LLENTAB haly 50 let

01 KONCEPT

Nejlepší na našem konceptu je schopnost ocelové haly LLENTAB stát se v podstatě čímkoliv: krytou sportovní halou, zemědělskou stavbou, kancelářským komplexem nebo výrobním závodem. V současné době je průměrná ocelová hala, kterou stavíme, třikrát až pětkrát větší než haly, které jsme postavili v 80. letech. To odráží postoj moderní společnosti: je lepší mít dostatek prostoru k růstu v dohledné budoucnosti, i protože nemovitosti či stavební práce pravděpodobně nebudou levnější. Pokud by vyvstala potřeba úprav a změn v důsledku nových okolností, je koncept LLENTAB velmi snadno modifikovatelný.

Téměř 50 let nepřetržité výstavby a rozvoje nás učinilo dobrými v tom, co děláme, a současně nám zanechalo schopnost identifikovat faktory, které nás odlišují od ostatních subjektů působících na trhu. Na protější straně uvádíme přehled hlavních faktů, bez ohledu na konkrétní místo v pořadí, které jsou výjimečné a tvoří unikátní koncept systému ocelových hal LLENTAB.

Více o historii společnosti LLENTAB se dozvíte zde, případně více o technických informacích zde.

koncept ocelových hal LLENTAB
proces výroby hal LLENTAB

02 PROCES

Proces LLENTAB začíná dlouho předtím, než je spuštěna samotná výroba. K prvnímu kontaktu dochází měsíce a někdy i roky před výrobou samotnou. V této počáteční fázi naši projektoví manažeři a projektanti nesedí nečinně; naopak – aktivně posouvají celý proces vpřed tím, že pomáhají budoucímu zákazníkovi s informacemi, výkresy a potřebnými dokumenty.

Jakmile je smlouva podepsána, začínáme s podrobným plánováním stavby a od té doby už jsme schopni dodat ocelovou halu standardní velikosti do několika týdnů. Všechny komponenty v ocelové konstrukci a opláštění mají svůj původ u nás a pro montáž používáme výhradně vlastní vyškolené montážní týmy. Jsme hrdí na to, že máme celý proces pod vlastní kontrolou.

Více o LLENTAB procesu se dozvíte zde.

03 LIDÉ

Z přibližně 420 lidí, kteří v současné době ve společnosti LLENTAB pracují, je více než 90 projektantů, kteří jsou maximálně zkušení a zaměření na optimalizaci každého projektu tak, aby splňoval potřeby klientů a zároveň vyhovoval všem platným normám.

Jsme si dobře vědomi toho, že pracujeme s investicemi a tvoříme hodnoty, které mají splňovat požadavky zákazníků z hlediska funkčnosti a finančního výstupu v příštích desetiletích. Zároveň se velká část našich zaměstnanců podílí na montáži našich ocelových hal „vlastnoručně“ přímo na místě.

Jinými slovy, jsme zapojeni do každého projektu od samého počátku plánování až po konečnou fázi výstavby.

lidé LLENTAB

Sklady

Prostor a rozpětí hal LLENTAB jsou ideálním řešením pro vaše skladování.

Výroba

Haly LLENTAB  jsou ideální jako výrobní závody také v kombinaci i s dalšími prostory.

Zemědělství

Stáje a stodoly, garáže pro stroje, sklady plodin a krmiva. Jen málo několik příkladů užití.

Sport

Věčné léto nebo stálá zima, požadované klima a prostor k vaší hře a jejímu sledování.

Kanceláře

Velkou většinu skladů, terminálů a výrobních závodů stavíme s administrativní částí.

Obchody

Velkorysý a efektivní prostor pro vaši prezentaci, prodej i pro personál a administrativu.

04 VYUŽITÍ

Co se odehrává uvnitř ocelové haly LLENTAB? V podstatě téměř cokoliv. Můžete se zúčastnit halových sportů, od lezení po lední hokej. Můžete tady vyrábět a můžete uvnitř zboží skladovat a prodávat.

Poté můžete u toho všeho postavit administrativní část. Potenciální využití hal LLENTAB je neomezené, pro zjednodušení představujeme šest základních segmentů, které pokrývají veškeré potřeby.

Více o využití hal LLENTAB naleznete zde.

05 REFERENCE

Každý rok se pro ocelové haly LLENTAB rozhodne kolem 400 investorů. A roste počet těch, kteří to dělají podruhé, potřetí, nebo dokonce počtvrté. Pokud si už vyzkoušeli výhody a jednoduchost spolupráce s námi, jsou připraveni se vrátit zpět. Není na nás, abychom vysvětlovali, proč jsou naši klienti spokojeni s naší prací, zde si můžete prohlédnout vybrané reference a případně zde vyjádření klientů.

reference LLENTAB