Ocelové haly

Pracovní prostředí a bezpečnost

Miljöbild X 3 2013a

Bezpečnost je stejně důležitá v každé části procesu

Udržitelnost z pohledu životního prostředí a zaměstnance

Náš přístup k udržitelnosti se přirozeně vztahuje i na naše zaměstnance. Dobré pracovní prostředí by se nemělo zaměřovat pouze na minimalizaci rizik zranění na pracovišti; profesionální život všech zaměstnanců by měl být udržitelný od začátku do konce. Chceme, aby každý, kdo pro nás pracuje, chodil do práce rád, byl motivován a měl ty správné podmínky pro své úsilí.

Chceme, abychom byli vnímání jako atraktivní zaměstnavatel, kde talentovaní a oddaní zaměstnanci umožňují společnosti, aby zůstala silná a byla schopna přispívat k pozitivnímu vývoji. Z tohoto důvodu chceme našim stávajícím i budoucím zaměstnancům nabídnout zajímavé a rozvíjející pracovní úkoly.

Naším cílem je mít zdravé a spokojené zaměstnance. Systematicky spolupracujeme na propagaci, prevenci a rehabilitaci. Chceme být společností, která zaujme, rozvíjí a udrží si kvalifikované zaměstnance. Ceníme si zdravou rovnováhu mezi prací a volným časem a snažíme se našim zaměstnancům pomáhat toho dosáhnout.

Bezpečí je základ

Pokud jde o bezpečí našich zaměstnanců, koncových uživatelů a partnerů na staveništích, neriskujeme. Představou společnosti LLENTAB je „nulová nehodovost“. Společnost LLENTAB neustále pracuje na tom, aby byla jednou z nejlepších společností v daném odvětví. Na všech staveništích existuje riziko zranění, poškození a nebezpečí pro zdraví, kde chyby mohou mít vážné důsledky. Proto fungujeme způsobem, který eliminuje rizika pro zaměstnance a ostatní..

Chceme, aby se na našich pracovištích všichni, včetně smluvních pracovníků, spoludodavatelů a subdodavatelů, ostatních partnerů a našich vlastních zaměstnanců, cítili jako doma, respektovali jeden druhého a domů se z práce vraceli v dobré kondici. To rovněž znamená, že dodavatelé, s nimiž spolupracujeme, musí sdílet naše ambice a dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečí při práci, jimiž se řídíme my i naši zákazníci. Patří sem pravidla a předpisy, jež se vztahují na naše staveniště. Bezpečné pracoviště začíná otevřenou komunikací a příjemnou atmosférou, kde lidem na sobě záleží.

Dostatečné znalosti, správný přístup a zdvořilé chování na prvním místě

Neustále pracujeme na tom, abychom našim zaměstnancům umožnili dosáhnout potřebné způsobilosti k provádění práce bezpečně a s dobrými výsledky. Každého z nich vedeme k tomu, aby se zapojil a stal součástí vývoje a realizace našich projektů.

Práce na zdokonalování bezpečnostní kultury je pro vytváření bezpečného pracoviště klíčová. Výzkumy prokázaly, že hlavní příčinou nehod je nesprávné a rizikové chování. Proto je nezbytné, aby všichni věděli, co je bezpečné chování. Společně s SSG (v ČR je to CIVOP) pořádáme webová školení, během nichž informujeme a školíme naše vlastní i sezónní zaměstnance.