Ocelové haly

Udržitelná stavba

Miljöbild _2013 01 30 01

Materiály z přírody

Naše produkty využívají ocel, přirozený zdroj získávaný z přírody jako železná ruda. Používání oceli ve stavebnictví představuje efektivní využívání přirozených zdrojů země, protože ocel lze využívat opakovaně a recyklovat. Ocelové stavby představují stavební systém, jenž je možná nejlépe přizpůsoben životnímu prostředí. Žádný jiný stavební materiál nenabízí tak vysoký stupeň recyklovatelnosti bez obsahu škodlivých látek a uvolňování plynů, který je nadto spojen se schopností předcházet škodám způsobeným vlhkostí, přičemž zcela naplňuje řadu technických a funkčních požadavků.

Opakované použití a recyklace

Po demolici ocelové haly je ocelový rám rozebrán a v některých případech lze komponenty znovu použít ve stávající podobě nebo nějakým způsobem upravené. Jinak lze získanou ocel recyklovat roztavením v ocelárně a následně znovu použít při výrobě nové oceli. Sběr oceli pro recyklaci je perfektně organizován a velká část vyrobené oceli pochází z odpadové oceli, čímž je snížen dopad na životní prostředí. Dvacet procent oceli, kterou nakupujeme, prošlo recyklací.

Více o „Ocel a životní prostředí“ zde: www.sbi.se 

Popis a hodnocení stavebních materiálů

Společně s ostatními společnostmi ve stavebním průmyslu LLENTAB neustále usiluje o snižování rizika škodlivých látek tím, že tyto látky postupně vyřazuje. Hodnocení stavebních materiálů a nezávadné bydlení BASTA [Building Material Assessment and Sound Housing] je systém, s nímž pracujeme, abychom mohli nabídnout možnosti volby udržitelného produktu. Při výrobě ocelových produktů používaných ve výstavbě ocelových hal LLENTAB využívá ocelové materiály od těch nejlepších dodavatelů v tomto odvětví. 

Ocelové rámy, vysokoprofilové ocelové plechy a sendvičové panely vyrobené společností Llentab jsou registrovány ve švédském klasifikačním systému Basta, jenž je k dispozici na www.bastaonline.se (více info o BASTA pod odkazem „stavba přizpůsobená okolí“, a o níže jmenovaných produktech pod odkazem „Healthy buildings“ (Nezávadné stavby).

Produkty jsou hodnoceny také v systému „Building material evaluation“(Hodnocení stavebních materiálů) a tato hodnocení jsou k dispozici ve společnosti LLENTAB na vyžádání nebo po přihlášení do účtu na internetové stránce společnosti.