Ocelové haly

Činnosti společnosti LLENTAB vedoucí k udržitelnosti

Hallbarhetsbild2

Na budoucnosti záleží

Udržitelnost chápeme tak, že všechny naše plány a činnosti by měly být zodpovědné a udržitelné a měli bychom je v každé oblasti dále rozvíjet. Naším cílem je udržitelnost ve všem, co děláme; počínaje tím, jak se chováme k zákazníkům, partnerům
a ke kolegům na pracovišti, až po způsob, jakým minimalizujeme dopad našich procesů na životní prostředí a přispíváme ke komunitám, v nichž působíme. V rámci plnění svých závazků společnost LLENTAB usiluje o to, aby přispěla k efektivnímu využívání energie a zdrojů během celého průběhu projektu, a to tím, že staví klimaticky sofistikované ocelové haly a vyrábí energeticky účinné stavební komponenty a zároveň minimalizuje používání škodlivých látek. To znamená, že jsou konstrukce navrhovány a stavěny dle prostředí, jemuž budou vystaveny – a jež budou naopak dlouhodobě ovlivňovat ony samy.

Zaměřujeme se například na tyto oblasti:

Pro případ otázek spojených s udržitelným rozvojem společnosti LLENTAB, prosím kontaktujte:

Ann-Christin Bergman Quality & HSE manager

Tel: +4652 379 099 or +46767 677 606
e-mail: ann-christin.bergman@llentab.se