Smlouvu na realizaci první haly v Bratislavě – Dúbravke, na Akátové ulici, podepsal jednatel společnosti CCS – Cargo Customs Service s.r.o. Libor Skalička v březnu 2008. Zatím poslední dokončená hala byla předána v říjnu 2016. Za osm let spolupráce zrealizovala společnost LLENTAB Slovakia, spol. s r. o. pět objektů a zdá se, že loňská spolupráce nebyla ještě poslední. V krátké exkurzi do minulosti si představíme všechny dodnes zrealizované objekty. Zeptáme se také zástupce dodavatele i jeho zákazníka, jak vypadala vzájemná spolupráce.

V případě první skladové haly šlo o realizaci haly s využitím stávající železobetonové konstrukce jeřábové dráhy. Na ni byla uložena a kotvena střešní konstrukce ocelové haly LLENTAB. Obvodový plášť byl kotvený pomocí rektifikačních kotev na podélný skelet stávající ŽB konstrukce. Nosnou konstrukci a obvodový plášť štítových stěn dodávala společnost LLENTAB. Ocelová skladová hala má po rekonstrukci rozměry 32,1 x 50,2 m a výšku 11,7 m. Střešní krytinu sedlové střechy tvoří ocelový trapézový pozinkovaný plech. Ve skladbě střešního pláště je 200 mm tepelné izolace z minerální vlny. Podobnou skladbu má i obvodový plášť. Tepelná izolace má tloušťku 150 mm. Vrata mají velikost 3 000 x 4 500 mm (3 ks), dveře 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Denní světlo zajišťují obloukové světlíky s celkovou plochou 302 m2 (8 ks). Větrací klapky s meteostanicí (4ks), integrované v obloukových světlících, zajišťují větrání.

Dalším objektem byla v roce 2013 spojovací hala, která navazovala na již postavenou ocelovou skladovou halu a která propojovala existující skladovou halu 1 s plánovanou výstavbou skladové haly 2. Tento spojovací krček má rozměry 13,5 x 26,5 m a vnitřní výšku 7 m. Pultová střecha se sklonem 4° je kryta ocelovým trapézovým plechem a podobně jako skladová hala 1 je izolována 200 mm vrstvou minerální vlny. Skladba opláštění je shodná s halou 1. V 26,5 m dlouhém krčku jsou vrata 3 000 x 3 200 mm (2 ks) a 3 000 x 4 500 mm (1 ks) a dvoje dveře – 900 x 2 100 mm a 2 000 x 2 500 mm. Ve střeše jsou umístěny čtyři obloukové světlíky s celkovou plochou 72,5 m2.

Výstavba v areálu technického skla je dobrým příkladem postupné revitalizace stávajících průmyslových areálů (brownfieldy). Realizace objektu v takové lokalitě začíná důslednou projektovou přípravou. Každá z postavených hal je jiná. Rozdíly jsou nejen v geometrii, ale také v typu nosného systému objektu, požární odolnosti obvodového pláště a svislé nosné konstrukce, v typu střešního pláště atd. Díky vzájemné a profesionální spolupráci s generálním projektantem (M S arch, s.r.o.) vznikly haly s efektivním využitím již existujících konstrukcí opuštěných objektů (HALA 1 a HALA 4). Při realizaci pěti hal se naplno uplatnila flexibilita konstrukčního systému LLENTAB v kombinaci se skládaným typem obvodového pláště. Například v případě HALY 4 je obvodovým pláštěm haly v plochách bez stávajícího zdiva a v plochách s existujícím zdivem plní funkci zateplení. Materiálově a vzhledově sjednocuje fasádu haly. Úloha naší společnosti nekončí záručním servisem. Samozřejmostí je i pozáruční servis a realizace změn, kterými se tyto objekty přizpůsobují požadavkům rozvoje společnosti CCS – Cargo Customs Service s.r.o.

Miroslav Behina, LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.

