Ocelové haly

Firemní politika

Policy
Naše firemní politika je základem naší každodenní činnosti

Spolehlivost, dostupnost, flexibilita a zdvořilost nás provádějí na cestě za udržitelným rozvojem

LLENTAB usiluje o to, aby se stal partnerem první volby pro dodávky ocelových hal, střešních nosníků a sendvičových panelů. To, co děláme, musí vytvářet hodnotu pro naše zákazníky, vlastníky, dodavatele a zaměstnance a mělo by to přispívat k udržitelnému rozvoji. Naše firemní politika vychází z etických norem, klíčových hodnot a snahy o dosažení udržitelnosti, jíž by se společnost měla řídit.

Naše hodnoty by nás měly vést k činnosti postavené na dlouhodobém hledisku, zatímco náš úspěch bude záviset na naší schopnosti dodržovat požadavky na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí při prodeji, plánování, navrhování, výrobě a dodávání našich produktů a služeb. Musíme reagovat na požadavky našich zákazníků a snažit se ze všech sil, abychom dle možností našli vhodná řešení.

Naše hodnoty:

  • Spolehlivost
  • Dostupnost
  • Zdvořilost
  • Flexibilita

Firemní politika