Ocelové haly

Vybrané dokončené haly v červnu

2017-06-30T00:00:00

V červnu jsme do dlouhého seznamu dokončených hal na území České republiky připsali i nové ocelové haly pro modernizovanou pilnici ve východočeském Třebešově.

CZ0858 MATRIX – výrobní hala

Objednatelem ocelových hal pro modernizovanou pilnici byla stavební společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem MATRIX a.s., v Třebešově. Modernizovaná pilnice je součástí pily v Třeběšově, která patří do divize MATRIX WOOD, jedné ze čtyř divizí akciové společnosti MATRIX a.s.. Cílem projektu byla inovace výrobní kapacity společnosti MATRIX a.s., stávající prostory už neumožňovaly uspokojivě a účelně instalovat moderní strojní zařízení, jež by umožnilo zefektivnit výrobu. Nová koncepce pilnice je postavena na vysoké produktivitě práce, vysoké flexibilitě zpracovávané kulatiny (délky a průměry) i výsledného řeziva a také na široké škále zpracovatelných dřevin. Pilnice bude zpracovávat především modřín a dub, dále borovici, smrk, douglasku, buk a další dřeviny. Kapacita pilnice se předpokládá cca 30 až 35 tis. m3 kulatiny za rok v jednosměnném provozu. Více najdete zde ...

 

Cz 0858_low