů a ocelové konstrukce LLENTAB. V blovické provozovně firmy Maso Brejcha od března stojí již zmiňovaný nový „chlaďák“ a v Liberci jsme dokončili montáž dvou přístřešků pro společnost Magna Exteriors (Bohemia).

CZ1161 DŘEVO TRUST HRADEC 2 etapa II – skladová hala (Hradec Králové)

V prosinci 2019 jsme v Hradci Králové pro společnost Dřevo Trust – prodej, a.s. se sídlem v Praze dokončili v rámci 1. etapy první polovinu skladové haly (CZ0951) o velikosti 29,2 x 69,2 m a světlou výškou 10,8 m. Profily LLENTAB jsou u ní kombinovány s nosnými železobetonovými sloupy. Tento typ hal s optimalizovanou konstrukcí, kombinující profily LLENTAB s alternativními materiály primárních nosných konstrukcí, nestavíme pro Dřevo Trust poprvé. Stejný typ konstrukcí jsme využili i v Lipníku nad Bečvou (více informací o projektu se dočtete zde) nebo v Plzni (projekt č. CZ0950).

Pultová střecha haly realizované v 1. etapě má sklon 4° a je neizolovaná, opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Součástí prací byla i realizace dělící požární stěny z panelů LLENTAB WOOL 150. V říjnu 2020 jsme zahájili práce na 2. etapě a druhé polovině skladu, v březnu byla nová část úspěšně dokončena a předána investorovi.

hala LLENTAB - dřevotrust hradec králové

Opláštění bylo demontováno z 1. etapy a namontováno na podélnou stěnu 2. etapy. Součástí předmětu díla byla také demontáž stávající vnější stěny v jedné z os objektu CZ0951 do výšky 1,5 m pod střechou haly. Tato část stěny byla přesunuta, zbytek stěny (realizované ze sendvičových panelů) ve výšce vazníku zůstal a tvoří kouřovou clonu. Součástí díla je i vestavba patra a pevné střešní prosvětlení z fixního trapézového laminátu. Hala má zvýšenou požární odolnost, stěnový plášť ze sendvičových panelů má požární odolnost EW45DP1. Součástí projektu požární ochrany jsou také požární ventilátory pro odvod tepla a kouře.

CZ1411 Precheza sklad monosalu – sklad, administrativa a spojovací chodba (Přerov)

Objednatelem skladu, administrativy a spojovací chodby v Přerově byla stavební společnost Středomoravské stavby s.r.o. z Přerova, investorem firma Precheza a.s.

Tento největší výrobce anorganických pigmentů v České republice realizuje v Přerově sklad monosalu a plnění do silovozů a součástí projektu jsou i tři nové objekty – skladová hala, administrativa a spojovací chodba. Sklad má velikost 28 x 72 m (šířka x délka) a jeho vnitřní výška je 7,4 m.

hala LLENTAB - Precheza

Sedlová střecha má sklon 7° a střešní opláštění LLENTAB typ 5 tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (200 mm minerální vlny) a parozábrana. Na stěnách je použito opláštění LLENTAB typ 6 s vertikálně uloženými sendvičovými panely. Objekt administrativy má velikost 18,7 x 18 m a vnitřní výšku 4,2 m. Střecha je sedlová se sklonem (7°) a typ střešního pláště (LLENTAB typ 5) je stejný jako u skladové haly. Třetí realizovaný objekt, spojovací chodba, má rozměry 7 x 3 m a jeho vnitřní výška je 4,1 m. Střecha je pultová a má sklon 7°. Střešní (LLENTAB typ 5) a stěnové (LLENTAB typ 6) opláštění je stejné jako u skladové haly. U skladu je primární nosná konstrukce Z450 dle ČSN EN 10147 (450 g Zn/m2) ošetřena dvousložkovým nátěrem na korozní prostředí C4. Sekundární ocelová konstrukce Z275 je také natřena dvousložkovým nátěrem na korozní prostředí C4. Skladová hala je napojena na stávající objekt, a to spojovací chodbou. Administrativa je napojena na skladovou halu.

CZ001507 ZOWADA GROUP – montážní hala (Návsí)

Investorem a objednatelem nové haly byla společnost ZOWADA GROUP a.s. se sídlem v obci Návsí v okrese Frýdek-Místek. Pro tuto stavební společnost jsme v Návsí montovali ocelovou konstrukci pro novou montážní halu s jeřábovou dráhou. Hala se sedlovou střechou se sklonem 7° má rozměry 18,8 x 66,3 m a její světlá výška je 6 m.

CZ1517 DEK Ústi nad Orlicí TERMINAL – administrativní budova, sklad, terminál (Ústí nad Orlicí)

Prodejna DEK Stavebniny v Ústí nad Orlicí je jedním z mnoha příkladů spolupráce společností DEK STAVEBNINY a LLENTAB. I tady LLENTAB dodával materiál a montáž ocelové konstrukce (sekundární profily) pro objekty administrativní budovy a skladové haly, terminál je konstrukčně řešen jako kombinace železobetonových sloupů a do nich kotvené ocelové konstrukce LLENTAB. Terminál vyrostl na půdorysu 15,8 / 18,3 x 31,7 m a jeho vnitřní světlá výška je 6 m. Sedlová střecha má sklon 4°.

CZ001534 Brejcha chlaďák krček – expedice a sklad (Blovice)

Expedici a sklad masa pro společnost Maso Brejcha s.r.o. si u nás objednala stavební společnost LESING plus, spol. s r.o. z Plzně. Přístavba objektu chladícího zařízení k objektu jatek vyrostla v blovické provozovně rodinné firmy Maso Brejcha. V současnosti je to spolu s provozovnou v Plané u Mariánských Lázní jeden ze tří největších a nejmodernějších provozů hovězí porážky v Česku. Nový „chlaďák“ má půdorys 13,7 x 44 m a jeho vnitřní výška je 2,85 m. Pultová střecha má sklon 5° a je realizována ze střešních sendvičových panelů. Ze svisle kladených sendvičových panelů je i stěnové opláštění nové haly. Hala je napojena na stávající halu expedice.

hala LLENTAB - Maso Brejcha

CZ001542 MAGNA ZASTŘEŠENÍ SEVER – zastřešení ramp (Liberec)

Objednatelem a investorem dvou nových přístřešků byla společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. se sídlem v Liberci – Rochlicích. Pro tohoto objednatele jsme nestavěli poprvé – v roce 2019 jsme pro něj například dokončili skladovou halu a technologický krček (projekt č. CZ1240). První ze dvou dokončených přístřešku má půdorys 10,9 x 17,4 m a vnitřní světlou výšku 4,5 m, druhý má velikost 10,9 x 18,6 m a jeho vnitřní světlá výška je stejná jako u prvního zastřešení rampy. Konstrukčně jsou oba přístřešky identické – střechy jsou pultové a mají sklon 7°, střešní krytinou je ocelový trapézový pozinkovaný plech, stěnové opláštění se nerealizovalo. Oba přístřešky jsou napojeny na stávající budovy.  Součástí dodávky byla i demontáž stávajícího objektu a likvidace demontovaného odpadu.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.