Ocelové haly

Výroba přizpůsobená životnímu prostředí

Kvalitetbild2

Balíčky materiálů podporují efektivní přepravu

Udržitelná výroba

Společnost LLENTAB usiluje o vytvoření zdravého prostředí, kde výroba a produkty nemají negativní dopad na lidi a přírodu. Používáme strukturované pracovní postupy v rámci našich environmentálních systémů s postupy a procesy dle zásad ISO 14001. Staly se součástí našich postupů pro zajištění zdravotně nezávadného a bezpečného pracovního prostředí, jež tvoří součást našeho provozního systému

Ty nejdůležitější environmentální stránky u nás vycházejí ze stavebních materiálů vyrobených interně, ze spotřeby energie, systému likvidace odpadu a přepravy. Proto pracujeme na tom, abychom snižovali emise oxidu uhličitého, snížili spotřebu energií a vybírali udržitelné zdroje elektřiny. Při výrobě ocelových produktů připadá největší podíl spotřebované energie na válcování, řezání a děrování. Proto tvrdě pracujeme na tom, abychom našli udržitelná řešení pro recyklování tavby vytvořené během našich výrobních procesů. Naše kvalitní práce ve výrobě je také zaměřena na snižování tvorby odpadu. Abychom snížili nepříjemný hluk obtěžující naše sousedy a rovněž hluk, jemuž jsou vystaveni naši zaměstnanci, přijali jsme rozsáhlá opatření ke snížení hladin hluku.

Odpadové hospodářství  

Odpadové hospodářství je ústřední částí vývoje společnosti LLENTAB směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Prostřednictvím celostátní dohody o likvidaci odpadu pro naše výrobní zařízení i stavební provozy usilujeme o dosažení co nejvyššího stupně třídění odpadů. Navíc je LLENTAB členem švédského systému FTI, který provozuje celostátní systém sběru a recyklování balících materiálů. Dceřiné společnosti jsou zapojeny v národních systémech zabezpečujících využívání obalových materiálů. V České republice je to autorizovaná společnost EKO KOM.

Přeprava

Při posuzování dodavatelů v souvislosti s nákupem oceli hodnotíme také přepravní systém jakožto významnou složku. Velké množství našich surovin je přepravováno lodí a po železnici. Jedním z nejlepších způsobů snížení zátěže na životní prostředí je co nejefektivnější naložení materiálů. Naše obaly a přepravní řešení, kde jsou ocelové díly obvykle baleny nesmontované do „plochých krabic“, a naše spolupráce s logistickými firmami s cílem dosáhnout vysoké míry naplnění, vedou ke snížení emisí oxidu uhličitého.