Ocelové haly

Kvalita a certifikace

Final _Quality -1

Neustále usilujeme o nejvyšší kvalitu a udržitelnost

Za špičkovými výsledky vždy stojí pochopení vašich potřeb

Abychom dosáhli spokojenosti našich zákazníků a dlouhodobých, pozitivních vztahů s nimi, je nezbytné naplnit potřeby zjevných i skrytých potřeb našich zákazníků a partnerů s ohledem na kvalitu a udržitelnost, protože naše produkty a služby ovlivňují společnost a každodenní život lidí, a to jak nyní tak i v daleké budNaše klíčové hodnoty podporují toto úsilí o dosažení kvality. Chceme být dostupní, flexibilní a reagovat na požadavky našich zákazníků, a snažíme se ze všech sil, abychom na základě našich předpokladů našli vhodná řešení. Klíčem k úspěšnému partnerství s klienty i dodavateli je aktivní dialog. Dobrá komunikace, profesionální řešení a poradenství v kombinaci s vysokou spolehlivostí tvoří základ pro budování dlouhotrvajících obchodních vztahů a spokojených zákazníků. Před přijetím zakázky se vždy ujistíme, že máme přístup ke zdrojům potřebným k úspěšné realizaci zakázky a ke splnění našich závazků. Dodávku realizujeme vždy dle předložených nabídek. Dodání v souladu se zákonem a rámcovými dohodami je samozřejmostí.

Pracujeme s produkty a službami od pečlivě vybíraných dodavatelů, a navazujeme na naši spolupráci. Pro konečný výsledek je nezbytný každý dílek řetězce. 

Na podporu tohoto úsilí společnost LLENTAB zavedla operační systém orientovaný na procesy „LLENTAB Inside“, který v zásadě dodržuje požadavky normy ISO 9001. Kontrolujeme zavádění a efektivnost našich procesů, stejně jako jejich dopad na požadovaný výsledek.

Processbild _435x 122 

Projekční a výrobní činnost je certifikovaná dle EN 1090-1, což znamená, že společnost LLENTAB je oprávněna označovat své ocelové stavby značkou CE.

S cílem zajistit dodání stavebních materiálů odpovídající kvality prošla výroba společnosti LLENTAB certifikací dle evropské normy EN1090-1, povinné značení stavebních kovových konstrukcí značkou CE, což nás opravňuje označovat naše produkty značkou CE.

Zajištění kvality probíhá na základě normy ISO 9001, evropských norem pro ocelové konstrukce, normy EN 1090-1 a EN 1090-2, a místní legislativy v jednotlivých zemích. Navrhování a výroba dle EN 1090-1 jsou monitorovány a kontrolovány certifikací A3 Cert. 

Pro zákazníka označení CE znamená, že ocelové rámy a produkty jsou technicky spolehlivé a bezpečné 
Označení CE platí ve všech členských zemích EU a EHS. Právo označovat produkty značkou CE bylo uděleno také dceřiným společnostem LLENTAB v Polsku, České republice, na Slovensku, v Německu, Norsku a Dánsku. Více o označování stavebních produktů značkou CE naleznete na domovské stránce švédské rady pro bydlení, stavebnictví a plánování Swedish Board of Housing, Building and Planning.

Certificate for CE marking