Ing. Jaroslav Pavliš založil svoji projekční kancelář Inspa Pardubice již v roce 1991. Zanedlouho tak bude moci oslavit 30 let úspěšného projektování a téměř polovinu z této doby spolupracuje při navrhování hal se společností LLENTAB, zastoupenou v tomto případě Mgr. Vlastou Johnovou. Potkali jsme se s nimi na místě jedné společné realizace (sídlo firmy Šmahel – strojírenská výroba s.r.o.), aby zavzpomínali na začátky a průběh jejich spolupráce.

Prvním společným projektem byla výrobní hala pro společnost UNIPLAST v roce 2004, kdy na základě požadavku investora postavit výrobní halu p. Pavliš i investor společným rozhodnutím vybrali ve výběrovém řízení konstrukční systém společnosti LLENTAB. Od té doby již spolu realizovali haly o celkové rozloze větší než 15 000 m2 pro nejrůznější společnosti z regionu (např. UNIPLAST Pardubice spol. s r.o., PAVLIK CZ s.r.o., Dr. Müller Pharma s.r.o., JAROMÍR HUTLA – BATTERY CENTER s.r.o., Šmahel – strojírenská výroba s.r.o. a další.)

Na montovaných ocelových konstrukcích hal Ing. Pavliš oceňuje především jejich variabilitu a konstrukční propracovanost. Výraznou předností je také rychlá montáž a realizace různých architektonických a stavebně-technických řešení. Na rozdíl od betonových konstrukcí je velkým plusem montovaných ocelových hal i snadná, rychlá a ekologická likvidace. Navíc ve srovnání s halami z válcované oceli používá LLENTAB méně materiálu, což pozitivně ovlivňuje logistiku, manipulaci a další náležitosti v průběhu montáže.

Při setkání s panem Pavlišem přišla řeč i na trend „zelených fasád a střech“, v současnosti často zmiňovaný. Zelené fasády na halách jsou podle něj technicky proveditelné, ale co se týká praktického použití, je mírně skeptický. Využití „zelených střech“ výrazně zvyšuje zatížení vodorovných střešních konstrukcí, což přináší dodatečné požadavky na statiku objektu a tím i na finanční náročnost celé haly. Jeden z hlavních argumentů pro zavádění zelených střech, tj. omezit vznik tepelných ostrovů ve městech, není zcela namístě, protože haly vznikají spíše v průmyslových zónách mimo centra měst. Zelené střechy jsou doménou rodinných a bytových domů, popřípadě kancelářských budov, kde navíc skvěle plní i estetickou funkci. U hal je dobrou cestou, a na tom se Jaroslav Pavliš shodl i s Vlastou Johnovou, promyšlený přístup k celému pozemku, k jeho „zazelenění“ a ke zvýšení schopnosti pozemku zadržet vodu. Určitě není východiskem velmi nákladná zelená střecha na hale a kolem plošně zabetonované plochy pro obslužné komunikace. Dobrým příkladem je právě například novostavba výrobní haly pro investora p. Zdeňka Šmahela v Pardubicích, kde byl mezi novou a stávající halou vytvořen příjemný „zelený“ ostrov se zelení a stromy.

V roce 2016 jsem měl příležitost navštívit výrobní závod společnosti LLENTAB ve švédském Kungshamnu, kde se vyrábí všechny prvky ocelových konstrukcí. Zaujal mě proces, jak celá hala vzniká – předpokládal jsem, že řada konstrukčních prvků jsou polotovary, ale ve skutečnosti se tady vše vyrábí od začátku. Zároveň jsem viděl, že pozinkovaná vrstva je schopna „se zatáhnout“ i do všech otvorů v konstrukci, což mě mile překvapilo. Obecně na LLENTABu velmi oceňuji flexibilní podporu ze strany oddělení obchodu a projekce ve všech částech realizace projektu. Myslím, že firma má svým přístupem k zákazníkům a servisem pro projektovou činnost potenciál dále se rozvíjet a pro mne je jasnou volbou při výběru dodavatele montovaných ocelových konstrukcí.

Ing. Jaroslav Pavliš

Jaroslav Pavliš, Vlasta Johnová a Zdeněk Šmahel