V roce 2014 se realizoval třetí objekt, skladová hala 2, která navázala na spojovací krček. Tato hala má rozměry 32,1 x 44,8 m a světlou výšku 8 m. Střešní plášť sedlové střechy se sklonem 7° tvoří PVC hydroizolační krytina se separační vrstvou z textilie a 100 mm silnou tepelnou izolací z PUR / PIR desek. Obvodový plášť je stejný jako u haly 1 a spojovacího krčku, vrchní vnější vrstvu tvoří i u této haly pozinkovaný ocelový trapézový plech. Ve vnějším plášti jsou dvoje vrata 5 000 x 4 500 mm a jedny dveře 1 000 x 2 100 mm. Světlo do haly přivádí sedm střešních obloukových světlíků s plochou 263,6 m2.

Čtvrtou stavbou LLENTAB pro společnost CCS – Cargo Customs Service Bratislava byla skladová hala 3, která je na rozdíl od předchozích tří objektů samostatně stojící a v areálu v Bratislavě – Dúbravke vyrostla, podobně jako zatím poslední hala 4, v průběhu roku 2016. Skladová hala 3 konstrukce S7HR má sedlovou střechu se sklonem 7° a její rozměry jsou 20 x 25 m, výška je 6 m. Střešní plášť i opláštění haly jsou izolované, skladba je stejná jako u předchozích objektů. Ve vnějším plášti haly jsou vrata o rozměrech 3 500 x 4 000 mm (2 ks) a 2 500 x 3 000 mm (1ks) a dveře o velikosti 1 000 x 2 100 mm (1 ks). Dva obloukové světlíky s plochou 45 m2 jsou ve střešním plášti. Hala má zvýšenou požární odolnost, u opláštění stěn EI60 DP1 a u obvodových sloupů R60.

Myslím si, že spolupráce s firmou LLENTAB byla a také je na vysoké profesionální úrovni, stejně jako jejich vstřícnost směrem k zákazníkovi. Například rekonstrukce haly 4 byla pro firmu LLENTAB určitě velkou výzvou, neboť tato rekonstrukce nebyla z mého pohledu vůbec jednoduchá. Ale firma LLENTAB ji zvládla výborně. Pokud budeme v budoucnu rozšiřovat naše skladové kapacity, tak na výstavbu hal určitě opět oslovíme LLENTAB

Libor Skalička, jednatel společnosti CCS - Cargo Customs Service s.r.o.

Při výstavbě skladové haly 4, která byla dokončena v říjnu 2016, se podobně jako u první haly jednalo o rekonstrukci železobetonové haly. Rozměry této nové ocelové skladové haly 4 jsou 19 x 68,6 m, výška je 10,2 m. LLENTAB dodával a montoval střešní plášť, zateplení obvodového pláště, nosnou konstrukci štítové stěny včetně obvodového pláště a přístřešku napojeného na štítovou stěnu. Z původního ŽB objektu byly využity pouze obvodové stěny a jedna štítová stěna, vše ostatní už dodávala společnost LLENTAB Slovakia. Samotná hala má sedlovou střechu se sklonem 2°, přístřešek o velikosti 19 x 12,6 m a výšce 6 m má pultovou střechu se sklonem 4°. Střešní krytinu samotné haly tvoří PVC hydroizolační fólie, tepelnou izolaci EPS desky 100 + 80 mm. Plášť střechy byl kotvený do stávající nosné konstrukce střechy (ŽB vazníky). Střešní krytinou přístřešku je pozinkovaný ocelový trapézový plech, tato střecha není tepelně izolovaná. Opláštění haly tvoří trapézový plech, izolací je 150 mm silná vrstva minerální vlny. Ve vnějším plášti haly jsou vrata o velikosti 5 000 x 4 500 mm (1 ks) a dveře 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Ve střešním plášti jsou obloukové světlíky s větrací klapkou (6 ks, každý o velikosti 1 700 x 5 000 mm). Opláštění haly je chráněno proti požáru, sloupy mají zvýšenou požární odolnost na R60, obvodový plášť má odolnost EZ / EW60. Ostatně názorně průběh rekonstrukce zachycuje níže přiložené časosběrné video.